DMI Formel & Handelsstrategi

4.7 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

Som en trader, at forstå markedets terræn er nøglen, og Directional Movement Index (DMI) fungerer som et fyrtårn, der guider en gennem kompleksiteten af ​​markedstendenser. Imidlertid kan dens korrekte anvendelse ofte være uhåndgribelig, hvilket giver udfordringer med at beregne dens formel eller udvikle en effektiv handelsstrategi.

DMI Formel & Handelsstrategi

💡 Nøgle takeaways

  • Forstå DMI: DMI, eller Directional Movement Index, er et væsentligt værktøj i teknisk analyse, som bruges af traders for at bestemme styrken af ​​prisbevægelse i enten opadgående eller nedadgående retning. Den består af ADX, +DI og -DI, ​​der hjælper med at forudsige markedstendenser og vendinger.
  • DMI formel: Beregning af DMI involverer flere trin, herunder sandt område, retningsbestemt bevægelse, gennemsnitlig retningsbestemt bevægelse og gennemsnitlig retningsindeks. Traders skal gøre sig bekendt med formlen for effektivt at måle prisbevægelser og dens retning.
  • DMI strategi: DMI strategihjælpemidler traders i at udvikle et bedre handelssystem. En høj ADX-værdi betyder en stærk trend, mens en lav indikerer, at markedet er på vej sidelæns. Traders anser typisk en DMI-strategi for værdifuld, når ADX er over 25, hvilket indikerer en stærk retningsbestemt bevægelse.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Forståelse af DMI Formel

DMI strategi

Hvis du har brug for mere avancerede kortegenskaber for at teste DMI, kan vi anbefale Tradingview.

Retningsbestemt bevægelsesindeks (DMI) skinner som en exceptionel teknisk analyse værktøj brugt flittigt af traders til at forudsige pristendenser og bevægelser. DMI-formlen, der er indviklet designet af J. Welles Wilder i 1978, består af tre hovedkomponenter: Plus retningsindikator (+DI), Minus retningsindikator (-DI)og Gennemsnitligt retningsindeks (ADX).

\(+DI = \frac{{\text{True Range}}}{{\text{Periode}}}\)

\(-DI = \frac{{\text{True Range}}}{{\text{Periode}}}\)

\(ADX = \frac{{\text{Sum af +DI og -DI over n perioder}}}{n}\)

\( \text{True Range} = \max(\text{Høj} – \tekst{Lav}, \text{Høj} – \text{Forrige Luk}, \text{Forrige Luk} – \tekst{Lav}) \)

Dykker dybere ned i DMI-komponenterne + DI hjælper med at identificere styrken af ​​opadgående prisbevægelser, hvorimod :-D måler kraften af ​​nedadgående prisbevægelser. Endelig ADX, et ikke-retningsbestemt indeks, fungerer som et mål for al retningsbestemt bevægelse, og giver værdifuld indsigt i styrken af ​​trenden, uanset dens hældning - op eller ned.

Overraskende enkel at beregne, den DMI formel begynder med at beregne det sande område (TR), efterfulgt af retningsbevægelsen (DM). Efterfølgende bestemmes det udjævnede gennemsnit for begge metrics over en defineret periode. Endelig er +DI, -DI og ADX udledt ved hjælp af matematiske ligninger, der involverer disse tal.

På trods af dens tilsyneladende komplekse karakter giver DMI-formlen en klar skildring af markedstendenser. Krydsningen af ​​+DI over -DI kan indikere en lovende opadgående tendens, hvilket fremkalder en opfordring til en købsstrategi. Omvendt, hvis -DI bevæger sig over +DI, kan det tyde på en potentiel nedadgående tendens, og dermed vinke behovet for en salgsstrategi.HTML-kode til DMI-formel

Ved at dissekere hemmelighederne bag DMI-formlen kan man afsløre implicit markedsadfærd, hvilket fremmer forsigtig, informeret beslutningstagning. At omfavne denne formel kan potentielt forbedres handelsstrategier, øge rentabiliteten og reducere betydeligt risiko.

1.1. Grundlæggende om DMI

DMI, forkortelse for Retningsbestemt bevægelsesindeks, er et centralt værktøj, der anvendes af traders for at måle styrken af ​​pristendenser. Som en del af Gennemsnitligt retningsindeks (ADX), genererer DMI data, der hjælper med at skelne, om markedet er trending og fastslår styrken og retningen af ​​denne tendens.

Til grund for DMI er to hovedkomponenter: positiv retningsbestemt bevægelse (+DI) og negativ retningsbestemt bevægelse (-DI). Når man har at gøre med en opadgående tendens, spiller +DI en væsentlig rolle, hvilket afspejler styrken af ​​den opadgående momentum. Omvendt betyder -DI kraften bag en nedadgående tendens.

Det er vigtigt at bemærke DMI-skalaen, som går fra 0 til 100 – en høj læsning indebærer normalt en stærk tendens, mens en lav læsning ofte tyder på en svagere. Generelt peger aflæsninger over 25 i retning af en stærk tendens, mens alt under 20 betyder et svagt eller ikke-trending marked.

Trader'ere leder typisk efter krydsninger mellem +DI og -DI som indikatorer for potentielle handelsmuligheder. En krydset +DI over en -DI kan fortolkes som en potentiel købsmulighed, mens det omvendte kunne signalere en salgsmulighed. Disse cross-overs, kombineret med yderligere indikatorer som Relative Strength Index (RSI) or Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD), formulere robuste handelsstrategier, der kan øge potentialet for succes trades på et givet marked.

Desuden kyndige trader'er anvender DMI i konjugation med andre værktøjer til at validere styrken af ​​en trend, signalere ændringer og identificere potentielle ind- eller udgangspunkter. Denne udnyttelse af DMI, med andre indikatorer og strategier, afgrænser nøglenytten af ​​DMI - etablering af forbedret markedstendensforståelse og facilitering af velinformerede handelsbeslutninger.

1.2. Beregning af DMI

Beregning af DMI (Directional Movement Index) er en flertrinsproces, der giver et alsidigt værktøj, der bruges til at evaluere markedstendenser. Begynd denne beregning ved at identificere positiv og negativ retningsbestemt bevægelse. Positiv retningsbevægelse opstår, når den nuværende høje minus den foregående høje overstiger den tidligere lave minus den nuværende lave. Tværtimod manifesterer negativ bevægelse sig, når den tidligere lave minus den nuværende lave afløser den nuværende høje minus den tidligere høje. Efter at have bestemt positive og negative bevægelser, skal der etableres et sandt interval, som er den højeste værdi blandt den nuværende høje minus den nuværende lave, den nuværende høje minus den forrige lukning og den foregående lukning minus den nuværende lave.

Det næste trin er at beregne de 14-perioders glatte positive og negative retningsindekser samt det 14-perioders sande interval. Et afgørende punkt i denne beregning er at undgå at gange med 100, i modsætning til dets modstykke, det gennemsnitlige retningsindeks (ADX). Det resulterende tal, den positive retningsindikator og den negative retningsindikator, vil være et forhold, der svinger mellem 0 og 1. I det væsentlige, traders bruger det til at identificere væsentlige markedstendensskift.

Component Beskrivelse Formula Fortolkning
+ DI Positiv retningsindikator Sandt område/periode Høj værdi indikerer en kraftig opadgående tendens
:-D Negativ retningsindikator Sandt område/periode Høj værdi indikerer en kraftig nedadgående tendens
ADX Gennemsnitligt retningsindeks Summen af ​​+DI og -DI over n perioder / n Høj værdi angiver stærk tendens (enhver retning)
Ægte rækkevidde Mål for prisinterval over en given tidsperiode max(Høj – Lav, Høj – Forrige Luk, Forrige Luk – Lav) Anvendes ved beregning af +DI og -DI

2. DMI Strategi for Traders

Forståelse af DMI-strategien og dens anvendelse i handel er afgørende for traders sigter mod at trives på dynamiske markeder. At udnytte kraften i Directional Movement Index (DMI), traders kan korrekt bedømme, om et værdipapir er trending og måle styrken af ​​denne tendens.

Kernen i DMI strategi er sammensat af tre fluktuerende linjer: plus retningsbestemt bevægelsesindikator (+DMI), minus retningsbestemt bevægelsesindikator (-DMI) og det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks (ADX). +DMI registrerer opadgående tendensstyrke, mens -DMI skelner nedadgående tendensstyrke. Traders overvåger nøje krydsninger af disse linjer som potentielle købs- eller salgssignaler.

ADX, der repræsenterer styrken af ​​trenden, svinger mellem 0 og 100. Værdier over 20 antyder stærke tendenser og opretholdelse af nuværende positioner, mens værdier under 20 er signaler om svagere tendenser, hvilket giver anledning til en mulig strategiændring.

Anvendelse af DMI strategi hviler ikke udelukkende på tal. Observation af grafiske ændringer på DMI-diagrammet tilføjer en yderligere annoncevantagevores lag. Stigende ADX viser stigende trendstyrke, mens en faldende linje illustrerer en svækkelsestendens. Krydsninger over og under 20 på ADX-linjen fortjener traders' udelte opmærksomhed, da de skildrer afgørende øjeblikke i handelsstrategien.

I den flygtige verden af ​​handel, at forstå DMI strategi letter smarte handelsbeslutninger. Nøjagtig fortolkning af stigninger, fald og kryds i DMI-diagrammet udstyrer traders med rettidig indsigt, hvilket giver dem mulighed for at navigere i markedsstrømningerne mere sikkert og rentabelt.

2.1. Strategioversigt

Directional Movement Index (DMI) repræsenterer en overbevisende strategi, der udnytter kraften i trendanalyse i finansiel handel. Inden for denne strategi er to primære komponenter, nemlig Positiv retningsindikator (+DI) og Negativ retningsindikator (-DI), interagere for at afsløre handelsmuligheder. Princippet er simpelt: Når +DI krydser over -DI, ​​signalerer det en bullish trend, hvilket tilskynder købere til at komme ind på markedet. Omvendt, hvis -DI dominerer, tyder dette på en bearish trend, hvilket indikerer et opportunt tidspunkt at sælge.

ADX linje, en anden kritisk del af DMI-ligningen, måler trendstyrke. Assistere tradeFor at identificere stærke eller svage markedstendenser tyder ADX-værdier højere end 25 på, at tendensen er robust og værd at være opmærksom på. Samlet tilbyder disse indikatorer traders en overordnet markedsretning og styrke, der muliggør mere kyndig beslutningstagning inden for handelens udfordrende terræn. Denne sammenlægning af målinger, værktøjer og signaler er kernen i effektiv anvendelse af det retningsbestemte bevægelsesindeks. Rollen af ​​kritisk tænkning og analyse kan dog ikke undervurderes; DMI leverer blot dataene, hvordan det fortolkes afgrænser handelssucces.

2.2. Handelsteknikker med DMI

DMI handelsindikator handelsvisning

Hvis du har brug for mere avancerede kortegenskaber for at teste DMI, kan vi anbefale Tradingview.

Investorer og traders sele flere handelsteknikker parret med Directional Movement Index (DMI) at udlede værdifulde handelssignaler, udforme resultatorienterede strategier. Brug af DMI til at måle den retningsbestemte intensitet af prisbevægelser kan give en overhånd traders på verdensplan.

Identifikation af en robust trend behandles ofte med DMI, hvor værdier over 25 indikerer en stærk tendens og under 20 tyder på et svagt eller ikke-trending marked. På denne skala, trader'er tager normalt lange og korte positioner drevet af den bullish og bearish markedsstemning.

A 'crossover' er en populær DMI-handelsteknik, der forekommer, når +DMI-linjen krydser over eller under -DMI-linjen. En opadgående crossover (hvor +DMI overgår -DMI) er et bullish signal, der indikerer en potentiel opadgående markedstendens, og det kan være et gavnligt indgangspunkt for at tage lange positioner. I modsætning hertil signalerer en nedadgående crossover (hvor -DMI overstiger +DMI) en bearish markedsadfærd, hvilket giver chancer for at tage korte positioner.

Desuden er det ADX linje, en komponent af DMI, hjælper med at forstå, om markedet er trending eller rækkevidde. Traders holder ofte øje med, at ADX stiger over 20 eller 25, hvilket typisk er tegn på en stærk tendens, fortrinsvis for trend-følgende tilgange. Men når ADX-linjen falder under disse niveauer, kan markedet være interval-bundet eller miste momentum, og traders kan vælge vendingsstrategier.

Spotting af divergens mellem prisbevægelsen og DMI-indikatorerne er en anden effektiv handelsteknik. Dette tyder på en potentiel prisvending, som bør bekræftes af andre tekniske analyseværktøjer for højere succesrater.

Handel med DMI kræver en grundig forståelse af værktøjet, dets indikatorer og deres implikationer. Det er et kraftfuldt værktøj, når det bruges passende, men alligevel er det afgørende at supplere det med andre analysemetoder for at få et omfattende markedsoverblik.

2.3. Retningslinjer for succesfuld DMI-handel

Succesen med DMI-handel koger ned til en håndfuld afgørende retningslinjer, der fungerer som et stabilt kompas, der styrer dig mod rentabilitet.

Prioriter tålmodighed: DMI handel er ikke et hastværk til målstregen. Traders må ikke springe ved det første signal, men vente på den ideelle opsætning. Systemet bør indikere, at markedet er i trend, et signal ratificeret af ADX er over 20.

Forstå markedstendensen: Traders bør være opmærksomme på markedsretningen, før de placerer en trade. Husk, at -DI-linjen, der peger opad, betyder en stærk nedadgående tendens, mens en stigende +DI viser en robust opadgående tendens.

Overvej tidsramme: Behændig justering af din tidsramme kan forme dine handelsresultater. En kortere tidsramme kan producere flere handelssignaler, men måske med mindre overbevisning end dem fra en længere tidsramme.

Afgræns stoptab: Traders bør håndhæve en stop-loss-ordre på et passende niveau. Denne foranstaltning beskytter kapitalen mod ugunstige markedsbevægelser. Ofte vil den seneste højeste høj eller laveste lav tjene som en pålidelig stop loss punkt.

Beregn profitmål: Rationelt fastlæggelse af potentielle profitmål skal ledsage fastsættelse af stop loss. Det seneste swing højt eller swing lavt fungerer ofte som et optimalt mål.

Hold dig til strategi: At forpligte sig til en handelsstrategi er altafgørende, hvilket giver konsistens og stabilitet midt i markedets volatilitet.

Kontinuerlig uddannelse: DMI handel kræver løbende uddannelse om finansielle markeder og teknisk analyse. Markederne udvikler sig, og det at holde sig ajour med viden giver en fordel i forhold til andre.

Med disse retningslinjer, a trader øger deres odds for at blomstre i DMIs handelsstrategi og navigerer i aktiemarkedets stormfulde hav med tillid og præcision. Glem aldrig, at vellykket handel ikke er en garanti, men et sandsynlighedsspil – et spil, du kan spille for at vinde med de rigtige værktøjer og tankegang.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

"[PDF] Retningsbestemt bevægelsesindeks baseret maskinlæringsstrategi til forudsigelse af aktiehandelssignaler."
Forfattere: AS Saud, S Shakya
Tidsskrift: International Journal of Electrical & Computer Engineering
År: 2022
Beskrivelse: Papiret foreslår en maskinlæringsstrategi baseret på Directional Movement Index (DMI) til at forudsige aktiehandelssignaler. Effektiviteten af ​​denne strategi evalueres for at måle dens effektivitet.
Kilde: ResearchGate (PDF)


"[PDF] Nytteværdien af ​​en ny teknisk indikator, ændringshastighed – alfa (ROC-α) på aktiemarkeder: En undersøgelse af malaysiske aktier med hovedkapitalisering"
Forfattere: JCP M'ng, AHJ Jean
Platform: Citeseer
Beskrivelse: Undersøgelsen introducerer en ny teknisk indikator kaldet Rate of Change–Alpha (ROC-α) og udforsker dens anvendelse på det malaysiske aktiemarked. Papiret diskuterer også andre indikatorer, herunder positiv DMI, negativ DMI og ADX DMI.
Kilde: Citeseer (PDF)

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er kernebetydningen af ​​DMI i handel?

Directional Movement Index (DMI) er en integreret del af teknisk analyse, der skelner styrken af ​​den nuværende trend og forudsiger den fremtidige kursretning. Det hjælper traders i at træffe informerede beslutninger vedrørende markedsindgange og -exits.

trekant sm højre
Hvordan virker DMI-formlen for at hjælpe med handel?

DMI-formlen virker ved at beregne to værdier kendt som den positive retningsindikator (+DI) og negativ retningsindikator (-DI). Det repræsenterer dem derefter på et diagram for at signalere bearish eller bullish tendenser. Når +DI er over -DI, ​​indikerer det en bullish trend, og når -DI er over +DI, betyder det en bearish trend.

trekant sm højre
Hvad er de væsentlige komponenter i at skabe en DMI-strategi?

Oprettelse af en DMI-strategi kræver stor opmærksomhed på opførsel og interaktion mellem +DI- og -DI-linjer. Regelmæssig overvågning af det gennemsnitlige retningsindeks (ADX), en del af DMI-beregningen, der måler trendstyrke, er også afgørende. En anden vigtig faktor er at krydsverificere DMI-indikationerne med andre tekniske indikatorer for forbedret nøjagtighed.

trekant sm højre
Hvor troværdige er de signaler, der genereres af DMI-strategien?

DMI-strategi er en velrespekteret teknisk tilgang, men den bør ikke udelukkende stole på. Da DMI er en trend-følgende indikator, kan den halte i nogle tilfælde eller give falske aflæsninger på markeder uden klare tendenser. Derfor, traders bruger normalt DMI i kombination med andre analytiske værktøjer til en mere robust handelsstrategi.

trekant sm højre
Hvilke andre indikatorer fungerer godt sammen med DMI inden for en handelsstrategi?

DMI's forudsigelser om markedstendenser kan godt passe sammen med andre indikatorer for trendbekræftelse. Disse inkluderer glidende gennemsnit, MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) og Bollinger Bands. De kan give yderligere indsigt i prisvolatilitet, momentum og trendvendinger, hvilket gør DMI endnu mere effektivt.

Forfatter: Florian Fendt
En ambitiøs investor og trader, Florian grundlagde BrokerCheck efter at have læst økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin viden og passion for de finansielle markeder BrokerCheck.
Læs mere af Florian Fendt
Florian-Fendt-Forfatter

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 12. juni 2024

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet