Indstillinger og strategi for bedste prisvolumentendens

4.3 ud af 5 stjerner (4 stemmer)

Velkommen til vores omfattende guide om Prisvolumentendens (PVT) indikator, et afgørende værktøj i arsenalet af traders og investorer. Denne momentum-baserede indikator kombinerer pris- og volumendata for at give indsigt i styrken og retningen af ​​markedstendenser. Uanset om du er en dag trader, en gynge trader, eller en langsigtet investor, kan forståelsen af ​​PVT-indikatoren forbedre din markedsanalyse og beslutningstagning. I denne vejledning dykker vi ned i forskellige aspekter af PVT, herunder dens beregning, optimale opsætninger for forskellige tidsrammer, fortolkning, kombinationer med andre indikatorer og væsentlige risikostyringsstrategier. Lad os begynde.

Pris Volume Trend

💡 Nøgle takeaways

 1. PVT-indikatoren er et værdifuldt værktøj til at analysere markedstendenser, der kombinerer prisændringer med volumendata for at give et mere holistisk syn på markedsdynamikken.
 2. Passende fortolkning af PVT, herunder trendbekræftelse og divergensanalyse, er afgørende for at identificere potentielle markedsvendinger og bekræfte eksisterende tendenser.
 3. Optimering af PVT-opsætningen for forskellige handelstidsrammer forbedrer dens effektivitet, idet den imødekommer dagens specifikke behov traders, swing traders og langsigtede investorer.
 4. Kombination af PVT med andre tekniske indikatorer som glidende gennemsnit og momentum oscillatorer kan føre til mere pålidelige handelssignaler og omfattende markedsanalyse.
 5. Integrering af risikostyringsstrategier, såsom stop-loss-ordrer og diversificering, er afgørende ved handel med PVT for at beskytte investeringer og maksimere afkast.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over indikatoren for prisvolumentendens (PVT).

Prisvolumentendens (PVT) indikator er et momentum-baseret teknisk værktøj, der bruges på finansielle markeder til at måle retningen af ​​volumenstrømmen. Denne indikator kombinerer pris- og volumendata for at give indsigt i styrken af ​​en tendens, uanset om det er en opadgående eller nedadgående bevægelse. PVT-indikatorens kernepræmis er det volumen er en førende indikator af prisbevægelser. I bund og grund hjælper det traders forstår, hvordan ændringer i volumen kan påvirke prisudviklingen over tid.

I modsætning til andre volumenindikatorer, der udelukkende tager højde for volumenniveauerne, tager PVT hensyn til både ændringen i volumen og den tilsvarende prisændring. Denne kombination giver et mere holistisk syn på markedsdynamikken. PVT-linjen bevæger sig op eller ned baseret på, om den aktuelle dags pris er højere eller lavere end den foregående dag, justeret med volumen på den aktuelle dag.

Prisvolumentendens (PVT)

Den grundlæggende brug af PVT-indikatoren er at identificere bullish eller bearish tendenser. Når PVT-linjen stiger, tyder det på bullish sentiment, da en stigning i volumen typisk ledsager en stigning i prisen. Omvendt indikerer en faldende PVT-linje bearish sentiment, hvor et fald i prisen er koblet med volumenvækst. Traders leder ofte efter divergenser mellem PVT og pris for at identificere potentielle vendinger eller bekræftelser af den nuværende tendens.

Ud over trendanalyse bruges PVT-indikatoren ofte i forbindelse med andre tekniske indikatorer for at give en mere omfattende handelsstrategi. For eksempel at kombinere PVT med glidende gennemsnit eller momentum oscillatorer kan øge pålideligheden af ​​signalerne fra hvert enkelt værktøj.

Som alle indikatorer er PVT imidlertid ikke ufejlbarlig og bør bruges som en del af en bredere analysestrategi. Det er særligt effektivt på markeder med betydelige mængdedata, som f.eks lagre og råvarer, men kan være mindre pålidelige i tyndt traded markeder.

Aspect Detalje
Type indikator Momentum-baseret, der kombinerer pris og volumen
Primær brug Måling af trendstyrke og retning
Nøglefunktioner Kombinerer prisændringer med volumen, nyttigt til at identificere bullish eller bearish tendenser
Almindelige kombinationer Bruges med andre indikatorer som glidende gennemsnit eller momentum oscillatorer
Markedsegnethed Mest effektiv på markeder med betydelige mængdedata
Begrænsninger Ikke ufejlbarlig, mindre pålidelig i tyndt traded markeder

Ud over trendanalyse bruges PVT-indikatoren ofte i forbindelse med andre tekniske indikatorer for at give en mere omfattende handelsstrategi. For eksempel kan en kombination af PVT med glidende gennemsnit eller momentumoscillatorer øge pålideligheden af ​​de signaler, der leveres af hvert enkelt værktøj.

Som alle indikatorer er PVT imidlertid ikke ufejlbarlig og bør bruges som en del af en bredere analysestrategi. Det er særligt effektivt på markeder med betydelige mængdedata, såsom aktier og råvarer, men kan være mindre pålidelige i tynde traded markeder.

Aspect Detalje
Type indikator Momentum-baseret, der kombinerer pris og volumen
Primær brug Måling af trendstyrke og retning
Nøglefunktioner Kombinerer prisændringer med volumen, nyttigt til at identificere bullish eller bearish tendenser
Almindelige kombinationer Bruges med andre indikatorer som glidende gennemsnit eller momentum oscillatorer
Markedsegnethed Mest effektiv på markeder med betydelige mængdedata
Begrænsninger Ikke ufejlbarlig, mindre pålidelig i tyndt traded markeder

2. Beregning af prisvolumentendensindikatoren

Beregningen af Prisvolumentendens (PVT) indikator involverer en relativt ligetil formel, der integrerer både pris- og volumendata. Det er vigtigt at forstå denne beregning traders, der ønsker at udnytte PVT-indikatoren effektivt i deres analyse. Her er en trin-for-trin opdeling af PVT-beregningsprocessen:

2.1 PVT-beregningsformel

Formlen til beregning af PVT er:

PVT = Forrige PVT + (Volume × (Aktuel Luk – Forrige Luk) / Forrige Luk)

2.2 Trin-for-trin beregningsproces

 1. Start med en indledende PVT-værdi: Typisk er dette sat til nul i begyndelsen af ​​tidsserien.
 2. Bestem den daglige prisændring: Træk den foregående dags lukkekurs fra den aktuelle dags lukkekurs.
 3. Beregn den daglige proportionale prisændring: Divider den daglige kursændring med den foregående dags lukkekurs. Dette trin justerer prisændringen i forhold til størrelsen af ​​den tidligere pris, hvilket giver mulighed for en proportional sammenligning.
 4. Juster efter lydstyrke: Gang den daglige forholdsmæssige prisændring med den aktuelle dags volumen. Dette trin integrerer volumen i prisændringen, hvilket afspejler virkningen af ​​handelsaktivitet på prisbevægelser.
 5. Tilføj til forrige PVT: Tilføj resultatet fra trin 4 til den foregående dags PVT-værdi. Denne kumulative tilgang betyder, at PVT er en løbende total, der afspejler det igangværende akkumulering eller distribution af mængde- og prisændringer over tid.

Ved at følge disse trin producerer PVT-indikatoren en linje, der traders kan plotte på deres diagrammer sammen med prishandlingen for det aktiv, der analyseres. Denne visuelle repræsentation hjælper med at identificere tendenser og potentielle divergenser mellem pris og volumen.

2.3 Eksempel på PVT-beregning

Overvej en hypotetisk aktie med følgende data over to dage:

 • Dag 1: Slutkurs = 50 USD, Volumen = 10,000 aktier
 • Dag 2: Slutkurs = 52 USD, Volumen = 15,000 aktier

Brug af PVT-formlen:

 1. Indledende PVT (dag 1) = 0 (startværdi)
 2. Prisændring (dag 2) = 52 USD – 50 USD = 2 USD
 3. Forholdsmæssig prisændring = $2 / $50 = 0.04
 4. Justering for volumen = 0.04 × 15,000 = 600
 5. PVT (dag 2) = 0 + 600 = 600

Dette eksempel illustrerer, hvordan PVT beregnes, og hvordan det inkorporerer både prisændringer og handelsvolumen for at afspejle momentum og styrke af prisbevægelser.

Aspect Detalje
Formula PVT = Forrige PVT + (Volume × (Aktuel Luk – Forrige Luk) / Forrige Luk)
Nøglekomponenter Prisændring, handelsvolumen
Beregningsproces Kumulativ, der integrerer daglige pris- og volumenændringer
Visualisering Linjegraf plottet sammen med aktivprisen
Eksempel Hypotetiske lagerdata, der viser PVT-beregning over to dage

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

Prisvolumentendens (PVT) indikator kan skræddersyes til at passe til forskellige handelsstile og tidsrammer, fra kortsigtet dagshandel til langsigtet investering. Mens den grundlæggende beregning af PVT forbliver konstant, kan fortolkningen og reaktionsevnen af ​​indikatoren variere betydeligt på tværs af forskellige tidsrammer. Dette afsnit udforsker de optimale opsætningsværdier for PVT i forskellige handelsscenarier.

3.1 Kortsigtet handel (daghandel)

For dagen traders er det primære fokus på at fange hurtige, betydelige bevægelser. Derfor bør PVT-indikatoren være følsom nok til at reagere på hurtige ændringer i pris og volumen. I dette scenarie, traders kan være mere opmærksomme på kortsigtede udsving i PVT-linjen, såvel som eventuelle pludselige afvigelser fra prisbevægelser.

3.2 Handel på mellemlang sigt (svinghandel)

Swing traders, som typisk besidder stillinger i flere dage til uger, kan finde en mellemliggende opsætning mere passende. Her kan PVT bruges til at identificere mellemlange tendenser og vendinger. Svinge traders kan fokusere på mere signifikante PVT-linjeovergange eller divergenser, der indikerer en potentiel ændring i den mellemlange trend.

3.3 Langsigtet handel (investering)

For langsigtede investorer bruges PVT-indikatoren ofte til at måle den overordnede trendstyrke og bæredygtighed. I denne tidsramme er mindre udsving mindre signifikante, og fokus er på den bredere tendens, der er angivet af PVT-linjen. Langsigtede investorer kan bruge PVT i forbindelse med vigtige støtte- og modstandsniveauer eller større glidende gennemsnit for at bekræfte deres investeringstese.

3.4 Justering af PVT-følsomhed

Selvom PVT ikke selv har justerbare parametre som nogle andre indikatorer, traders kan ændre deres fortolkning baseret på den valgte tidsramme. For eksempel at fokusere på kortsigtede glidende gennemsnit af PVT-linjen eller dens ændringshastighed kan øge følsomheden for dagshandel, hvorimod at se på den bredere tendens i PVT-linjen passer til langsigtede analyser.

Pris Volume Trend Setup

Tidsramme Handelsstil Fokus
Kort sigt Day Trading Hurtige ændringer, kortsigtede udsving
Mellemlang sigt Swing Trading Mellemlange trends, betydelige krydsninger
Langsigtet Investering Overordnet trendstyrke, bredere trendanalyse

4. Fortolkning af prisvolumentendensindikatoren

Forstå hvordan man fortolker Prisvolumentendens (PVT) indikator er afgørende for traders og investorer til at træffe informerede beslutninger. PVT giver indsigt i styrken og retningen af ​​markedstendenser, såvel som potentielle vendinger, gennem dets interaktion med pris- og volumendata. Dette afsnit vil dække centrale aspekter af fortolkning af PVT.

4.1 Trendbekræftelse

Den mest ligetil brug af PVT er at bekræfte den fremherskende tendens. En konsekvent stigende PVT-linje antyder en stærk optrend, hvilket indikerer, at prisstigninger understøttes af tilsvarende stigninger i volumen. Omvendt signalerer en konsekvent faldende PVT-linje en nedadgående trend, hvor prisfald er ledsaget af stigende volumen, hvilket understreger en bearish stemning.

Fortolkning af prisvolumentendens

4.2 Divergens og tilbageførsler

Divergens opstår, når PVT-linjen og aktivets pris bevæger sig i modsatte retninger. En bullish divergens observeres, når prisen laver nye lavpunkter, men PVT-linjen begynder at stige, hvilket tyder på en potentiel vending til opsiden. Omvendt sker der en bearish divergens, når prisen rammer nye højder, mens PVT-linjen begynder at falde, hvilket indikerer en mulig nedadgående vending.

4.3 Relative PVT-niveauer

Sammenligning af nuværende PVT-niveauer med historiske niveauer kan give kontekst. For eksempel, hvis det nuværende PVT-niveau er væsentligt højere end historiske niveauer, kan det tyde på overkøbte forhold, hvorimod væsentligt lavere niveauer kan indikere oversolgte forhold.

4.4 Begrænsninger i fortolkning

Selvom PVT er et værdifuldt værktøj, har det sine begrænsninger. Det bør ikke bruges isoleret, men snarere som en del af en omfattende analysestrategi, der kombineres med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse. Desuden kan PVT producere falske signaler på meget volatile markeder eller på markeder med lav volumen.

Aspect Fortolkning
Trend bekræftelse Stigende PVT indikerer en optrend, faldende PVT indikerer en nedadgående trend
Divergens og tilbageførsler Modsatte bevægelser i PVT og pris signalerer potentielle trendvendinger
Relative PVT-niveauer Sammenligning med historiske PVT-niveauer for at identificere overkøbte eller oversolgte forhold
Begrænsninger Bør bruges som en del af en bredere analyse; kan producere falske signaler under visse markedsforhold

5. Kombination af prisvolumentendensindikatoren med andre indikatorer

Prisvolumentendens (PVT) indikator kan være betydeligt mere effektiv, når den bruges sammen med andre tekniske analyseværktøjer. Ved at kombinere PVT med andre indikatorer, traders kan validere deres handelssignaler, reducere sandsynligheden for falske signaler og få en mere nuanceret forståelse af markedsdynamikken. Dette afsnit udforsker nogle af de mest effektive kombinationer.

5.1 PVT og glidende gennemsnit

Integrering af glidende gennemsnit med PVT kan hjælpe med at udjævne volatilitet og give klarere trendsignaler. For eksempel, en trader kan se efter tilfælde, hvor PVT krydser over eller under a glidende gennemsnit, såsom 50-dages eller 200-dages glidende gennemsnit, som et signal for henholdsvis bullish eller bearish trends.

Prisvolumentendens (PVT) kombineret med glidende gennemsnit

5.2 PVT og momentum oscillatorer

Momentum oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) eller den stokastiske oscillator kan parres med PVT'en for at identificere potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. For eksempel kan en divergens mellem PVT og RSI indikere et svækkende momentum i en aktuel trend, hvilket tyder på en potentiel vending.

Prisvolumentendens (PVT) kombineret med RSI

5.3 PVT og trendlinjer

Brug af trendlinjer sammen med PVT kan give indsigt i støtte- og modstandsniveauer. Udbrud eller sammenbrud fra disse trendlinjer, bekræftet af tilsvarende bevægelser i PVT, kan signalere stærke købs- eller salgsmuligheder.

5.4 PVT- og Bollinger-bånd

Bollinger Bånd kan bruges med PVT til at vurdere Markedsvolatilitet. For eksempel kan en udvidelse af Bollinger Bands kombineret med en betydelig bevægelse i PVT antyde en stigning i trendstyrke, mens en sammentrækning kan indikere et fald i momentum eller en potentiel vending.

5.5 PVT og volumenbaserede indikatorer

Andre volumenbaserede indikatorer, såsom On-Balance Volume (OBV), kan komplementere PVT ved at give yderligere volumenrelateret indsigt. Bekræftende signaler fra både PVT og OBV kan styrke argumentet for en bestemt markedsbevægelse.

Combination (Kombination) Utility
PVT og glidende gennemsnit Identificer trendretning og styrke
PVT og momentum oscillatorer Registrer overkøbte/oversolgte forhold og potentielle tilbageførsler
PVT og Trend Lines Identificer støtte- og modstandsniveauer
PVT og Bollinger Bands Vurder markedsvolatilitet og trendstyrke
PVT og volumenbaserede indikatorer Giv bekræftende volumenrelateret indsigt

6. Risikostyring med prisvolumentendensindikatoren

Risiko ledelse er et kritisk aspekt af handel og investering. Ved brug af Prisvolumentendens (PVT) indikator, er det vigtigt at integrere risikostyringsstrategier for at mindske potentielle tab og maksimere afkastet. Dette afsnit skitserer vigtige overvejelser og taktikker til styring af risiko med PVT-indikatoren.

6.1 Indstilling af stop-loss-ordrer

Et af de primære risikostyringsværktøjer er brugen af stop tab Ordre:% s. Når en trade indtastes baseret på et PVT-signal, kan indstilling af en stop-loss-ordre til et forudbestemt prisniveau hjælpe med at begrænse potentielle tab. Dette niveau kan bestemmes baseret på vigtige støtte- eller modstandsniveauer, en vis procentdel væk fra indgangsprisen eller ved hjælp af andre tekniske indikatorer.

6.2 Positionsstørrelse

Passende positionsstørrelse er afgørende for at styre risikoen forbundet med hver enkelt trade. Traders bør bestemme størrelsen af ​​deres positioner baseret på deres risikotolerance og den samlede størrelse af deres handelsportefølje. En almindelig strategi er kun at risikere en lille procentdel af porteføljen på en enkelt trade, uanset styrken af ​​PVT-signalet.

6.3 Diversificering

Diversificering på tværs af forskellige aktiver kan reducere den risiko, der er forbundet med at stole på PVT-indikatoren for et enkelt aktiv. Ved at sprede investeringer på tværs af forskellige aktivklasser, sektorer eller geografiske regioner, traders kan mindske risikoen for et betydeligt tab på et hvilket som helst område.

6.4 Kombination med andre indikatorer

Brug af PVT i forbindelse med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse kan give et mere afrundet billede af markedet, hvilket reducerer afhængigheden af ​​et enkelt værktøj. Denne multi-indikator tilgang kan hjælpe med at identificere mere pålidelige handelssignaler og reducere risikoen for falske positiver.

6.5 Bevidsthed om markedsforhold

Det er vigtigt at forstå de bredere markedsforhold, når du bruger PVT. På meget volatile eller illikvide markeder kan PVT give vildledende signaler. At være opmærksom på markedsnyheder, økonomiske indikatorer og globale begivenheder kan give kontekst til PVT-signalerne og hjælpe med at træffe mere informerede beslutninger.

Risikostyringsteknik Beskrivelse
Indstilling af stop-loss-ordrer Begræns potentielle tab ved at indstille forudbestemte udgangspunkter
Positionsstørrelse Kontroller størrelsen af ​​eksponeringen for at matche risikotolerance
Diversificering Fordel risikoen på tværs af forskellige aktiver og markeder
Kombination med andre indikatorer Brug flere analytiske værktøjer til en mere omfattende analyse
Bevidsthed om markedsforhold Overvej bredere markedstendenser og nyheder i beslutningstagningen

7. Annoncevantages og begrænsninger af prisvolumentendensindikatoren

Prisvolumentendens (PVT) indikator, som ethvert andet teknisk analyseværktøj, har sine unikke styrker og begrænsninger. At forstå disse kan hjælpe traders og investorer integrerer effektivt PVT i deres markedsanalyse og beslutningsprocesser.

ALDRIG annoncevantages af PVT-indikatoren

 • Kombinerer pris- og volumendata: PVT giver et mere omfattende overblik ved at integrere både prisbevægelser og volumen, hvilket giver indsigt i momentumet bag prisændringer.
 • Trendbekræftelse og vendingssignaler: Det er effektivt til at bekræfte styrken af ​​tendenser og kan signalere potentielle vendinger gennem divergensanalyse.
 • Alsidighed: Anvendelig under forskellige markedsforhold og velegnet til forskellige handelsstile, fra dagshandel til langsigtet investering.
 • Supplering til andre indikatorer: Fungerer godt, når det kombineres med andre tekniske værktøjer, hvilket øger robustheden af handelsstrategier.

7.2 Begrænsninger af PVT-indikatoren

 • Forsinket natur: Som med mange tekniske indikatorer halter PVT, hvilket betyder, at den reagerer på prisbevægelser, der allerede har fundet sted.
 • Potentiale for falske signaler: Især på volatile markeder kan PVT generere falske signaler, hvilket kræver bekræftelse fra andre kilder.
 • Mindre effektiv på markeder med lav volumen: På markeder, hvor mængdedata ikke er så væsentlige eller pålidelige, kan effektiviteten af ​​PVT blive forringet.
 • Kræver kontekstanalyse: Bruges bedst i forbindelse med en forståelse af de bredere markedsforhold og fundamental analyse.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For at lære mere om Price Volume Trend (PVT), kan du besøge Tradingview.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er trendindikatoren for prisvolumen?

PVT er et momentumbaseret teknisk værktøj, der kombinerer pris- og volumendata for at måle retningen og styrken af ​​markedstendenser.

trekant sm højre
Hvordan beregnes PVT?

PVT beregnes ved at lægge produktet af volumen og den procentvise prisændring til den tidligere PVT-værdi.

trekant sm højre
Kan PVT'en bruges til alle typer handel?

Ja, PVT er alsidig og kan tilpasses til dagshandel, swinghandel og langsigtede investeringsstrategier.

trekant sm højre
Skal PVT'en bruges alene?

Nej, for de bedste resultater bør PVT bruges sammen med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse.

trekant sm højre
Hvad er begrænsningerne ved PVT?

PVT kan producere falske signaler på volatile markeder og kan være mindre effektiv på markeder med upålidelige mængdedata.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 13. juni 2024

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet