US Dollar Future: Dybdegående analyse og handelsstrategi

4.6 ud af 5 stjerner (5 stemmer)

Det kan være en overvældende stræben at navigere i forviklingerne ved US-dollarfutures, præget af volatile markeder og komplekse handelsstrategier. Dette forlader ofte traders kæmper med tabsbegrænsning, giver mening med finansielle datamønstre og den skræmmende opgave at forudsige dollarens fremtidige bane.

US Dollar Future: Dybdegående analyse og handelsstrategi

💡 Nøgle takeaways

 1. Forstå US Dollar Futures: Som en finansiel kontrakt, der giver investorer mulighed for at købe eller sælge den amerikanske dollar til en forudbestemt pris på en leveringsdato, der er fastsat i fremtiden, repræsenterer US Dollar Futures en kritisk facet af den finansielle handelssfære.
 2. Dybdegående markedsanalyse: Udførelse af markedsanalyse er afgørende før handel med US Dollar Futures. Faktorer som renter, BNP-data, beskæftigelsesdata og politisk stabilitet har væsentlig indflydelse på værdien af ​​den amerikanske dollar. Sporing af disse elementer vil hjælpe med at forudsige fremtidig dollarydelse.
 3. Strategisering Trade: Succesfuld handel kræver en grundig strategi, som kan omfatte sikring mod potentielle tab eller spekulation i overskud. Bestemmelse af det optimale tidspunkt for at komme ind eller ud af en trade er integreret i at minimere risiko og maksimere potentielle gevinster.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Forstå US Dollar Futures

Handel i en verden af ​​udenlandsk valuta kommer altid med betydelige risiko og belønning, hvilket især gælder, når det kommer til Futures i amerikanske dollar. Disse futures er en finansiel kontrakt, der giver køberen mulighed for at købe dollars til en bestemt pris, der låser valutakursen på en fremtidig dato.

For at øge forståelsen, den decentraliserede karakter af forex marked, hvor den amerikanske dollar er en del, bør overvejes. Som en global enhed fungerer dette marked døgnet rundt, hvilket tillader handelsmuligheder til enhver tid. Imidlertid prisfastsættelse af futures i amerikanske dollar er stærkt påvirket af renter, geopolitiske begivenheder og makroøkonomiske data. Handel kræver derfor en omfattende forståelse af disse faktorer.

Fed spekulation er også en del af spillet, som fremtidige priser kan ændres ud fra traders' forventninger til, hvor den amerikanske dollar vil stå ved kontraktens udløb. Denne spekulation ser traders køber futures-kontrakter, når de tror, ​​at dollaren vil stige, eller sælger, hvis de forudser et fald.

Med hensyn til strategi er en effektiv tilgang udnyttelsen af teknisk analyse. Traders kan anvende en række indikatorer, mønstre og salgs-/købssignaler til at træffe informerede handelsbeslutninger. Højt sandsynlige handelsmuligheder opstår ofte fra sammenløbet af flere positive tekniske signaler.

Et andet vigtigt aspekt af strategien ligger i at udføre en fundamental analyse, som omfatter sporing af økonomiske indikatorer som inflation, trade balance og beskæftigelsesdata. Også nøje overvågning af udtalelser fra Federal Reserve, da deres beslutninger om pengepolitik direkte påvirker den amerikanske dollar.

Navigerer gennem det flygtige landskab af Futures i amerikanske dollar kan være en svær opgave. Med en afbalanceret blanding af grundig forståelse, teknisk analyse, fundamental analyse og markedsspekulation, traders kan stræbe efter at træffe informerede beslutninger, effektivt styre risici og potentielt høste betydelige fordele.

US Dollar Future Trading Guide

1.1. Begrebet Futures

Futures repræsentere juridiske aftaler om at købe eller sælge en bestemt råvare eller finansielt instrument til en forudbestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. De er standardiserede for at lette handel på en futures-børs. Nogle futureskontrakter kan kræve fysisk levering af aktivet, mens andre afregnes kontant. Traders udnytter futures i forsøg på at forstørre afkast og afdække risiko.

Futures i amerikanske dollar, der tilbydes af organisationer såsom Chicago Mercantile Exchange (CME), aktivere traders for at afdække valutarisiko. Ved at bruge disse kontrakter traders kan sikre en bestemt valutakurs for en bestemt dato i fremtiden, hvilket beskytter deres finansielle positioner mod ugunstige valutabevægelser. Traders kan endda bruge futures til spekulative formål, hvilket gør væddemål på valutaens retning.

handelsstrategi for US Dollar futures afhænger i høj grad af traders opfattelse af, hvor dollaren er på vej hen. Bullish traders, der tror, ​​at dollaren vil stige, kan købe futures, mens bearish traders, der forventer, at dollaren falder, kan sælge. Alligevel er det afgørende at evaluere økonomiske indikatorer, rentetendenser, politisk klima og andre markedsbevægende faktorer, når man formulerer en handelsstrategi.

Et andet nøgleelement i en vindende futures-handelsstrategi er planlægning. Inden du går ind i en trade, kan opsætning af profitmål og stop-loss-niveauer øge chancerne for succes ved at foruddefinere, hvornår man skal afslutte en trade, uanset om det er for en fortjeneste eller for at begrænse tab. Risikostyring er derfor en anden hjørnesten i futures-handel. Udnyttelse medfører potentialet for højere profit, men også risikoen for større tab. Traders skal måle deres risikotolerance og justere deres positioner i overensstemmelse hermed.

Inden for handel med US Dollar futures kan det være forskellen mellem succes og fiasko at have en altoverskyggende strategi, klare mål og en effektiv risikostyringsplan kombineret med at holde sig informeret om vigtige markedsudviklinger.

1.2. Udviklingen af ​​US Dollar Futures

Futures i amerikanske dollar spore deres oprindelse tilbage til 1970'erne, en periode præget af globale økonomiske omvæltninger og afslutningen på Bretton Woods-systemet med faste valutakurser. Med verdensøkonomiens overgang til fleksible valutakurser, var der en stigning i Markedsvolatilitet og et øget behov for avancerede finansielle instrumenter. I denne sammenhæng lancerede Chicago Mercantile Exchange et banebrydende finansielt produkt: Det Internationale Monetære Marked (IMM).

Futures i amerikanske dollar, som vi kender dem i dag, blev introduceret som et af de første produkter på IMM. Målet var enkelt, men revolutionerende: at give en effektiv måde at sikre sig mod udsving i værdien af ​​den amerikanske dollar, verdens primære reservevaluta. Med tiden blev dette nye marked meget populært blandt traders og institutioner over hele verden, der giver en struktureret metode til styring af valutarisiko og samtidig åbner op for lukrative spekulative muligheder.

Løftet om Futures i amerikanske dollar markedet er rodfæstet i dets design, som tillod kontrakter at blive købt og solgt i et standardiseret format - hvilket bringer et niveau af forudsigelighed til et volatilt valutakursmiljø. I løbet af adskillige årtier har dette marked udviklet sig yderligere ved at inkorporere forbedrede handelsteknologier, udvidede åbningstider og mere subtile kontraktspecifikationer.

En af de mest betydningsfulde milepæle i historien Futures i amerikanske dollar var indførelsen af ​​elektronisk traded futures i slutningen af ​​1990'erne. Dette øgede ikke kun markedstilgængeligheden for traders globalt, men resulterede også i øgede handelsvolumener, hvilket førte til større markedsdybde og strammere bud/udbudsspænd. Denne overgang til elektronisk handel forvandlede US Dollar Futures-markedet til en 24-timers markedsplads og udvidede den globale rækkevidde af dette vigtige finansielle instrument.

Unikt karakteriseret ved gennemsigtighed, likviditet, og modstandsdygtighed, den Futures i amerikanske dollar markedet fortsætter med at udvikle sig som reaktion på skiftende globale økonomiske forhold. Uanset om det bruges til at afdække valutarisiko, spekulere i fremtidige valutakursbevægelser eller træffe investeringsbeslutninger baseret på forventede skift i makroøkonomisk politik, forbliver US Dollar Futures et uundværligt værktøj i den finansielle trader's arsenal.

1.3. Betydningen af ​​US Dollar Futures

US Dollar Futures-markedet har en integreret position i det globale finansielle økosystem. Futures markeder er baseret på principperne om spekulation og afdækning, og tilbyder funktionaliteten til at sikre fremtidige valutakurser. Betydningen af ​​US Dollar Futures udvider sig længere end blot amerikanske grænser. Da den amerikanske dollar er den de facto globale reservevaluta, får dollarfutures en bredere international betydning.

Den store mængde og likviditet på US Dollar Futures-markeder gør dem attraktive for tradekr. Med et konstant svingende marked drevet af geopolitiske, økonomiske og endda sociale faktorer, traders har mange muligheder at drage fordel af disse prisbevægelser. Evnen til at short sælge futures tillader det også traders for at kapitalisere på faldende markeder, hvilket tilføjer en anden dimension til deres handelsstrategi.

Institutionen for margin handel inden for futuresmarkeder præsenterer sin egen unikke tiltrækning. Ved at aktivere traders at kontrollere store kontrakter med en relativt lille kapital, høje afkast i mindre tidsrammer gør US Dollar Futures til en lokkende satsning. Men fremadrettet traders bør forblive forsigtige: Mens denne gearede handel forstærker potentielle overskud, forstørrer den samtidig potentielle tab.

Med adgang til markedet døgnet rundt, traders kan reagere hurtigt på ændringer i internationale økonomiske indikatorer og breaking news begivenheder. Denne samlede adgang, kombineret med den amerikanske dollars status som en 'sikker havn'-valuta i tider med økonomisk turbulens, underbygger den enorme betydning af futures på amerikanske dollars inden for global finans og handel.

2. Handel med US Dollar Futures

Fremtidig handel i amerikanske dollar

Futures handel giver en unik mulighed for at afdække sig mod risiko og samtidig udnytte markedsvolatiliteten. Et instrument, der vinder indpas blandt fremsynede traders er US dollar futures. Disse kontrakter muliggør handel baseret på fremtidige værdiansættelser af den amerikanske dollar i forhold til andre valutaer. Tænk på det som et strategisk forhandlingskort, som tillader traders til både at beskytte og udvide deres investeringsportefølje.

Handelsmiljøet for futures på amerikanske dollar er forankret i omfattende markedsanalyse. Traders har brug for en dybdegående forståelse af det globale økonomiske klima, renter og geopolitiske begivenheder - som alle kan have en dramatisk indvirkning på værdiansættelsen af ​​den amerikanske dollar. Teknisk analyse er den metode, der almindeligvis bruges til at forudsige fremtidige tendenser baseret på tidligere data, og involverer at identificere mønstre i prisændringer og volumen traded. Anvendelse af denne analyse kan føre til informerede forudsigelser om potentielle prisudsving.

Udtrykt mht handelsstrategi, er målet at købe futureskontrakter, når den amerikanske dollar forventes at blive styrket, og sælge, når den forventes at blive svækket. Effektiv brug af stop-loss ordrer kan håndtere potentielle tab ved automatisk at lukke en position, hvis markedsprisen falder under det niveau, der er forudindstillet af trader. Risiko og belønning er kernemålinger, der kræver konstant overvågning. Afdækningsstrategier, herunder optioner eller spreadhandel, kan også anvendes til yderligere beskyttelse mod ugunstige trade udfald.

Det er dog vigtigt, at trader fastholder momentum selv under uforudsigelige markedsforhold. Der kan opstå profitmuligheder i perioder med volatilitet, men disse indebærer også en større risiko. Nøglen er til trader at være på vagt og vurdere prisændringer fra minut til minut, mens du altid er klar til at udnytte et rentabelt træk. At satse på den fremtidige værdi af den amerikanske dollar kræver en hæsblæsende blanding af dygtighed, intuition og robusthed, men for dem, der mestrer trade, kan belønningen være betydelig.

Husk, mens handel med US dollar futures kan give generøse overskud, er det også fyldt med potentielle risici. Tilstrækkelig uddannelse og omhyggelig strategidannelse er nøglen til at blive en succesfuld fremtid trader. Søg altid ekspertrådgivning og overvej alle aspekter af handel, før du dykker ned i det ofte turbulente farvand i amerikanske dollarfutures.

2.1. Grundlæggende analyse

Det er altafgørende at undersøge den relationelle mekanik af de grundlæggende elementer, der direkte påvirker den amerikanske dollar. Når man udfører en fundamental analyse, traders undersøger en samling af væsentlige økonomiske indikatorer som inflationsrater, arbejdsløshedsrater, BNP-vækstrater og renter fastsat af centralbanker - specifikt USA Federal Reserve I dette tilfælde. Der skal lægges vægt på politiske klimaer da geopolitiske situationer kan sætte gang i drastiske udsving i valutaværdier.

Forståelse makroøkonomiske indikatorer kan informere handelsbeslutninger på den amerikanske dollar. For eksempel kan væsentlige ændringer i beskæftigelsesfrekvensen tyde på økonomisk stabilitet eller ustabilitet, der spiller en central rolle i værdiansættelsen af ​​valuta, mens turbulens i internationale diplomatiske forbindelser kan forårsage uventet markedsvolatilitet.

indsigtsfulde traders indviklet korrelerer disse aspekter af fundamental analyse, vurderer mulige resultater og skelner den mulige indvirkning på den amerikanske dollar i forex marked. Det er den skarpsindige forståelse af disse forskellige komponenter og intersektionaliteten mellem dem, hvor investorer finder nøglerne til at minimere deres eksponering for markedsrisici, mens de udnytter potentielle markedsmuligheder.

Desuden holder en årvågen observatør sig opdateret med globale begivenheder og internationale politiske ændringer, da uventede udsving ofte kan spores tilbage til disse håndgribelige hændelser i den virkelige verden. At udnytte disse forstyrrelser med dygtig timing er en avanceret strategi, der anvendes af erfarne tradekr. Ikke desto mindre er det afgørende at huske, at fundamental analyse giver perspektiver på langsigtede tendenser snarere end øjeblikkelige, kortsigtede reaktioner.

2.2. Teknisk analyse

USD fremtidsstrategi

Teknisk analyse spiller en afgørende rolle for succes forex handel, og når man fokuserer på den amerikanske dollar, er det lige så vigtigt. Det involverer inspektion og fortolkning af historiske priser og mængder af denne fiat-valuta for at forudsige fremtidige markedstendenser. Det handler ikke kun om prognoser, det omfatter også spotting med høj sandsynlighed trade opsætninger og effektiv styring af markedsrisici.

Dens applikation starter med at identificere og spore mønstre. Trend lines, støtte og modstand niveauer og Fibonacci retracements er almindelige værktøjer. Disse værktøjer hjælper især med at bestemme retningsbestemt dominans, vigtige handelsniveauer og potentielle vendingszoner.

Når det kommer til den amerikanske dollar, er et nøgleelement at holde øje med dens korrelation med andre valutaer. US Dollar Index (DXY) giver et overblik over dets gennemsnitlige værdi i forhold til en kurv af betydelige udenlandske valutaer. En stigning i DXY repræsenterer en stærk amerikansk dollar, mens et fald signalerer svaghed. Mange traders bruger dette indeks som en proxy for den generelle sundhed for den amerikanske dollar.

Brugen af diagrammer og indikatorer er et andet afgørende aspekt af teknisk analyse. Forskellige typer diagrammer såsom linje-, søjle- og lysestagediagrammer giver visuel indsigt i markedsbevægelser. Indikatorer som glidende gennemsnit, stokastisk oscillatorerog relative styrkeindeks (RSI), blandt andet hjælpe med at give en dybdegående forståelse af de mulige markedstendenser.

Desuden påvirker økonomiske begivenheder valutabevægelser betydeligt. Dette inkluderer vigtige nyhedsmeddelelser, pengepolitikker og ændringer i det økonomiske miljø. Det er vigtigt at holde øje med en økonomisk kalender og holde sig opdateret med vigtige nyheder over hele kloden.

For effektiv handelsstrategier, er det nødvendigt at udvide teknisk analyse med en god forståelse af markedsstemning og fundamental analyse. Markedsstemning refererer til investorernes overordnede holdning til et bestemt værdipapir eller finansmarked og kan påvirke tendenserne på markedet. På den anden side dykker fundamental analyse dybt ned i faktorer, der påvirker landets økonomiske stabilitet og vækstperspektiver, og påvirker derved styrken af ​​den amerikanske dollar.

At foretage den flittige fortolkning af disse tekniske værktøjer, mønstre, indekser, diagrammer og indikatorer, sammen med en skarp bevidsthed om globale økonomiske begivenheder, leder vejen til at skabe en effektiv handelsstrategi for den amerikanske dollar. Det er en rejse med kontinuerlig læring, erfaring og tilpasningsevne for at holde trit med den dynamiske natur forex markeder.

2.3. Risikostyring ved handel med futures i amerikanske dollar

Risikostyring spiller en afgørende rolle, når det kommer til handel med US Dollar-futures. Identificering af potentielle risici og at finde metoder til at afbøde dem er kernen i denne praksis. Der er flere komponenter, der er værd at forstå for at opretholde en balance mellem risici og afkast på futuresmarkedet. Positioner på dette marked kan medføre betydelige økonomiske tab, hvis de efterlades ukontrollerede, så nødvendigheden af ​​at inkorporere risikostyringsværktøjer bør aldrig undervurderes.

En af de mest grundlæggende former for risikostyring i futures-handel er brugen af ​​en stop-loss-ordre. Dette værktøj aktiverer traders for at begrænse deres tab ved at sætte et forudbestemt punkt for at forlade en tabende position. Derfor kan betydelige tab undgås ved at forudbestemme et niveau, hvor trade vil blive lukket, hvis markedet tager en ugunstig drejning.

Bond traders ofte stole på US Dollar futures til sikre sig mod potentielle valutaudsving. Disse futureskontrakter tillader trader at fastlåse en pris for den amerikanske dollar mod andre valutaer, hvilket kan være nyttigt, når forventningerne er, at valutaen falder.

Endvidere diversificering af porteføljen kan også være en effektiv risikostyringsstrategi. Ved at sprede investeringer på tværs af forskellige finansielle instrumenter og markeder, traders kan minimere virkningen af ​​individuelle markedsudsving på deres samlede portefølje.

At opsummere, traders har ikke råd til at negligere området for risikostyring. Anvendelsen af ​​stop-loss-ordrer, afdækningsstrategier og porteføljediversificering er afgørende for at plotte en omhyggelig kurs gennem det forræderiske vand i US Dollar-futureshandel.

2.4. Trin for trin guide til handel med US Dollar Futures

 1. Forståelse af handel med futures i amerikanske dollar kræver at dykke ned i kernen af ​​den proces, der involverer køb og salg af kontrakter på en bestemt dato i fremtiden til en forudbestemt pris. Da disse handlinger korrelerer med den forventede værdi af den amerikanske dollar, er en dybdegående markedsanalyse afgørende.
 2. Begynd med markedsanalyse. Brug tekniske indikatorer, økonomiske data og nyhedsbegivenheder til at forudsige, hvordan den amerikanske dollar kan bevæge sig. Følg det grundlæggende princip for handel, køb futures, når du forventer, at den amerikanske dollar vil vinde styrke og sælge, når du forudser en svækkelse.
 3. Udvikl din handelsplan. En gennemtænkt plan bør skitsere dine mål, risikotolerance og metode. Bestem typen og antallet af futureskontrakter til trade baseret på din analyse og den kapital, du er villig til at risikere.
 4. At vælge en futures broker er afgørende. Sørg for, at de giver adgang til futuresbørser, hvor futures i amerikanske dollar er traded – ligesom Chicago Mercantile Exchange. Forskning brokers' provisionssatser, finansiel stabilitet og kundeservicekvalitet.
 5. Navigering på handelsplatformen effektivt er afgørende. Bliv fortrolig med ordretyper, hvordan du læser diagrammer og brug tekniske analyseværktøjer. Papirhandel, en måde at øve på trades uden at bruge rigtige penge, kan være nyttigt.
 6. Efter at være blevet fortrolig med platformen, udføre din første trade. Husk, at nøglen ligger i at købe futureskontrakter, når man forventer, at den amerikanske dollar vil stige og sælge, når man forventer et fald.
 7. Overvågning og justering af dine positioner er et løbende krav. Gennemgå ændringer i futuresprisen og marginkravene. Revurder løbende din markedsanalyse med eventuelle vigtige nyhedsbegivenheder eller økonomiske udgivelser.
 8. Grundig dokumentation holder styr på handelsbeslutninger og følelsesmæssige faktorer, der påvirker disse beslutninger. Dette læringsværktøj hjælper med at forfine din handelsstrategi og identificere eventuelle mønstre, der kan resultere i tab.
 9. Sund risikostyring er integreret, og indstilling af stop-loss-ordrer kan forhindre betydelige tab ud over dit risikotoleranceniveau.

Futureshandel i amerikanske dollar giver muligheder for at drage fordel af prisudsving, men det kræver en omfattende strategi, grundig analyse og forsigtig risikostyring.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

 1. Råvarepriser og US Dollar
  • Beskrivelse: Denne forskning diskuterer forholdet mellem råvarepriser og den amerikanske dollar og undersøger, hvordan skift i råvarepriserne kan påvirke værdien af ​​den amerikanske dollar.
 2. Fed - Den amerikanske dollars internationale rolle
  • Beskrivelse: Denne undersøgelse fremhæver dollarens dominans internationalt med fokus på den globale valutasammensætning trade.
 3. Geopolitik og den amerikanske dollars fremtid som reservevaluta
  • Beskrivelse: Denne forskning dykker ned i, hvordan et globalt skifte væk fra at fastgøre valutakurser til den amerikanske dollar ville påvirke dollarens brug i trade fakturering.
 4. Er introduktionen af ​​futures på vækstmarkedsvalutaer ...
  • Beskrivelse: Denne empiriske forskning undersøger effekten af ​​indførelsen af ​​derivatkontrakter, især med fokus på futures-valutaernes indvirkning på emerging markets-valutaer.
 5. Prisopdagelse i udenlandsk valutafutures og spotmarked
  • Beskrivelse: Dette papir undersøger betydningen af ​​futuresmarkedet i valutakursbestemmelse, idet der lægges vægt på informationsindholdet i futures ordreflow.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er futures på amerikanske dollar præcist?

Futures i amerikanske dollar er finansielle kontrakter, der forpligter køberen til at købe et bestemt beløb på amerikanske dollars til en foruddefineret pris og dato. De er et middel til at styre risici forbundet med valutakursudsving.

trekant sm højre
Hvordan kan traders profit fra handel med amerikanske dollar futures?

Traders kan drage fordel af ændringer i værdien af ​​den amerikanske dollar sammenlignet med andre valutaer. Disse overskud kan være betydelige, hvis en trader kan forudsige de fremtidige bevægelser af valutakurser nøjagtigt.

trekant sm højre
Hvad påvirker prisen på amerikanske dollarfutures?

Flere faktorer kan påvirke prisen på amerikanske dollarfutures, herunder økonomiske indikatorer som BNP, renter og politisk ustabilitet, blandt andre. Derudover kan verdensbegivenheder, der påvirker USAs økonomi, også føre til ændringer i prisen på amerikanske dollarfutures.

trekant sm højre
Kan man tabe penge ved at handle US dollar futures?

Ja, der er et risikoniveau forbundet med handel med enhver futureskontrakt, inklusive futures i amerikanske dollar. Hvis markedet bevæger sig i den modsatte retning af hvad en trader forventer, kan det resultere i tab, især i et volatilt eller faldende marked.

trekant sm højre
Hvad er den primære strategi, der skal følges, når man handler US dollar futures?

Der er ingen ensartet strategi for handel med amerikanske dollarfutures. Men succesfuld handel involverer generelt en grundig markedsanalyse, risikostyring, etablering af klare handelsmål i henhold til ens risikovillighed, udnyttelse af tekniske analyseværktøjer og at holde sig ajour med større økonomiske begivenheder.

Forfatter: Florian Fendt
En ambitiøs investor og trader, Florian grundlagde BrokerCheck efter at have læst økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin viden og passion for de finansielle markeder BrokerCheck.
Læs mere af Florian Fendt
Florian-Fendt-Forfatter

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 21. juli 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge
mitrade gennemgå

Mitrade

4.5 ud af 5 stjerner (33 stemmer)
70 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

Vores favoritter på ét blik

Vi har udvalgt toppen brokers, som du kan stole på.
InvestXTB
4.4 ud af 5 stjerner (11 stemmer)
77 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.
TradeExness
4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
71 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet