Bedste retningsbestemt bevægelsesindeks guide

4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

Directional Movement Index (DMI) er et alsidigt og kraftfuldt teknisk analyseværktøj, der bruges af traders at forstå markedstendenser og momentum. DMI, der blev udviklet af J. Welles Wilder Jr. i 1978, sammen med dets integrerede komponent, det gennemsnitlige retningsindeks (ADX), giver dyb indsigt i markedsretningen. Denne omfattende guide udforsker de forskellige facetter af DMI, herunder dens beregning, optimale opsætningsværdier for forskellige tidsrammer, fortolkning af signaler, kombination med andre indikatorer og afgørende risikostyringsstrategier. Skræddersyet til Brokercheck.co.za, sigter denne vejledning på at udstyre traders med viden til effektivt at bruge DMI i deres handelsbestræbelser.

Retningsbestemt markedsindeks

💡 Nøgle takeaways

 1. Forståelse af DMI-komponenter: DMI'et omfatter +DI, -DI og ADX, der hver spiller en central rolle i at identificere markedstendenser og momentum.
 2. Optimale tidsrammejusteringer: DMI-indstillinger bør justeres i henhold til handelstidsrammen, med kortere perioder for kortsigtet handel og længere perioder for langsigtet handel.
 3. Signalfortolkning: Krydsninger mellem +DI og -DI er sammen med ADX-værdier nøglen til fortolkning af markedstendenser og potentielle reverseringer.
 4. Kombination af DMI med andre indikatorer: Brug af DMI sammen med andre tekniske indikatorer som RSI, MACD og glidende gennemsnit kan forbedre dets effektivitet.
 5. Risikostyringsstrategier: Implementering af stop-loss-ordrer, passende positionsstørrelser og kombination af DMI med volatilitetsvurderinger er afgørende for effektiv risikostyring.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Introduktion til Directional Movement Index (DMI)

1.1 Hvad er det retningsbestemte bevægelsesindeks?

Retningsbestemt bevægelsesindeks (DMI) er en teknisk analyse værktøj designet til at identificere retningen af ​​prisbevægelser på de finansielle markeder. Udviklet af J. Welles Wilder Jr. i 1978, er DMI en del af en række indikatorer, der også omfatter Gennemsnitligt retningsindeks (ADX), som måler styrken af ​​trenden.

DMI består af to linjer, den positive retningsindikator (+DI) og den negative retningsindikator (-DI). Disse indikatorer er designet til at fange bevægelsen i henholdsvis opadgående og nedadgående pristendenser.

1.2 Formål med DMI

Det primære formål med DMI er at yde traders og investorer med indsigt i markedstendens retning og styrke. Denne information er afgørende i beslutningsprocesser, især for at bestemme det rigtige tidspunkt at gå ind eller ud af en trade. Ved at analysere forholdet mellem +DI- og -DI-linjerne, traders kan måle den fremherskende markedsstemning og justere deres strategier i overensstemmelse hermed.

Retningsbestemt bevægelsesindeks

1.3 Komponenter i DMI

DMI består af tre nøglekomponenter:

 1. Positiv retningsindikator (+DI): Måler den opadgående prisbevægelse og er udtryk for købspres.
 2. Negativ retningsindikator (-DI): Måler den nedadgående prisbevægelse og angiver salgspres.
 3. Gennemsnitligt retningsindeks (ADX): Midlerer værdierne af +DI og -DI over en specificeret periode og angiver styrken af ​​trenden, uanset dens retning.

1.4 Beregning af DMI

Beregningen af ​​DMI involverer flere trin, primært med fokus på at sammenligne på hinanden følgende lav- og højdepunkter for at fastslå trendretning og styrke. +DI og -DI beregnes ud fra forskellene i på hinanden følgende høje og lave niveauer og udjævnes derefter over en periode, typisk 14 dage. ADX beregnes ved at tage glidende gennemsnit af forskellen mellem +DI og -DI, ​​og derefter dividere den med summen af ​​+DI og -DI.

1.5 Betydning på finansielle markeder

DMI er meget udbredt på forskellige finansielle markeder, bl.a lagre, forex, og råvarer. Det er især værdifuldt på markeder, der udviser stærk trendadfærd. Ved at give indsigt i trendretning og momentum, hjælper DMI traders optimere deres handelsstrategier til forskellige markedsforhold.

1.6 Oversigtstabel

Aspect Beskrivelse
Udviklet af J. Welles Wilder Jr. i 1978
komponenter +DI, -DI, ​​ADX
Formål Identifikation af trendretning og styrke
Beregningsgrundlag Forskelle i på hinanden følgende op- og nedture
Typisk Periode 14 dage (kan variere)
Anvendelse Aktier, Forex, råvarer og andre finansielle markeder

2. Beregningsproces for det retningsbestemte bevægelsesindeks (DMI)

2.1 Introduktion til DMI-beregning

Beregningen af ​​Directional Movement Index (DMI) involverer en række trin, der analyserer prisbevægelser for at fastslå retningen og styrken af ​​markedstendenser. Denne proces er integreret i den effektive brug af DMI i handelsstrategier.

2.2 Trin-for-trin-beregning

Bestemmelse af retningsbestemte bevægelser:

 • Positiv retningsbestemt bevægelse (+DM): Forskellen mellem den nuværende høje og den tidligere høje.
 • Negativ retningsbestemt bevægelse (-DM): Forskellen mellem den forrige lave og den nuværende lave.
 • Hvis +DM er større end -DM og begge er større end nul, behold +DM og sæt -DM til nul. Hvis -DM er større, skal du gøre det omvendte.

Sandt område (TR):

 • Den største af følgende tre værdier: a) Aktuel Høj minus Aktuel Lav b) Aktuel Høj minus Forrige Luk (absolut værdi) c) Nuværende Lav minus Forrige Luk (absolut værdi)
 • TR er et mål for volatilitet og er afgørende i beregningen af ​​+DI og -DI.

Udjævnede ægte rækkevidde og retningsbestemte bevægelser:

 • Typisk anvendes en 14-dages periode.
 • Udjævnet TR = Tidligere udjævnet TR – (Forrige udjævnet TR / 14) + Nuværende TR
 • Udjævnet +DM og -DM beregnes på samme måde.

Beregning af +DI og -DI:

 • +DI = (Udjævnet +DM / Udjævnet TR) x 100
 • -DI = (Udjævnet -DM / Udjævnet TR) x 100
 • Disse værdier repræsenterer retningsbevægelsesindikatorerne som en procentdel af det samlede prisinterval.

Gennemsnitligt retningsindeks (ADX):

 • ADX beregnes ved først at bestemme den absolutte forskel mellem +DI og -DI og derefter dividere denne med summen af ​​+DI og -DI.
 • Den resulterende værdi udjævnes med et glidende gennemsnit, typisk over 14 dage, for at få ADX.

2.3 Eksempel på beregning

Lad os overveje et eksempel for at illustrere DMI-beregningsprocessen:

 • Antag følgende data for en 14-dages periode:
 • Høje, lave og lukkede af en aktie.
 • Beregn +DM, -DM og TR for hver dag.
 • Udjævn disse værdier over en 14-dages periode.
 • Beregn +DI og -DI.
 • Beregn ADX ved hjælp af de udjævnede værdier af +DI og -DI.

2.4 Fortolkning af beregnede værdier

 • Høj +DI og lav -DI: Angiver en stærk opadgående tendens.
 • Høj -DI og Lav +DI: Betyder en kraftig nedadgående tendens.
 • Krydsning af +DI og -DI: Foreslår potentielle trendvendinger.
Trin Beskrivelse
Retningsbestemte bevægelser Sammenligning af på hinanden følgende op- og nedture
Ægte rækkevidde Måling af volatilitet
udjævning Gennemsnit over en typisk periode på 14 dage
Beregning af +DI og -DI Bestemmer styrken af ​​opadgående/nedadgående bevægelser
Gennemsnitligt retningsindeks (ADX) Midlerer forskellene mellem +DI og -DI

3. Optimale værdier for DMI-opsætning i forskellige tidsrammer

3.1 Forståelse af tidsrammevariabilitet

Effektiviteten af ​​Directional Movement Index (DMI) kan variere betydeligt på tværs af forskellige tidsrammer. Traders bruger DMI i kortsigtede, mellemlange og langsigtede analyser, der hver især kræver justeringer i indikatorens indstillinger for optimal ydeevne.

3.2 Kortsigtet handel

 1. Tidsramme: Typisk varierer fra 1 til 15 minutter.
 2. Optimal periode for DMI: En kortere periode, f.eks. 5 til 7 dage, er mere lydhør over for prisbevægelser.
 3. Egenskaber: Giver hurtige signaler, men kan øge risiko af falske positiver på grund af markedsstøj.

3.3 Handel på mellemlang sigt

 1. Tidsramme: Strækker sig normalt fra 1 time til 1 dag.
 2. Optimal periode for DMI: En moderat periode, såsom 10 til 14 dage, balancerer lydhørhed med pålidelighed.
 3. Egenskaber: Velegnet til gynge traders, der tilbyder en balance mellem reaktionshastighed og trendbekræftelse.

3.4 Langsigtet handel

 1. Tidsramme: Indebærer daglige til månedlige diagrammer.
 2. Optimal periode for DMI: En længere periode, f.eks. 20 til 30 dage, reducerer følsomheden over for kortsigtede prisudsving.
 3. Egenskaber: Giver mere pålidelige signaler for langsigtede tendenser, men kan forsinke ind- og udgangspunkter.

3.5 Tilpasning af DMI til forskellige aktiver

Forskellige finansielle aktiver kan også kræve tilpasning af DMI-indstillingerne. For eksempel kan meget volatile aktier drage fordel af en kortere periode til at fange hurtige kursændringer, mens mindre volatile aktiver kan have brug for en længere periode for at filtrere ubetydelige bevægelser fra.

DMI-indstillinger

Tidsramme Optimal periode Kendetegn
Kort sigt 5-7 dage Hurtige signaler, højere risiko for falske positiver
Mellemlang sigt 10-14 dage Afbalanceret respons og pålidelighed
Langsigtet 20-30 dage Pålidelig trendidentifikation, langsommere reaktion

4. Fortolkning af DMI-signaler

4.1 Grundlæggende om DMI-fortolkning

At forstå de signaler, der genereres af Directional Movement Index (DMI) er afgørende for dets effektive brug i handel. Samspillet mellem +DI-, -DI- og ADX-linjerne giver værdifuld indsigt i markedstendenser og potentielle handelsmuligheder.

4.2 Analyse af +DI og -DI crossovers

 1. +DI krydsning over -DI: Dette tolkes typisk som et bullish signal, der tyder på, at en optrend bliver styrket.
 2. -DI krydsning over +DI: Indikerer et bearish signal, hvilket tyder på en styrkende nedadgående tendens.

DMI signal

4.3 ADX's rolle i signalbekræftelse

 1. Høj ADX-værdi (>25): Antyder en stærk tendens, enten op eller ned.
 2. Lav ADX-værdi (<20): Angiver en svag eller sidelæns tendens.
 3. Stigende ADX: Indebærer en stigende trendstyrke, uanset om trenden er op eller ned.

4.4 Identifikation af trendvendinger

 1. DMI Crossover med stigende ADX: En krydsning af +DI- og -DI-linjerne, kombineret med en stigende ADX, kan signalere en potentiel trendvending.
 2. ADX-peaking: Når ADX'en topper og begynder at skrue ned, signalerer det ofte, at den nuværende tendens er ved at blive svækket.

4.5 Brug af DMI til områdeafgrænsede markeder

 1. Lav og stabil ADX: På markeder med intervaller, hvor ADX forbliver lav og stabil, kan DMI-crossovers være mindre pålidelige.
 2. DMI-oscillation: På sådanne markeder har DMI-linjerne en tendens til at svinge uden en klar retning, hvilket gør trendbaserede handelsstrategier mindre effektive.
Signaltype Fortolkning ADX rolle
+DI krydser over -DI Bullish trendindikation Høj ADX styrker dette signal
-DI krydser over +DI Bearish trendindikation Høj ADX styrker dette signal
DMI crossover med stigende ADX Potentiel trendvending Stigende ADX indikerer stigende trendstyrke
ADX topper og skruer ned Svækkelse af den nuværende tendens Nyttigt til at identificere trendvendinger
Lav og stabil ADX Indikerende for et sortimentsbundet marked DMI-signaler er mindre pålidelige

5. Kombination af DMI med andre indikatorer

5.1 Vigtigheden af ​​indikatordiversificering

Mens Directional Movement Index (DMI) er et kraftfuldt værktøj i sig selv, kan det at kombinere det med andre tekniske indikatorer øge dets effektivitet og give et mere omfattende overblik over markedsforholdene. Denne multi-indikator tilgang hjælper med at validere signaler og reducere sandsynligheden for falske positiver.

5.2 Komplementære indikatorer til DMI

1. Glidende gennemsnit:

 • Anvendelse: Identificer overordnet trendretning.
 • Kombination med DMI: Brug glidende gennemsnit til at bekræfte trenden angivet af DMI. For eksempel kan en +DI crossover med ADX over 25, kombineret med pris over et glidende gennemsnit, forstærke et bullish signal.

2. Relative Strength Index (RSI):

 • Anvendelse: Mål hastigheden og ændringen af ​​prisbevægelser for at identificere overkøbte eller oversolgte forhold.
 • Kombination med DMI: RSI kan hjælpe med at validere DMI-signaler. For eksempel kan et bullish DMI-signal koblet med en RSI-aflæsning over 70 indikere en overkøbt tilstand, hvilket signalerer forsigtighed.

3. Bollinger bånd:

 • Anvendelse: Vurdere Markedsvolatilitet og overkøbte/oversolgte forhold.
 • Kombination med DMI: Bollinger Bands kan hjælpe med at forstå volatilitetskonteksten for DMI-signaler. Et DMI-signal inden for et smalt Bollinger-bånd kan indikere et breakout-potentiale.

DMI kombineret med Bollinger Bands

MACD (Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens):

 • Anvendelse: Identificer ændringer i trendstyrke, retning, momentum og varighed.
 • Kombination med DMI: MACD kan bruges sammen med DMI for at bekræfte trendændringer. En positiv MACD-crossover (bullish) sammen med en +DI-krydsning over -DI kan være en stærk indikation af en opadgående tendens.

Stokastisk oscillator:

 • Anvendelse: Spor momentum ved at sammenligne en bestemt lukkekurs med en række af dens priser over en bestemt periode.
 • Kombination med DMI: Når både DMI og Stochastic foreslår overkøbte eller oversolgte forhold, kan det give mere tillid til trade signal.
Indikator Brug Kombination med DMI
Flytning Gennemsnit Trendidentifikation Bekræft DMI-trendsignaler
Relative Strength Index (RSI) Betingelser for overkøbt/oversolgt Valider DMI-signaler, især under ekstreme forhold
Bollinger Bands Markedsvolatilitet og prisniveauer Kontekstualiser DMI-signaler med volatilitet
MACD Trendstyrke og momentum Bekræft trendændringer signaleret af DMI
Stokastisk Oscillator Momentum og overkøbt/oversolgt betingelser Forstærk DMI-signaler, især under ekstreme forhold

6. Risikostyringsstrategier ved brug af DMI

6.1 Risikostyringens rolle i handel

Effektiv risikostyring er afgørende i handel, især når du bruger tekniske indikatorer som Directional Movement Index (DMI). Det hjælper med at afbøde tab og beskytte overskud og samtidig maksimere de potentielle fordele ved DMI.

6.2 Indstilling af stop-loss-ordrer

1. Etablering Stop-Loss niveauer:

 • Brug DMI-signaler til at angive stop-loss-ordrer. For eksempel, hvis en trade er indtastet på en +DI crossover over -DI, ​​kan et stop-loss placeres under det seneste swing low.

2. Efterfølgende stop:

 • Implementer efterfølgende stop for at beskytte overskuddet. Som trade bevæger sig i favør, skal du justere stop-loss-rækkefølgen i overensstemmelse hermed for at låse gevinster og samtidig give plads til yderligere bevægelse.

6.3 Positionsstørrelse

1. Konservativ positionsstørrelse:

 • Juster størrelsen af ​​handelspositionen baseret på styrken af ​​DMI-signalet. Stærkere signaler (f.eks. høje ADX-værdier) kan berettige større positioner, mens svagere signaler tyder på mindre positioner.

2. Diversificering:

 • Spred risikoen på forskellige aktiver eller trades i stedet for at koncentrere sig om en enkelt position, selv når DMI-signalerne er stærke.

6.4 Brug af DMI til risikovurdering

1. Trendstyrke og risiko:

 • Brug ADX-komponenten i DMI til at vurdere styrken af ​​en trend. Stærke tendenser (høj ADX) er generelt mindre risikable, mens svage tendenser (lav ADX) kan øge risikoen.

2. Volatilitetsanalyse:

 • Kombiner DMI med volatilitetsindikatorer at forstå markedsforholdene bedre og justere risikoniveauer. For eksempel kan højere volatilitet kræve strammere stop-loss eller mindre positionsstørrelser.

6.5 Inkorporering af andre indikatorer for risikostyring

1. Betingelser for RSI og overkøbt/oversolgt:

 • Brug RSI i forbindelse med DMI til at identificere potentielle vendingspunkter, der kunne signalere øget risiko.

2. Glidende gennemsnit for trendbekræftelse:

 • Bekræft DMI-signaler med glidende gennemsnit for at sikre trades er i overensstemmelse med den overordnede markedstendens, hvilket reducerer risikoen.
Strategi Beskrivelse
Stop-Loss-ordrer Beskyt mod store tab baseret på DMI-signaler
Efterfølgende stopper Sikre overskud og samtidig tillade markedsbevægelser
Positionsstørrelse Juster trade størrelse baseret på signalstyrke
Diversificering Fordel risikoen på flere trades
Tendensstyrkevurdering Brug ADX til at evaluere trendrelaterede risici
Volatilitetsanalyse Kombiner med volatilitetsindikatorer til risikovurdering
Yderligere indikatorer Brug RSI, glidende gennemsnit til forbedret risikostyring

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For mere information om Directional Movement Index, besøg venligst Investopedia.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er Directional Movement Index (DMI)?

DMI er et teknisk analyseværktøj, der bruges til at bestemme retningen og styrken af ​​en pristendens.

trekant sm højre
Hvordan beregnes DMI?

DMI beregnes ved at sammenligne på hinanden følgende høje og lave niveauer for at bestemme retningsbestemt bevægelse, som derefter udjævnes og normaliseres for at danne +DI, -DI og ADX.

trekant sm højre
Hvad indikerer en høj ADX-værdi?

En høj ADX-værdi (typisk over 25) indikerer en stærk tendens, uanset om den er opadgående eller nedadgående.

trekant sm højre
Kan DMI bruges til alle typer aktiver?

Ja, DMI er alsidigt og kan anvendes på forskellige finansielle markeder, herunder aktier, forexog varer.

trekant sm højre
Hvor vigtig er risikostyring ved brug af DMI?

Risikostyring er afgørende, da det hjælper med at mindske potentielle tab og forbedrer den overordnede effektivitet af at bruge DMI i handelsstrategier.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 20. juli 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

Vores favoritter på ét blik

Vi har udvalgt toppen brokers, som du kan stole på.
InvestXTB
4.4 ud af 5 stjerner (11 stemmer)
77 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.
TradeExness
4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
71 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet