Bedste Kumulative Volume Delta Guide

4.2 ud af 5 stjerner (6 stemmer)

Cumulative Volume Delta (CVD) er en kraftfuld volumenindikator, der bruges i teknisk analyse til at analysere forholdet mellem volumen og prisbevægelser på de finansielle markeder. Den måler den kumulative forskel mellem købs- og salgsvolumen. Det giver værdifuld indsigt i udbuds- og efterspørgselsdynamikken for et bestemt instrument eller marked. Det hjælper også med at identificere trends, tilbageførsler og validere handelspositioner. Nedenfor er en komplet guide til brug af CVD.

 

 

Kumulativt volumendelta

💡 Nøgle takeaways

 1. Cumulative Volume Delta (CVD) er en kraftfuld volumenindikator, der måler den kumulative forskel mellem købs- og salgsvolumen, hvilket giver indsigt i udbuds- og efterspørgselsdynamikken. En stigende CVD indikerer stigende købspres, mens en faldende CVD tyder på et stærkere salgspres, hvilket hjælper traders identificerer markedsstyrke og potentielle trendvendinger.
 2. CVD kan bruges til at bekræfte trendstyrken ved at tilpasse sig kurstendensretningen. En positiv CVD i en optrend eller en negativ CVD i en nedadgående tendens indikerer en stærk tendens understøttet af volumen. Traders kan bruge denne bekræftelse til at blive inde trades eller undgå for tidlige udgange.
 3. Pris x Delta divergenser signalere potentielle trendvendinger. Hvis prisen laver højere højder, men CVD viser lavere højder eller stagnation, kan det indikere et svækkende købspres og en potentiel bearish vending. Omvendt kan lavere prisfald med højere CVD-lavepunkter tyde på en bullish vending.
 4. Analyse af CVD i forskellige tidsrammer giver værdifuld indsigt. Intraday CVD hjælper med at identificere kortsigtet udbud og efterspørgsel, mens langsigtet CVD (dagligt, ugentlig) viser bredere markedsstemningsskift. Forståelse af tidsrammekonteksten er afgørende for nøjagtig fortolkning.
 5. Kombinerer CVD med andre tekniske indikatorer som prisoscillatorer, glidende gennemsnit eller volumenprofil kan forbedre analysen og give yderligere bekræftelse af handelssignaler. Denne multi-indikator tilgang giver et mere omfattende overblik over markedsdynamikken.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Hvordan virker Kumulativ Volumen Delta?

CVD beregnes ved at tage forskellen mellem den kumulative købsvolumen og den akkumulerede salgsvolumen over en given periode. Købsvolumen repræsenterer den samlede mængde traded på eller over udbudsprisen, mens salgsvolumen repræsenterer det samlede volumen traded til eller under budprisen.

Ved at overvåge ændringerne i kumulativ volumen delta, traders kan identificere skift i markedsstemning og potentielle vendepunkter i prishandling. Hvis CVD er positiv, tyder det på, at bullish sentiment er stærkere, mens en negativ CVD indikerer stærkere bearish sentiment.

Kumulativt volumendelta

2. Vigtigheden af ​​kumulativt volumendelta i handel

2.1. Analyse af markedsstyrke gennem kumulativt volumendelta

Et af nøgleaspekterne ved at bruge Cumulative Volume Delta (CVD) er dets evne til at analysere markedsstyrke. Ved at undersøge det kumulative volumen delta, traders kan vurdere, om købere eller sælgere dominerer markedet.

Når CVD konstant stiger, indikerer det stigende købspres og et stærkt marked. Dette tyder på, at købere træder ind og driver prisen højere. På den anden side tyder en faldende CVD på et stærkere salgspres og et potentielt bearish marked. Det indikerer, at sælgere deltager aktivt, hvilket presser prisen ned.

Ved at identificere skift i markedsstyrke gennem CVD, traders kan justere deres handelsstrategier derfor. På et stærkt marked kan de overveje at anvende en trend-følgende tilgang, hvor de leder efter muligheder for at købe på tilbagetrækninger. Omvendt, i et svagt marked, er en mere forsigtig tilgang berettiget, der fokuserer på short-salg eller venter på bekræftelse af et trendskifte.

Brug af CVD sammen med andre tekniske indikatorer kan øge effektiviteten yderligere. For eksempel at kombinere CVD med pris oscillatorer såsom Relative Strength Index (RSI) eller Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) kan give mere robuste signaler til tradekr. Denne kombination hjælper med at bekræfte styrken af ​​en trend

CVD fortolkning

2.2. Brug af kumulativt volumendelta til at identificere tilbageførsler

Cumulative Volume Delta (CVD) kan også være et nyttigt værktøj til at identificere potentielle prisvendinger. Når CVD'en udstiller divergens med prisen kan det signalere et skift i markedsstemningen.

For eksempel hvis prisen laver højere højder, men CVD'en vises lavere højder or faldende, kan det tyde på en manglende købeoverbevisning. Denne divergens tyder på, at den nuværende optrend kan være ved at tabe momentum og potentielt kunne vende. Traders kan se dette som et advarselstegn og overveje at tage overskud eller endda indlede korte positioner.

Omvendt, hvis prisen gør lavere lavpunkter, men CVD'en vises højere lav eller stigende, kan det indikere underliggende købspres. Det her bullish divergens tyder på, at salgspresset kan aftage, og en potentiel kursvending til opsiden kan forekomme. Traders kan tolke dette som en købsmulighed eller et signal til forlade korte positioner.

CVD til trendvending

2.3. Inkorporering af kumulativt volumendelta i handelsstrategier

Inkorporering af Cumulative Volume Delta (CVD) i handelsstrategier kan give værdifuld indsigt og forbedre beslutningstagningen. Her er nogle måder, hvorpå traders kan bruge CVD til at forbedre deres handelsstrategier:

 1. Bekræftelse af trendstyrke: CVD kan bruges til at bekræfte styrken af ​​en trend. Når CVD flugter med retningen af ​​pristendensen, indikerer det, at tendensen er understøttet af stærkt købs- eller salgspres. Traders kan bruge denne bekræftelse til at blive inde trades og undgå for tidlige udgange.
 1. Volumenbaserede support- og modstandsniveauer: CVD kan hjælpe med at identificere betydelige støtte- og modstandsniveauer baseret på volumen. Når CVD når ekstreme niveauer, såsom en høj positiv værdi eller en lav negativ værdi, tyder det på tilstedeværelsen af ​​et betydeligt købs- eller salgspres. Disse niveauer kan fungere som støtte- eller modstandsområder, hvor prisen kan vende eller konsolidere.
 1. Bekræftelse af divergens: CVD kan bruges til at bekræfte divergensmønstre. Når prisen laver en højere høj eller lavere lav, men CVD'en ikke bekræfter, tyder det på en svækkelsestendens, hvilket potentielt signalerer en vending. Traders kan bruge denne bekræftelse til at justere deres positioner eller tage imod trades.
 1. Identifikation af udbrud: CVD kan hjælpe med at identificere potentielle breakout-muligheder. Når prisen bryder ud af et interval eller et konsolideringsmønster, traders kan se på den tilsvarende CVD for at validere udbruddet. Antag, at CVD viser en betydelig stigning i købs- eller salgsvolumen under udbruddet. I så fald tyder det på, at flytningen er understøttet af stærk markedsdeltagelse, hvilket øger sandsynligheden for et vedvarende træk i retning af breakout.
Brug af CVD Beskrivelse
Bekræftelse af trendstyrke CVD stemmer overens med pristendensen, hvilket indikerer et stærkt købs-/salgspres, hvilket bekræfter trendstyrken.
Volumenbaserede støtte/modstandsniveauer CVD identificerer støtte/modstandsniveauer, hvor prisen kan vende eller konsolidere, baseret på ekstreme volumenniveauer.
Bekræftelse af divergens CVD bekræfter divergensmønstre, hvilket tyder på potentielle trendvendinger, når pris og CVD ikke stemmer overens.
Identifikation af udbrud CVD validerer breakouts med betydelige volumenændringer, hvilket indikerer stærk markedsdeltagelse og trendbæredygtighed.

3. Indstillinger for kumulativ volumendelta

3.1. Valg af de rigtige diagram- og indikatorindstillinger

Når du bruger kumulativ volumendelta, er det vigtigt at vælge de rigtige diagram- og indikatorindstillinger for optimal effektivitet. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dette kraftfulde værktøj:

 1. Vælg den passende tidsramme: Det tidsrum, du vælger til dit diagram, kan have stor indflydelse på nøjagtigheden af ​​din analyse. En længere tidsramme såsom et dagligt eller ugentligt diagram kan give et bredere perspektiv af fremtidige prisbevægelser, mens en kortere tidsramme som et intradagdiagram kan hjælpe dig med at identificere kortsigtede tilbageførsler eller udsving.
 1. Juster de kumulative volumen delta-indstillinger: De fleste handelsplatforme giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne for den kumulative volumen delta-indikator. Du kan justere variabler såsom tidsperiode, lydstyrketype (skovflåt, uptick eller downtick), og tærsklen for væsentlige volumenændringer. At eksperimentere med disse indstillinger kan hjælpe dig med at finjustere indikatoren til din handelsstil og præferencer.
 1. Kombiner med andre indikatorer: Som tidligere nævnt kan brug af kumulativ volumendelta sammen med andre tekniske indikatorer give ekstra bekræftelse og forbedre din analyse. Eksperimenter med forskellige kombinationer for at se, hvilke indikatorer der fungerer bedst sammen til din handelsstrategi.
 2. Overvej at bruge flere tidsrammer: At se på det kumulative volumendelta på tværs af flere tidsrammer kan give et mere omfattende overblik over markedsaktivitet. For eksempel, hvis du ser en bullish divergens på det daglige diagram, men en bearish divergens på det ugentlige diagram, kan det indikere en potentiel vending eller afmatning i den aktuelle markedstendens.

SVD opsætning

Aspect Beskrivelse Optimale værdier for tidsrammer
Valg af tidsramme Tidsrammen for diagrammet påvirker analysens nøjagtighed. Idag på kort sigt, Dagligt/Ugentligt for et bredere perspektiv
Justering af CVD-indstillinger Tilpasning af indstillinger som tidsperiode og lydstyrketype. Juster i henhold til handelsstil; ingen specifik optimal værdi
Kombination af indikatorer Brug af CVD med andre indikatorer for bedre analyse. Afhænger af trader's strategi; ingen one-size-fits-all
Flere tidsrammer Analyse af CVD på tværs af forskellige tidsrammer for markedsaktivitet. Brug en kombination af korte og lange tidsrammer for at få et omfattende overblik

4. Nøgleindikatorer og signaler i kumulativt volumendelta

4.1. Positivt delta som et bullish signal

Positivt Delta i Cumulative Volume Delta (CVD) kan fortolkes som et bullish signal. Når CVD viser en positiv værdi, indikerer det, at købsvolumen dominerer markedet. Dette tyder på, at der er stor efterspørgsel efter aktivet, hvilket potentielt kan føre til en stigning i priserne.

Traders kan bruge positiv Delta som en bekræftelse af en opadgående kurstendens. For eksempel, hvis CVD viser en positiv værdi, mens prisen laver højere højder og højere nedture, tyder det på, at det bullish momentum understøttes af øget købsvolumen. Dette kan være en stærk indikation på at gå ind i lange positioner eller holde fast i eksisterende bullish trades.

Derudover kan positiv Delta bruges til at identificere købsmuligheder under tilbagetrækninger eller retracements. Hvis prisen oplever et midlertidigt fald, men CVD forbliver positiv, tyder det på, at købsvolumen stadig er til stede på markedet. Dette kan indikere, at tilbagetrækningen kun er midlertidig, og at købspresset kan genoptages, hvilket giver mulighed for at komme ind til en mere fordelagtig pris.

4.2. Negativt delta som et bearish signal

Et negativt Delta i Cumulative Volume Delta (CVD) kan fortolkes som et bearish signal. Når CVD viser en negativ værdi, indikerer det, at salgsvolumen dominerer markedet. Dette tyder på, at der er et stærkt udbud af aktivet, hvilket potentielt kan føre til et fald i priserne.

Traders kan bruge negativ Delta som en bekræftelse af en nedadgående kurstendens. For eksempel, hvis CVD viser en negativ værdi, mens prisen laver lavere nedture og lavere højder, tyder det på, at det bearish momentum understøttes af øget salgsvolumen. Dette kan være en stærk indikation på at gå ind i korte positioner eller holde fast i eksisterende bearish trades.

Derudover kan negativ Delta bruges til at identificere salgsmuligheder under midlertidige prisrallyer eller retracements. Hvis prisen oplever en midlertidig stigning, men CVD forbliver negativ, tyder det på, at salgsvolumen stadig er til stede på markedet. Dette kan indikere, at rallyet kun er midlertidigt, og at salgspresset kan genoptages, hvilket giver mulighed for at komme ind til en mere fordelagtig pris.

4.3. Pris x Delta-divergens som et vendingssignal

Pris x Delta Divergence er et andet nyttigt værktøj til traders for at spotte potentielle trendvendinger. Dette opstår, når der er en uoverensstemmelse mellem prisbevægelsen og deltaværdien i indikatoren for kumulativ volumendelta (CVD).

Hvis prisen laver højere højder, men Delta-værdien laver lavere højder eller forbliver stagnerende, tyder det på, at købsvolumen er faldende eller ikke følger med prisbevægelsen. Dette kan tyde på, at det opadgående momentum er aftagende, og at et potentielt vending i trenden kan være nært forestående.

Omvendt, hvis prisen laver lavere nedture, men Delta-værdien laver højere nedture eller forbliver stagnerende, tyder det på, at salgsvolumen er faldende eller ikke følger med prisbevægelsen. Dette kunne tyde på, at det nedadgående momentum er aftagende, og en potentiel vending til opsiden kan ligge i kortene.

Traders kan bruge denne pris x delta divergens som et signal til at overveje at forlade eller vende deres positioner. For eksempel, hvis prisen laver højere højder, mens Delta-værdien viser lavere højder, en trader, der er lang i markedet, kan overveje at lukke deres position eller endda gå ind i en short position, hvis der er yderligere bekræftelse på en tilbageførsel. Tilsvarende, hvis prisen laver lavere nedture, mens Delta-værdien viser højere

Brug af CVD Beskrivelse
Bekræftelse af trendstyrke CVD stemmer overens med pristendensen, hvilket indikerer et stærkt købs-/salgspres, hvilket bekræfter trendstyrken.
Volumenbaserede støtte/modstandsniveauer CVD identificerer støtte/modstandsniveauer, hvor prisen kan vende eller konsolidere, baseret på ekstreme volumenniveauer.
Bekræftelse af divergens CVD bekræfter divergensmønstre, hvilket tyder på potentielle trendvendinger, når pris og CVD ikke stemmer overens.
Identifikation af udbrud CVD validerer breakouts med betydelige volumenændringer, hvilket indikerer stærk markedsdeltagelse og trendbæredygtighed.

5. Sådan bruges kumulativt volumendelta i teknisk analyse

5.1. Analyse af kumulative deltaværdier i forskellige tidsrammer

Ved brug af kumulativ volumen delta in teknisk analyse, er det vigtigt at overveje den tidsramme, du analyserer. Kumulative Delta-værdier kan give værdifuld indsigt i den overordnede markedsstemning, men de kan variere afhængigt af tidsrammen.

Til kortsigtede analyser, såsom day trading eller scalping, traders ser ofte på intradag kumulativt volumen delta. Dette giver dem mulighed for at måle købs- og salgspresset på markedet, og hjælper dem med at træffe beslutninger om at komme ind eller forlade trades hurtigt.

På den anden side, for langsigtede analyser, såsom swing-handel eller positionshandel, traders kan fokusere på kumulativ volumen delta over flere dage eller endda uger. Dette giver et bredere perspektiv på den overordnede markedsstemning og kan være nyttig til at identificere væsentlige skift i udbud og efterspørgsel.

Uanset tidsrammen er det vigtigt at overveje den kontekst, hvori det kumulative volumendelta analyseres. Er markedet trending eller rækkevidde? Er der nogen større nyhedsbegivenheder eller økonomiske indikatorer, der kan påvirke markedsstemningen? Forståelse af disse faktorer kan hjælpe med at validere de signaler, der leveres af den kumulative volumen delta-indikator.

5.2. Forstå sammenhængen mellem pris og kumulativt delta

At forstå sammenhængen mellem pris og kumulativ delta er afgørende, når du bruger denne indikator i teknisk analyse. Forholdet mellem prisbevægelse og kumulativ delta kan give værdifuld indsigt i markedsdynamikken.

I en optrend har prisen en tendens til at stige, mens det kumulative delta også stiger eller forbliver positivt. Dette indikerer, at købspresset er stærkt og understøtter den opadgående prisbevægelse. Traders kan fortolke dette som et signal om at blive i lange positioner eller endda overveje at tilføje til deres positioner, efterhånden som tendensen fortsætter.

Omvendt, i en nedadgående tendens, har prisen en tendens til at falde, mens det kumulative delta falder eller forbliver negativt. Dette tyder på, at salgspresset er dominerende, hvilket bekræfter den nedadgående tendens. Traders kan overveje at holde korte positioner eller endda se efter muligheder for at gå ind i nye korte positioner, efterhånden som den nedadgående tendens fortsætter.

Den reelle værdi af kumulativ volumendelta ligger imidlertid i dets evne til at identificere afvigelser fra prishandlinger, hvilket indikerer potentielle vendinger eller trendskift. Afvigelser opstår, når prisen og det kumulative delta viser modstridende signaler.

For eksempel, hvis prisen laver nye højder, men det kumulative delta viser lavere højder eller endda faldende, kan det tyde på, at købspresset er aftagende. Dette kan være et advarselstegn på en potentiel trendvending eller et betydeligt tilbageslag.

På den anden side, hvis CVD konsekvent falder, tyder det på et øget salgspres og et svagere marked. Dette indikerer, at sælgerne tager kontrol, og at prisen sandsynligvis vil falde.

5.3. Brug af kumulativ volumendelta med andre tekniske indikatorer

Brug af kumulativ Volume Delta med andre tekniske indikatorer

Mens kumulativ volumen delta kan være en kraftfuld indikator i sig selv, bruges den ofte sammen med andre tekniske indikatorer til at bekræfte handelssignaler og forbedre analysen.

En populær tilgang er at kombinere kumulativ volumendelta med traditionelle prisbaserede indikatorer som glidende gennemsnit eller trendlinjer. For eksempel, hvis prisen er i en optrend, og det kumulative delta også er stigende, kan dette ses som et stærkt bullish signal. Bekræftelse af dette signal med a glidende gennemsnit crossover eller et breakout over en trendlinje kan give yderligere tillid til trade.

En anden måde at bruge kumulativ volumendelta på er at sammenligne den med andre volumenbaserede indikatorer, såsom volumenprofil eller volumen oscillator. Ved at se på forholdet mellem kumulativ delta og disse indikatorer, traders kan få dybere indsigt i markedsdynamikken.

For eksempel, hvis det kumulative delta stiger, mens volumenoscillatoren også stiger, tyder det på et stærkt købspres og et sundt marked. Dette kan bekræfte det bullish signal og give mulighed for at gå ind i lange positioner.

På den anden side, hvis det kumulative delta er faldende, mens volumenprofilen viser betydelig salgsvolumen på vigtige prisniveauer, kan det indikere en potentiel vending eller en ændring i markedsstemningen. I sådanne tilfælde, traders kan overveje at tage overskud.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For mere information om Cumulative Volume Delta besøg venligst Investopedia og Tradingview.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvordan beregner man kumulativ volumen? 

Akkumuleret volumen beregnes ved at lægge dagens samlede volumen til den tidligere kumulerede volumen, hvis markedet er gået op. Hvis markedet er gået ned, trækker du volumen fra den tidligere kumulative volumen.

trekant sm højre
Hvad er kumulativ volumen Delta bookmap? 

Cumulative Volume Delta (CVD) på Bookmap viser de kumulative ændringer i volumen baseret på trades henrettet af sælge aggressorer versus købe aggressorer. Det vises på indikator- og widgetruden og hjælper traders forstår købs- eller salgspresset på markedet.

trekant sm højre
Hvad er volumen af ​​Delta?

Volume Delta er forskellen mellem købs- og salgspres på et marked. Det beregnes ved at tage forskellen mellem volumen traded til tilbudsprisen og volumen traded til budprisen.

trekant sm højre
Hvordan beregner du volumen Delta?

Volumen Delta beregnes ved at trække volumen fra traded på bud (salg) side fra volumen traded på spørge- (købs)siden for hvert prisflueben, hvilket giver en løbende total af nettokøbs- eller salgstrykket.

trekant sm højre
Hvad er betydningen af ​​Volume Delta i handel?

Volume Delta er vigtig i handel, da det giver indsigt i efterspørgsels- og udbudsdynamikken i realtid på markedet. Ved at analysere volumendeltaet, traders kan måle styrken af ​​købs- eller salgspres på forskellige prisniveauer, hvilket kan være indikativt for fremtidige prisbevægelser. Det er en nøglekomponent i ordreflowanalyse og kan bruges til at identificere potentielle tilbageførsler, breakouts eller trendfortsættelser. At forstå Volume Delta kan hjælpe traders træffer mere informerede beslutninger ved at afsløre den underliggende markedsstemning.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 11. juni 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet