Hvad er Margins rolle i Forex handler?

4.3 ud af 5 stjerner (4 stemmer)

Navigerer det store hav af Forex handel kan ofte føles som en skræmmende opgave, især når udtryk som 'Margin' begynder at dukke op. At forstå dens centrale rolle kan være forskellen mellem at ride på succesbølgen eller at blive revet med af finansielle undertows.

Hvad er Margins rolle i Forex handler?

💡 Nøgle takeaways

  1. Margin er en kritisk komponent i Forex handel: Det er i det væsentlige et depositum, der kræves af broker at åbne og fastholde en position på markedet. Marginen er ikke en transaktionsomkostning, men en del af din kontos egenkapital, der er afsat og allokeret som et marginindskud.
  2. Margin påvirker gearing og potentielle overskud/tab: Margin tillader traders for at forstærke deres handelsresultater gennem gearing. Men mens det kan forstørre overskud, kan det også forstærke tab. Derfor er forståelse og styring af margin afgørende for at mindske potentielle risici.
  3. Marginopkald og deres betydning: Hvis markedet bevæger sig mod din position, og din kontos egenkapital falder under det krævede marginniveau, vil du modtage et marginopkald. Det betyder, at du bliver nødt til at indbetale yderligere midler eller lukke positioner for at bringe din konto tilbage til det krævede niveau. Ignorering af et marginopkald kan føre til broker likvidere dine positioner for at dække underskuddet.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Forståelse af begrebet margin i Forex Trading

I verden af Forex handel, begrebet 'Margin' spiller en afgørende rolle. Det henviser til den oprindelige indbetaling a trader skal åbne og vedligeholde en position. Margin er ikke en transaktionsomkostning, men snarere et depositum, som broker holder mens a forex trade er åben. Dette depositum fungerer som en trader's sikkerhed i at holde åbne positioner og er ikke et gebyr eller transaktionsomkostning.

Margin udtrykkes typisk som en procentdel af det fulde beløb for den valgte stilling. For eksempel, en trade i et standardparti på $100,000 kan kræve et depositum på $1,000, hvilket er 1% af det samlede beløb. Denne procentdel er kendt som Margen krav.

Begrebet margin kan også relateres til Leverage tilbydes af broker. Gearing tillader traders til at åbne positioner væsentligt større end deres egen kapital. Gearingsforholdet på 100:1 indebærer for eksempel, at en trader kan kontrollere en $100,000 position med kun $1,000 på deres konto.

Handel på margin kan være et stærkt værktøj, men det er afgørende at huske, at brug af gearing også øger både din potentielle fortjeneste og potentielle tab. Derfor er det vigtigt for traders at styre deres risiko og undgå at åbne positioner, der kan føre til betydelige tab.

Margin opfordrer er et andet afgørende aspekt at forstå. Et margin call er en brokers krav til en investor, der bruger margin til at indbetale yderligere penge eller værdipapirer, så marginkontoen bringes op til minimumsvedligeholdelsesmarginen. Manglende opfyldelse af marginopfordringen kan føre til broker at sælge værdipapirerne for at øge saldoen på kontoen for at opfylde minimumsmarginen uden at give besked trader.

Derfor forstå begrebet margin i Forex handel handler ikke kun om at vide, hvor meget man skal indbetale. Det handler om at forstå risiciene, forvalte dine midler klogt og være forberedt på markedets udsving.

1.1. Definition af margin

I sin enkleste form, margin kan defineres som det beløb, der kræves på din konto for at bevare dine markedspositioner. Dette er ikke at forveksle som en transaktionsomkostning eller en udbetaling, men det er snarere en del af din kontos egenkapital allokeret som en margin depositum.

I Forex marked, handles der typisk på gearing, hvilket i det væsentlige giver dig mulighed for det trade flere penge på markedet, end hvad der fysisk er til stede på din konto. Tænk på det som et 'god tro-indskud', der gør det muligt for dig at holde din position på markedet med resten af ​​potentialet trade beløb, der udlånes til dig af din broker. Dette lån kommer uden rente, fordi det er hensat på betingelse af, at du har tilstrækkelig margin på din konto til at dække potentielle tab.

Begrebet margin er i sandhed et tveægget sværd. På den ene side kan det markant forstærke dit overskud, hvis markedet bevæger sig til din fordel. På bagsiden kan det også forstørre dine tab, hvis markedet bevæger sig mod din position. Således forstå rollen og implikationerne af margin er en væsentlig forudsætning for enhver aspirerende Forex trader. Det er nøglen, der låser op for det fulde potentiale af Forex handel, men som enhver nøgle skal den bruges med forsigtighed og forståelse.

1.2. Typer af marginer i Forex Trading

For det første har vi 'Brugt margin'. Dette er i det væsentlige mængden af ​​penge, der er låst inde af broker når du åbner en trade. Det fungerer som sikkerhed og sikrer, at du har penge nok til at dække potentielle tab.

Dernæst har vi 'Fri margin'. Dette refererer til de tilgængelige midler, der i øjeblikket ikke bruges som sikkerhed. Det er pengene, du kan bruge til at åbne nyt trades eller dække tab på din eksisterende trades. En høj fri margin indikerer en god økonomisk polstring, så du kan påtage dig mere risiko, hvis du vælger det.

Den "Margin Level' er et andet afgørende udtryk. Det er en procentdel, der viser din kontos tilstand. Det beregnes ved at dividere din egenkapital (den samlede værdi af din konto, inklusive overskud og tab fra åbne trades) med den brugte margin og derefter gange med 100. Et højere marginniveau betyder, at du har en sundere konto.

Endelig har vi 'Margenopkald'. Dette er ikke en form for margen, men snarere en advarsel fra din broker. Hvis dit marginniveau falder for lavt (normalt 100%), vil din broker vil udsende et margin call. Det betyder, at du skal indbetale flere midler eller lukke nogle trades for at undgå at få dine stillinger tvangslukket.

At forstå disse forskellige typer marginer er afgørende for succes Forex handel. De giver dig et klart billede af dit økonomiske helbred og risikoniveau, og hjælper dig med at træffe informerede handelsbeslutninger.

2. Marginens rolle og betydning i Forex Trading

I den spændende verden af Forex handel, udtrykket 'Margin' er ikke bare et buzzword, men et centralt koncept, der kan skabe eller ødelægge dit handelsspil. Så hvad betyder det præcist? Forestil dig dette: Margin er den finansielle gearing, du har brug for for at forstærke dit handelspotentiale. Det er det lille depositum, der kræves af din broker som en procentdel af den fulde værdi af trade du er interesseret i.

Margin er et tveægget sværd. På den ene side tillader det traders for at åbne større positioner end deres oprindelige indskud, hvilket giver mulighed for betydelige overskud. På den anden side blotter det også traders til potentielt større tab.

'Margin Call' er et andet afgørende aspekt at forstå. Dette sker, når din kontos egenkapital falder under marginkravet. Din broker kan derefter lukke dine åbne positioner for at forhindre yderligere tab, eller bede dig om at indbetale flere midler.

'Marginniveau', en procentværdi beregnet som (egenkapital/margin) x 100, er en anden nøglemåling. Det angiver din kontos tilstand. Højere marginniveauer betyder en sundere konto, mens lavere signaler højere risiko.

Margin handel er ikke for alle. Det er en højrisikostrategi, der kræver en dyb forståelse af Forex marked og en omhyggelig risikostyringsplan. Men for dem, der mestrer det, kan margin være et stærkt værktøj i deres handelsarsenal.

Husk, i Forex marked, viden er magt. Jo mere du forstår om begreber som Margin, jo bedre rustet vil du være til at navigere i valutahandelens turbulente vand.

2.1. Margin som et risikostyringsværktøj

I high-stakes verden af Forex handel, margin fungerer som et kritisk risikostyringsværktøj, der fungerer som en buffer mod potentielle tab. Det er som et sikkerhedsnet, der giver traders med fleksibiliteten til at navigere i de uforudsigelige strømninger på valutamarkedet. Begrebet margin handler ikke om at låne penge, men det er snarere en form for sikkerhed eller depositum, der traders skal have på deres konti for at dække potentielle tab.

Margin er i det væsentlige et indskud i god tro, der en trader giver til broker. Det er denne indbetaling, der tillader traders for at åbne og opretholde gearede positioner. Det betyder at traders kan kontrollere større positioner med en relativt lille mængde kapital og derved forstørre potentielle overskud. Det er dog vigtigt at huske, at mens gearing kan forstærke profitten, kan det også forstørre tab.

Marginopkald, en væsentlig del af marginsystemet, tjener som en advarselsklokke for tradekr. Når en traders kontoegenkapital falder under det påkrævede marginniveau, udløses et margin call. Dette er brokersin måde at fortælle trader enten at indsætte flere midler på kontoen eller lukke positioner for at reducere risikoen.

Derfor er forståelse og styring af margin en vital færdighed i en trader's værktøjskasse. Det handler ikke kun om at maksimere profitten, men også om at sikre sig mod den iboende volatilitet og uforudsigelighed i Forex marked.

I sidste ende er marginen et tveægget sværd. Det kan være en trader's bedste ven, når den bruges fornuftigt, hvilket giver mulighed for større markedseksponering og potentiel fortjeneste. Men hvis det bruges hensynsløst, kan det føre til betydelige tab. Det er derfor vigtigt at nærme sig marginhandel med en klar strategi og en grundig forståelse af de involverede risici.

2.2. Marginopkald og stop-out-niveauer

I high-stakes verden af Forex handel, forstå mekanikken i margin opkald og stop ud niveauer er afgørende. Når du handler på margin, låner du i det væsentlige penge fra din broker at placere større trades. Dette kan forstærke dit potentielle overskud, men det øger også din risiko. Hvis markedet bevæger sig imod dig, og din kontos egenkapital falder under et vist niveau, vil din broker vil udstede et margin call, der kræver, at du indbetaler flere midler for at opfylde minimumsmarginkravet.

Men hvad nu hvis du ikke kan eller ønsker at tilføje flere penge? Det er der stop ud niveauer komme i spil. Hvis din kontos egenkapital fortsætter med at falde og når stop-out-niveauet, vil din broker vil begynde at lukke dine åbne positioner, begyndende med de mest urentable, for at forhindre yderligere tab. Denne automatiserede proces kan være en livredder, der forhindrer din konto i at gå i negativ saldo. Men det kan også være en bitter pille at sluge, da det kan tvinge dig til at afslutte tradeer med tab.

Marginopkald og stop ud niveauer er som sikkerhedsnet af Forex handel, designet til at beskytte både dig og dine broker fra katastrofale tab. Men de er ikke idiotsikre. Det er vigtigt at overvåge din kontos egenkapital nøje og styre din risiko klogt for at undgå at befinde dig i en usikker marginsituation. Når alt kommer til alt, i den flygtige verden af Forex handel, kan tidevandet vende hurtigt, og det er de velforberedte traders, der holder sig oven vande.

3. Sådan beregnes margin i Forex Trading

Forståelse af beregningen af ​​margin i forex handel er afgørende for alle trader. Det kan være forskellen mellem at tjene penge og miste din skjorte. Marginen er i bund og grund en god tro indbetaling, som du foretager for at isolere broker fra potentielle tab på en trade. Det er ikke et gebyr eller en transaktionsomkostning, men en del af din kontos egenkapital, der er afsat og tildelt som en marginindbetaling.

For at beregne marginen i forex handel, skal du først forstå to nøglebegreber: margin og gearing. Gearing er mængden af ​​penge, du er i stand til trade med, i betragtning af hvor mange penge du har på din konto. For eksempel, hvis din broker tilbyder dig en gearing på 100:1, det betyder, at du kan trade 100 gange det beløb, du har på din konto.

Marginen er på den anden side det beløb, du skal bruge på din konto for at åbne en trade. Marginen beregnes ud fra gearingen. Hvis du har en gearing på 100:1, er marginen 1%. Det betyder, at for hver $100 du vil trade, skal du have $1 på din konto.

Her er en simpel formel til at beregne marginen:

Margin = (Størrelse af Trade / Gearing) * 100

Lad os sige, at du vil trade $10,000 og din broker tilbyder en gearing på 100:1. Den margen du skal bruge ville være:

Margin = ($10,000 / 100) * 100 = $100

Så du skal bruge $100 på din konto for at åbne en $10,000 trade med en gearing på 100:1.

Marginen er afgørende i forex handel, fordi det afgør, hvor meget du kan trade. Jo højere gearing, jo lavere margin, og jo mere kan du trade. Men husk, at mens gearing kan forstærke dit overskud, kan det også forstærke dine tab. Så det er vigtigt at bruge gearing klogt og ikke overstrække dig selv.

3.1. Grundlæggende marginberegning

Handel med forex markedet involverer en række komplekse beregninger, hvoraf den ene er marginberegning. Marginen er i det væsentlige mængden af ​​kapital a trader skal have på deres konto for at åbne en position. Det er ikke en omkostning eller et gebyr, men snarere en del af din kontos egenkapital, der er afsat og allokeret som et marginindskud.

For at beregne marginen skal du kende to nøgleelementer: margin rate og trade størrelse. Lad os sige din forex broker kræver en margin på 2%. Det betyder, at for hver $100,000 traded, er du forpligtet til at beholde 2,000 USD på din konto. Formlen til at beregne marginen er Trade Størrelse x Marginhastighed = Margin påkrævet.

For eksempel, hvis du vil trade 1 parti (eller 100,000 enheder) af EUR / USD og marginsatsen er 2 %, ville den krævede margin være $2,000. Dette er en grundlæggende marginberegning.

Husk på, at marginkravet vil variere afhængigt af den gearing, du tilbyder broker. Jo højere gearing, jo lavere kræves margen. Dette øger dog også risikoen for tab. Derfor er det afgørende at forstå, hvordan man beregner marginen forex handel for at styre risiko effektivt og optimere din handelsstrategi.

Husk, at marginen ikke er et gebyr eller en transaktionsomkostning. Det er simpelthen en del af din kontosaldo, der er afsat til at beholde din trade åbne og for at sikre, at du kan dække de potentielle tab af trade. Derfor, effektiv marginberegning er en afgørende færdighed for enhver succesfuld forex trader.

3.2. Indvirkning af valutaudsving på margin

I den flygtige verden af forex handel, kan valutaudsving have en væsentlig indflydelse på din handelsmargin. Traders skal være opmærksomme på, at en ændring i værdien af ​​en valuta kan få den nødvendige margin til at stige eller falde dramatisk. Dette gælder især ved handel på gearing, hvor små ændringer kan føre til store overskud eller tab. For eksempel, hvis du handler med et par som EUR/USD, og ​​dollaren styrkes, kan din nødvendige margin stige. Omvendt, hvis dollaren svækkes, kan dit marginkrav falde.

Det er her, at forståelsen af ​​begrebet 'margin call' bliver afgørende. EN margenopkald er en broker's krav til en investor, der bruger margin til at indbetale yderligere penge eller værdipapirer, så marginkontoen bringes op på minimumsvedligeholdelsesmarginen. Hvis en trader ikke opfylder et margin call, den broker har ret til at sælge værdipapirerne for at øge kontosaldoen for at opfylde minimumsmarginkravet.

Derfor er det vigtigt at overvåge din trades og kontosaldo regelmæssigt. At holde et vågent øje med valutaudsving kan hjælpe dig med at forudse ændringer i marginkrav og træffe foranstaltninger for at forhindre et margin call. Brug af risikostyringsværktøjer, såsom stop-loss-ordrer, kan også være fordelagtigt. Disse værktøjer giver dig mulighed for at indstille en bestemt pris, som du ønsker at afslutte en trade, hvorved potentielle tab begrænses.

I sidste ende handler det om at forstå risiciene og styre dine tradeer klogt. Valutaudsving er en del af forex handel, og at forstå deres indvirkning på marginen er nøglen til succesfuld handel.

4. Tips til effektiv marginstyring i Forex Trading

Forstå marginopkald: I en verden af Forex handel, er et margin call en broker's krav om, at en investor skal indsætte yderligere penge eller værdipapirer på en konto, så de bringes op til minimumsværdien, kendt som vedligeholdelsesmarginen. Det er afgørende at sætte dig ind i din broker's specifikke margin call-politikker. Nogle vil tilbyde tid til at stille yderligere sikkerhed, andre vil likvidere positioner med det samme, hvis der opstår et margin call.

Hold øje med gearing: Gearing kan være et tveægget sværd i Forex handel. Selvom det kan forstørre dit overskud, kan det også forstærke dine tab. Brug derfor gearing med omtanke. Som en tommelfingerregel skal du undgå at bruge overdreven gearing (mere end 10:1), da det kan føre til betydelige tab.

Gennemførelse Stop tab ordrer: Stop loss-ordrer er din bedste ven, når det kommer til at administrere dine Forex margin effektivt. Ved at angive en stop loss-ordre begrænser du dit potentielle tab ved automatisk at lukke din position, hvis markedet bevæger sig imod dig i et vist omfang. Dette beskytter ikke kun din kapital, men forhindrer også margin calls.

Opretholdelse af tilstrækkelig kapital: Sørg altid for, at du har tilstrækkelig kapital på din handelskonto. Dette vil hjælpe dig med at modstå Markedsvolatilitet og forhindre marginopkald. Det anbefales at have mindst nok kapital til at modstå en markedsbevægelse på 10 % i forhold til din position.

Regelmæssig overvågning: Markederne er dynamiske og kan ændre sig hurtigt. Regelmæssig overvågning af dine positioner og marginkrav kan hjælpe dig med at holde styr på dit spil. Gør det til en vane at tjekke dine positioner mindst én gang om dagen, især under volatile markedsforhold.

4.1. Undgå overudnyttelse

I en verden af Forex handel, tillokkelsen af gearing kan være uimodståelig. Det er som et tveægget sværd, der giver mulighed for betydelige overskud, men som også udgør væsentlige risici. Mange traders, især begyndere, falder i fælden med at overbelaste deres konti, en faldgrube, der hurtigt kan føre til kontoudblæsninger. Over-gearing i bund og grund bider mere fra sig, end du kan tygge. Det er når en trader bruger overdreven gearing i forhold til deres handelskapital, hvilket forstærker både potentielle gevinster og tab.

Margin spiller en central rolle i dette scenarie. Det er sikkerheden, som du som trader, skal du holde på din konto for at åbne og vedligeholde dine positioner. Jo højere gearing, desto lavere margen kræves der for at åbne en position. Det lyder fristende, ikke? Men her er fangsten: Mens et lavt marginkrav giver dig mulighed for at åbne større positioner og potentielt tjene mere, udsætter det dig også for højere risici. Hvis markedet bevæger sig mod din position, kan du ende med at miste meget mere end din oprindelige margin.

Nøglen til at undgå overgearing ligger i forsigtig risikostyring. Det er afgørende at forstå forholdet mellem gearing, margin og risiko. Husk altid, at gearing skal bruges med omtanke. Det er ikke et værktøj til at skabe hurtige, store overskud, men et strategisk instrument til at diversificere din handel og styre risici. Sørg for at sætte realistiske profitmål, brug stop-loss-ordrer og risiker aldrig mere end en lille procentdel af din handelskapital på en enkelt trade. Husk, i Forex handel, langsom og stabil vinder løbet.

4.2. Regelmæssig overvågning af marginniveau

Navigerer i det uforudsigelige farvand Forex handel kan være et spændende eventyr, men det er ikke uden faldgruber. En sådan faldgrube, hvis den ikke forvaltes korrekt, er marginniveauet. Dette er en afgørende indikator for traders, da det afspejler din kontos tilstand. I det væsentlige er marginniveauet forholdet mellem egenkapital og margin, udtrykt i procent. Det er din økonomiske buffer mod potentielle tab, og det er yderst vigtigt at holde et vågent øje med det.

Hvis dit marginniveau falder for lavt, kan du befinde dig i en usikker situation kendt som en margenopkald. Det er, når din broker kræver, at du indsætter flere penge på din konto for at dække potentielle tab. Hvis du ikke er i stand til at imødekomme denne efterspørgsel, vil din broker har ret til at lukke nogle eller alle dine åbne stillinger, ofte uden forudgående varsel.

Regelmæssig overvågning af dit marginniveau handler ikke kun om at undgå et margin call. Det handler også om at træffe informerede beslutninger, styre din risiko og i sidste ende maksimere din fortjeneste. Ved at holde en puls på dit marginniveau, kan du justere din handelsstrategi med det samme, gribe muligheder, efterhånden som de opstår og undgå unødvendige risici.

Det er værd at bemærke, at det er anderledes brokers kan have forskellige marginopkaldsniveauer. Som sådan er det afgørende at forstå de specifikke vilkår og betingelser for din broker. Denne viden, kombineret med regelmæssig overvågning af dit marginniveau, kan være dit kompas i det ofte tumultariske hav af Forex handel. Så tag roret, hold øjnene i horisonten, og må din trades altid være rentabel.

4.3. At have en solid risikostyringsstrategi

I high-stakes verden af Forex handel, marginens rolle er beslægtet med ilten for en dykker; det er din livline i finansmarkedernes dybe vand. Men som med enhver livline er det ikke nok kun at have det; du skal vide, hvordan du bruger det klogt. Det er her, en robust risikostyringsstrategi kommer i spil.

Forstå margenen er det første skridt på denne rejse. Det er i bund og grund det beløb, du skal bruge for at åbne en position og vedligeholde den. Tænk på det som en god tro indbetaling, som du giver til din broker. Margin er dog ikke en omkostning eller et gebyr; det er en del af din kontos egenkapital, der er afsat og allokeret som et marginindskud.

Men hvorfor er risikostyring afgørende? Nå, det er fordi marginen kan være et tveægget sværd. Selvom det kan forstærke dit overskud, kan det også forstørre dine tab. Det er her begrebet Margenopkald kommer ind i billedet. Hvis din kontos egenkapital falder til under den påkrævede margin, modtager du et Margin Call, der opfordrer dig til at tilføje flere midler til din konto for at forhindre, at den lukkes.

Så hvordan kan du undgå dette? Svaret ligger i at have en solid risikostyringsstrategi. Dette inkluderer indstilling af stop-loss-ordrer for at begrænse potentielle tab, diversificering af din portefølje for at sprede risiko og ikke overgearing af din konto. Husk, at nøglen ikke er at undgå risici, men at håndtere dem effektivt.

Handel på margin kan være et stærkt værktøj i dit handelsarsenal, men som ethvert værktøj skal det håndteres med omhu og præcision. Med en gennemarbejdet risikostyringsstrategi kan du navigere i det ustadige vand Forex handel og udnytte fordelen ved margin til din annoncevantage.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvorfor er margin vigtig i forex handler?

Margin er afgørende i forex handel, fordi det tillader det traders til åbne positioner større end størrelsen af ​​deres indskud. Det fungerer som en form for sikkerhed eller sikkerhed for broker i tilfælde af at markedet bevæger sig imod trader's position og resulterer i et tab større end indskuddet.

trekant sm højre
Hvordan beregnes margin i forex handler?

Margin beregnes typisk som en procentdel af den fulde værdi af positionen. For eksempel, hvis du har en margin på 1 %, og du gerne ville trade en position til en værdi af $100,000, skal du bruge $1,000 på din konto.

trekant sm højre
Hvad er forskellen mellem brugt og fri margin?

Brugt margin er den mængde penge, der i øjeblikket bruges til at holde en position åben, mens fri margin er de penge, der er tilgængelige for at åbne nye positioner. Den frie margin stiger med rentabel trades og falder med at tabe trades.

trekant sm højre
Hvad sker der, hvis jeg overskrider min margen?

Hvis du overskrider din margin, vil du modtage et marginopkald fra din broker beder dig om at indbetale flere penge for at dække de potentielle tab. Hvis du undlader at gøre det, broker har ret til at lukke dine positioner for at begrænse yderligere tab.

trekant sm højre
Kan jeg tabe flere penge, end jeg indbetaler forex handler?

Ja, det er muligt at tabe flere penge, end du indbetaler, når du handler på margin. Hvis markedet bevæger sig mod din position, kan du ende med at skylde flere penge til broker. Men mange brokers tilbyder negativ saldo beskyttelse, som sikrer, at du ikke kan tabe flere penge, end du har på din konto.

Forfatter: Florian Fendt
En ambitiøs investor og trader, Florian grundlagde BrokerCheck efter at have læst økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin viden og passion for de finansielle markeder BrokerCheck.
Læs mere af Florian Fendt
Florian-Fendt-Forfatter

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 21. juli 2024

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge
mitrade gennemgå

Mitrade

4.5 ud af 5 stjerner (33 stemmer)
70 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

Vores favoritter på ét blik

Vi har udvalgt toppen brokers, som du kan stole på.
InvestXTB
4.4 ud af 5 stjerner (11 stemmer)
77 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.
TradeExness
4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
71 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet