Bedste volatilitetsstopindstillinger og guide

4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

At navigere i det forræderiske vand af markedsvolatilitet er ikke en lille bedrift; mestre Volatilitet Stop kan være dit kompas. Afslør styrken af Formel for volatilitetsstop og integrere det problemfrit i din TradingView strategi, der transformerer usikkerhed til en taktisk fordel.

VOLATILITET STOP

💡 Nøgle takeaways

 1. Volatilitetsstopindikator fungerer som et værktøj til at bestemme stop-loss niveauer ved at tage højde for markedsvolatilitet, hvilket sikrer traders kan minimere tab og beskytte overskud ved at tilpasse sig skiftende markedsdynamik.
 2.  Volatilitetsstopformel inkorporerer typisk det sande område eller det gennemsnitlige sande område for et aktiv, sammen med en multiplikator til at definere afstanden mellem stopniveauet fra den aktuelle pris, der tager højde for forskellige handelsstile og risikotolerancer.
 3. Brug af Volatilitetsstop på TradingView tillader traders til visuelt at plotte og justere volatilitetsstop på diagrammer, hvilket muliggør effektive risikostyringsstrategier og beslutningstagning baseret på dataanalyse i realtid.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Hvad er volatilitetsstopindikatoren?

 Volatilitetsstopindikator er en teknisk analyse værktøj brugt af traders at bestemme stop tab niveauer. Det inkorporerer volatilitet at måle den ideelle position for et stop-loss i stedet for at bruge en fast prisafstand eller procentdel. Denne tilgang tillader stop-loss niveauet at tilpasse sig de skiftende markedsforhold, hvilket giver en dynamisk metode til at beskytte mod store tab.

Ved at beregne gennemsnitligt sandt interval (ATR) for et aktiv, fastlægger volatilitetsstopindikatoren en tærskel, der tager højde for normale udsving af markedet. Når prisen på et værdipapir bevæger sig ud over denne tærskel, signalerer det en mulig ændring i markedstendensen, hvilket får trader for at forlade positionen for at forhindre yderligere tab.

Traders ofte brug Volatiliteten Stopindikator i takt med andre strategier til finjustere deres risiko ledelse. Det er især nyttigt på markeder, der udviser betydelig volatilitet, som det tillader tradekr at blive i trades under mindre prisbevægelser og samtidig beskytte mod væsentlige trendvendinger.

Indikatoren er indtegnet på prisdiagrammer, typisk som en linje, der følger kursbevægelserne. Hvis prisen krydser denne linje, udløser det stop, hvilket indikerer, at de volatilitetsbaserede betingelser for exit er opfyldt. Denne visuelle repræsentation hjælper traders i at træffe hurtige og informerede beslutninger om, hvorvidt en stilling skal besiddes eller lukkes.

Volatilitetsstopindikator

2. Hvordan implementerer man volatilitetsstopformlen i TradingView?

Implementering af Volatility Stop Indicator i TradingView kræver en grundlæggende forståelse af Pine Script, platformens scriptsprog. TradingView brugere kan enten oprette deres egen tilpassede volatilitetsstopindikator eller bruge et af de mange scripts, der allerede er tilgængelige i det offentlige bibliotek.

For at starte skal du navigere til Pine Redaktør sektion af TradingView og opret et nyt script. Kernen i Volatility Stop-formlen drejer sig om Gennemsnitlig True Range (ATR), som er tilgængelig via den indbyggede atr() funktion i Pine Script. Du skal definere længden af ​​ATR-beregningen, som typisk er sat til a 14-periode som standard. Imidlertid, traders kan justere dette, så det passer til deres individuelle handelsstrategi.

//@version=4
study("Volatility Stop", shorttitle="VS", overlay=true)
length = input(14, minval=1, title="ATR Period")
multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier")
atrValue = atr(length) * multiplier

Efter at have beregnet ATR, skal du oprette volatilitetsstoplogikken ved at bestemme, hvor stoppet skal placeres i forhold til den aktuelle pris. Dette gøres ved at trække eller tilføje ATR-værdien fra lukkekursen, afhængigt af om du er i en lang eller kort position.

longStop = close - atrValue
shortStop = close + atrValue

Plot volatilitetsstoppene på dit diagram ved at bruge plot() funktion til at visualisere de niveauer, hvor dit stop-loss skal udløses. Tilpas farven og stilen på linjerne for at skelne mellem lange og korte stop.

plot(series=longStop, color=color.red, title="Long Stop")
plot(series=shortStop, color=color.green, title="Short Stop")

Sørg for, at scriptet er gemt og tilføjet til dit diagram. Volatilitetsstop-linjerne vises nu og justeres dynamisk med hver ny periode baseret på den aktuelle volatilitet. Ved at følge disse trin kan du effektivt integrere Volatilitetsstopindikator ind i dine TradingView-diagrammer, hvilket giver mulighed for mere informerede beslutninger om stop-loss-placeringer på volatile markeder.

Volatilitetsstopindikatorkode

2.1. Adgang til Volatility Stop på TradingView

Adgang til forudbyggede volatilitetsstopindikatorer

For at få adgang til Volatility Stop på TradingView kan du udnytte platformens omfattende bibliotek af indikatorer. Indenfor Indikatorer fanen, søg efter "Volatility Stop" for at finde forskellige forudbyggede muligheder skabt af fællesskabet. Det er afgørende at gennemgå indikatorbeskrivelser og brugerfeedback at vælge et værktøj, der stemmer overens med dine handelsmål.

Tilpasning af volatilitetsstopindikatoren

For en mere personlig oplevelse kan du tilpasse eksisterende Volatilitetsstopindikatorer. Når du er føjet til dit diagram, skal du klikke på indstillinger ikon for at justere parametre såsom ATR-perioden eller multiplikatoren for at matche din risikotolerance og handelsstil.

Realtidsdata og alarmer

TradingViews realtidsdata sikrer, at volatilitetsstopindikatoren afspejler de aktuelle markedsforhold. Konfigurer for at forblive lydhør indberetninger baseret på Volatility Stop-linjerne. Naviger til Advarsler fanen og opret betingelser såsom "Crossing" eller "Crossing Down" for at modtage meddelelser, når prisen krydser dine Volatility Stop-niveauer.

Volatilitetsstopindikator Opsætning

Integration med andre tekniske analyseværktøjer

Kombiner Volatility Stop med andre tekniske analyseværktøjer for en omfattende handelsstrategi. Overlejr indikatoren med glidende gennemsnitoscillatorer eller  trend linjer at validere signaler og forfine ind- og udgangspunkter.

Eksempel: Udnyttelse af volatilitet Stop med en Glidende gennemsnit

Værktøj Formål Interaktion med Volatility Stop
Glidende gennemsnit Trend bekræftelse Bekræft trendretning, når prisen krydser MA
RSI Overkøbt/oversolgt forhold Valider volatilitetsstopsignaler med RSI-divergens
Fibonacci Niveauer Identificer støtte/modstand Finjuster stopniveauer omkring vigtige Fibonacci-linjer

2.2. Tilpasning af parametre til din handelsstil

Tilpasning af ATR-perioden

Justering af ATR-periode er afgørende for at skræddersy Volatility Stop til din handelsstil. En kortere ATR-periode reagerer hurtigere på prisændringer, velegnet til scalpers og dag traders som skal reagere hurtigt Markedsvolatilitet. Omvendt udjævner en længere ATR-periode indikatorens følsomhed, idet den stemmer overens med tilgangen til svinge traders or langsigtede investorer som er mindre optaget af kortsigtede udsving.

Justering af ATR-multiplikatoren

 ATR multiplikator bestemmer afstanden for Volatility Stop fra den aktuelle pris. En højere multiplikator skaber en bredere buffer, som kan forhindre for tidlige stop-triggere på grund af normal markedsvolatilitet. Denne indstilling er fordelagtig i meget volatile markeder guld til traders med en højere risikoappetit. En lavere multiplikator strammer stoppet og giver større beskyttelse, men med risiko for at forlade en position for tidligt i normale markedsbevægelser.

Inkorporerer personlig risikotolerance

Hver traders risikotolerance er unik, så det er vigtigt at justere Volatility Stop-indstillingerne med dit personlige komfortniveau. Hvis du foretrækker en konservativ handelstilgang, vælg en højere ATR-multiplikator og en længere ATR-periode for at give mere plads til trade at udvikle. Reducer begge parametre for en mere aggressiv holdning for at give mulighed for strammere kontrol og hurtigere reaktioner på prisbevægelser.

Balancering mellem Overtrading og Opportunity Cost

Der er en hårfin balance mellem at undgå overhandel og minimere alternativomkostninger. For snævre stop kan føre til hyppige ud- og genindgange, øge transaktionsomkostningerne og potentielt udhule overskuddet. På den anden side kan for løse stop resultere i større nedtræk end nødvendigt. Tilpas dine Volatility Stop-parametre for at opnå en optimal balance, hvilket afspejler din analyse af trade frekvens versus potentiel fortjenestefastholdelse.

Integration med handelsmål

Dine handelsmål bør guide tilpasningen af ​​volatilitetsstopindikatoren. Uanset om dit mål er at fange hurtige overskud eller at deltage i større trends, så skræddersy parametrene til at understøtte disse mål. Til trendfølgere, en løsere stop flugter med ønsket om at ride out trends, mens breakout traders foretrækker måske et strammere stop for at udnytte hurtige prisbevægelser.

Objektiv ATR-periode ATR multiplikator Trader Profil
Hurtige overskud Kort Lav Scalper, dag Trader
Ride Out-trends Lang Høj Swing Trader, Investor
Minimer risiko Varierer Høj konservative Trader
Maksimer gevinster Varierer Lav Aggressive Trader
Balancer omkostninger Moderat Moderat Omkostningsbevidst aktiv Trader

2.3. Integrering af volatilitetsstop med andre indikatorer

Integration med Bollinger Bands

Bollinger Bånd udvider og trækker sig sammen med volatilitet, hvilket gør dem til et naturligt supplement til Volatility Stop Indicator. Når prisen berører eller bryder båndene, indikerer det ofte overkøbte eller oversolgte forhold. At justere dette med et volatilitetsstop kan give en dobbelt bekræftelse af markedsstemning. For eksempel kan en pris, der bryder under det nedre Bollinger Band og samtidig udløse et Volatility Stop, styrke et bearish udsigter.

Indikator Funktion Interaktion med Volatility Stop
Bollinger Bands Mål markedsvolatilitet Forstærk signalerne, når prisen bryder båndene

Volatilitetsstopindikator med Bollinger-bånd

Synergi med MACD

Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) fungerer som en momentumoscillator og kan bruges sammen med Volatilitetsstoppet til at måle styrken af ​​et prisbevægelse. Et volatilitetsstop-signal, der falder sammen med en MACD-crossover, tilføjer vægt til gyldigheden af ​​en potentiel ind- eller udgang. Traders kan lede efter scenarier, hvor volatilitetsstoppet er overtrådt, og MACD-linjen krydser over eller under signallinjen for at bekræfte momentum i retning af trade.

Volatilitetsstopindikator med MACD

Kombination med volumenindikatorer

Volumen er en hjørnesten i markedsanalyse, der giver indsigt i styrken bag prisbevægelser. Integrering af volumenindikatorer som On-Balance Volume (OBV) med Volatility Stop kan fremhæve, om et breakout er understøttet af betydelig handelsaktivitet. En betydelig volumenstigning sammen med et Volatility Stop-brud tyder på et stærkt træk, der potentielt validerer beslutningen om at gå ind eller ud af en trade.

Indikator Funktion Interaktion med Volatility Stop
O.B.V. Sporer lydstyrkeændringer Bekræfter udbrudsstyrken, når den er justeret med stopudløsere

Brug af diagrammønstre

Diagrammønstre, såsom trekanter eller hoved og skuldre, kan give forudsigelig indsigt i fremtidige prisbevægelser. Når et diagrammønsters projekterede udbrud eller sammenbrud stemmer overens med et volatilitetsstop-signal, kan det give en højere overbevisning trade setup. Traders kan bruge skæringspunktet mellem disse værktøjer til at forfine deres ind- og udgangspunkter og udnytte det ekstra lag af teknisk validering.

Forbedring med Parabolic SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) er et andet værktøj, der tager hensyn til pris og tid, ligesom Volatility Stop. Når begge indikatorer antyder en lignende fremgangsmåde, såsom et stop- eller baksignal, øger det tilliden til trade's retning. Det Parabolic SAR prikker, der vender position med prisen, samtidig med at et Volatility Stop-brud kan fungere som et stærkt signal om at handle.

Nøglemuligheder til indikatorintegration:

 • Krydsvalidering: Brug flere indikatorer til at validere Volatility Stop-signaler.
 • Volumen bekræftelse: Bekræft breakout-styrken med lydstyrkeindikatorer for robuste signaler.
 • Mønstergenkendelse: Integrer diagrammønstre for at forbedre forudsigelige muligheder.
 • Sammenløb af signaler: Se efter overensstemmelse mellem Volatility Stop og anden trend eller momentumindikatorer ligesom Parabolic SAR for en opsætning med højere sandsynlighed.

3. Hvordan bruges volatilitetsstopindikatoren effektivt?

Timing af indgangs- og udgangspunkter

Volatilitetsstopindikatoren er afgørende for at identificere strategiske ind- og udgangspunkter. Når et værdipapirs pris krydser over volatilitetsstoplinjen under en optrend, kan det signalere et robust indgangspunkt for en lang position. I modsætning hertil kan en crossover under linjen indikere en forestående nedadgående trend, hvilket tyder på en exit eller initiering af en kort position.

6

Justering af stop og begrænsning af risiko

For aktiv ledelse af åbne stillinger giver indikatorens dynamiske karakter mulighed for stop justeringer i realtid. Traders kan flytte stop-loss-ordrer i overensstemmelse med Volatility Stop-linjerne for at beskytte overskud som en trade skrider frem. Dette sikrer, at stop er baseret på de aktuelle markedsforhold, ikke kun de indledende trade opsætning, hvilket effektivt mindsker risikoen.

Markedskontekstovervejelse

Inkorporer volatilitetsstopindikatoren i den bredere markedskontekst for at øge dens effektivitet. I stærkt trendende markeder kan indikatorens stop være mindre tilbøjelige til at udløse, hvilket gør det muligt traders for at udnytte vedvarende bevægelser. Omvendt, på markeder med varierende eller hakkende markeder, kan stop blive ramt oftere, hvilket medfører et strategiskift mod kortere sigt trades eller øget forsigtighed.

Strategisk tidsrammeapplikation

Anvendelse af Volatility Stop på tværs af forskellige tidsrammer kan tage højde for forskellige handelsstile. Udnyt kortere tidsrammer til præcise, kortsigtede trade ledelse og længere tidsrammer til at måle det større billede og justere strategier i overensstemmelse hermed.

Tidsramme Handelsstil Volatilitetsstop-applikation
Kort Idag Strammere stop for hurtig trades
Medium Swing Trading Balance mellem lydhørhed og trendridning
Lang positionelle Løsere stop for at imødekomme større trends

Synergistisk brug med andre indikatorer

Mens volatilitetsstopindikatoren giver værdifuld stop-loss-indsigt, forstærkes dens effektivitet, når den bruges synergistisk med andre indikatorer. For eksempel kan et glidende gennemsnit bekræfte den generelle trendretning, mens Volatility Stop styrer risikoen. Brug af yderligere indikatorer til bekræftelse hjælper med at bortfiltrere støj og forbedre kvaliteten af ​​signalerne fra Volatility Stop.

Oversigt over effektiv brug:

 • Ind-/udgangssignaler: Overvåg prisoverskridelser med Volatility Stop-linjen for rettidigt trade udførelse.
 • Dynamiske stop: Juster stop-loss-ordrer for at tilpasse sig de skiftende Volatility Stop-niveauer.
 • Markedskontekst: Skræddersy brugen af ​​Volatility Stop til det fremherskende markedsmiljø.
 • Tidsrammetilpasning: Anvend indikatoren i overensstemmelse med den ønskede handelshorisont.
 • Indikator Synergi: Kombiner med andre tekniske værktøjer til en omfattende risikostyringsstrategi.

3.1. Identifikation af ind- og udgangspunkter

Brug af volatilitetsstop for præcis Trade Udførelse

Volatilitetsstopindikatoren udmærker sig ved at finde præcist ind- og udgangssteder inden for en handelsstrategi. Når et værdipapirs pris overstiger Volatility Stop-linjen til opsiden, signalerer det ofte styrke og en potentiel købsmulighed, især når den bekræftes af andre indikatorer. Omvendt kan et prisfald under denne linje antyde svaghed, hvilket potentielt berettiger en exit fra en lang position eller initiering af en short trade.

Realtidsjustering for risikostyring

Realtidsjustering af stop-loss-niveauer er en kritisk anvendelse af volatilitetsstopindikatoren. Efterhånden som prisen på et aktiv flytter sig, omkalibreres indikatoren, hvilket giver en bevægende tærskel, der kan bruges til at opdatere stop-loss-ordrer. Denne dynamiske tilgang tilpasser risikostyringen til den aktuelle markedsvolatilitet, og bevarer relevansen for aktivets seneste prishandling.

Volatilitetsstop som et trendfilter

Traders kan også bruge volatilitetsstopindikatoren som en trend filter. En stoplinje, der bevæger sig konsekvent i én retning, kan indikere en stærk tendens, hvorimod en retningsløs eller oscillerende stoplinje kan signalere et områdeafgrænset marked. Denne indsigt hjælper traders i at justere deres taktik, potentielt skifte fra trendstrategier til rækkehandelsmetoder eller omvendt.

Strategisk anvendelse på tværs af flere tidsrammer

Indikatorens fleksibilitet på tværs flere tidsrammer henvender sig til forskelligartet handelsstrategier. Kort sigt traders kan anvende volatilitetsstoppet på minut- eller timediagrammer til granulær kontrol, mens det er længerevarende traders kunne bruge daglige eller ugentlige tidsrammer til at informere bredere strategijusteringer. At skræddersy tidsrammen til handelstilgangen sikrer, at ind- og udgangspunkter afspejler det ønskede trade varighed og risikoprofil.

Tidsramme Formål Anvendelse
Kort Hurtig trade udførelse Tight Volatility Stops for hurtig reaktion
Medium Balance mellem trade og trend Moderat stop for swinghandel
Lang Fang omfattende markedsbevægelser Løsere stop for langsigtet trendfølge

Forbedring Trade Bekræftelse med konvergerende signaler

Volatilitetsstopindikatorens signaler vinder troværdighed, når de konvergerer med andre tekniske analyseværktøjer. En pris, der krydser Volatilitetsstop-linjen ledsaget af et bullish glidende gennemsnits-crossover eller en bullish MACD-divergens, er et overbevisende argument for adgang. På samme måde forstærkes et exit-signal, hvis prisen krydser under Volatility Stop-linjen, mens tekniske oscillatorer indikerer overkøbte forhold.

Nøgleindikatorer for konvergerende signaler:

 • Flytning Gennemsnit: Bekræfter trendretning
 • MACD: Angiver momentumskift
 • RSI/oscillatorer: Identifikation af potentielle tilbageførsler

Denne mangefacetterede tilgang, der kombinerer Volatility Stop med andre indikatorer, øger pålideligheden af ​​indgangs- og udgangspunkter, hvilket fører til en mere disciplineret og informeret handelsproces.

3.2. Justering for markedsforhold

Anerkendelse af markedsfaser

Markedsforholdene svinger mellem trends og intervaller, hvilket påvirker effektiviteten af ​​Volatility Stop Indicator. I trendmarkeder, skal indikatoren tilpasses retningsbevægelsen, hvilket giver mulighed for udvidede forstærkninger. Omvendt, i varierende markeder, kræver hyppige prisvendinger strammere stop for at mindske risikoen for mindre udsving.

Tilpasning til volatilitetsniveauer

Volatilitetsniveauer dikterer de optimale indstillinger for Volatility Stop. Høj volatilitet garanterer en mere mild tilgang med øgede ATR-perioder og multiplikatorer for at undgå stop-outs fra markedsstøj. Når volatiliteten er lav, strammere indstillinger kan beskytte overskud og reducere eksponeringen for pludselige bevægelser.

Reaktion på markedsnyheder og begivenheder

Økonomiske meddelelser og geopolitiske begivenheder kan forårsage pludselige markedsskift. Forud for disse begivenheder, traders kan vælge mere konservative indstillinger eller afstå fra at indlede nye stillinger. Efter begivenheden er det afgørende at analysere det nye markedslandskab for at justere Volatility Stop-indstillingerne korrekt.

Sæsonbestemte og tidsbaserede justeringer

Visse tider af året, f.eks slutningen af ​​året feriesæson, udviser ofte tydelig handelsadfærd. Genkendelse af disse mønstre giver mulighed for forebyggende justeringer af Volatility Stop-parametrene for at tilpasse sig historiske tendenser.

Betingelse Foreslået volatilitetsstopjustering
Trendende marked Løsere stop for at fange trends
Varierende marked Strammere stop for at reducere piskesave
Høj flygtighed Øget ATR-multiplikator/periode
lav Volatilitet Nedsat ATR-multiplikator/periode
Nyheder før markedet Konservative indstillinger eller pause
Post-markedsnyheder Reevaluer og juster efter behov
Sæsonbestemte perioder Afstem med historisk volatilitet

At indarbejde disse justeringer baseret på markedsforhold er en dynamisk proces, der kræver løbende opmærksomhed og fleksibilitet. Evnen til hurtigt at tilpasse Volatility Stop-indstillingerne kan være forskellen mellem kapitalbevarelse og unødvendige tab.

3.3. Håndtering af risiko med Volatility Stop

Kalibrering af volatilitetsstop for optimal risikokontrol

Volatilitetsstopindikatoren fungerer som en strategisk forsvarsmekanisme, hvor dens kalibrering direkte påvirker risikoeksponeringen. Ved at tilpasse ATR-periode og ATR multiplikator, traders kan definere tærsklen for acceptabel risiko på en pr.trade basis. Denne tilpasning tillader traders til at sætte stop, der afspejler deres individuelle risikovillighed og det aktuelle markeds tempo.

Proaktiv risikostyring:

 • Proaktiv tilpasning: Efterhånden som markedsforholdene udvikler sig, bør Volatilitetsstoppet omkalibreres for at opretholde et passende risikoniveau.
 • Aktiv specificitet: Forskellige aktiver kan kræve unikke Volatility Stop-indstillinger på grund af iboende volatilitetsforskelle.
 • Position størrelse: Integrering af Volatility Stop med positionsstørrelsesstrategier sikrer, at risikoen på hver trade holdes inden for forudbestemte grænser.

Udnyttelse af volatilitetsstoppet til risikobegrænsning

 dynamisk natur af Volatility Stop giver mulighed for en fleksibel tilgang til risikostyring. Traders kan udnytte dette værktøj til at sætte efterfølgende stop, der tilpasser sig markedets volatilitet, og låser ind overskud og samtidig beskytter mod tilbageførsler. Denne tilgang kan være særlig effektiv til at sikre gevinster under forlængede priskørsler eller beskytte mod pludselige nedture.

Trailing Stop Teknik:

 • Profit beskyttelse: Flyttestop i overensstemmelse med gunstige kurshandlinger, der sikrer urealiserede gevinster.
 • Tabsbegrænsning: Juster stop for at reducere potentielle tab, hvis markedet bevæger sig mod positionen.

Strategisk implementering i forskellige markedsscenarier

Traders kan implementere Volatility Stop på tværs af forskellige markedsscenarier for at styre risiko effektivt. Om man står overfor en bullish tendens, en bearish fald, Eller en sidelæns marked, kan volatilitetsstoppet finjusteres for at afskærme kapital, mens det giver tilstrækkelig plads til, at aktivet kan svinge inden for normale områder.

Markedsscenarie Volatilitetsstop-applikation
Bullish trend Indstil stop under swing lows for beskyttelse
Bearish tilbagegang Indstil stop over svinghøjde for at begrænse risikoen
Sidelæns marked Brug snævrere stop for at undgå falske pauser

Minimering af følelsesmæssig beslutningstagning

Volatility Stop hjælper også med fjernelse af følelser fra handelsbeslutninger. Ved at indstille klare parametre for, hvornår man skal afslutte en trade, reduceres tilliden til subjektiv dømmekraft. Denne objektivitet hjælper med at forhindre de almindelige faldgruber af frygt eller grådighed trade exits, hvilket bidrager til en disciplineret handelstilgang.

Følelsesmæssige kontrolstrategier:

 • Automatiserede stop: Implementer automatiserede stop-loss-ordrer baseret på Volatility Stop-niveauer.
 • Foruddefinerede regler: Etabler regler for justering af stop, der udføres uden følelsesmæssig bias.

Omfattende risikostyring

Inkorporering af Volatility Stop i en bredere risikostyringsramme øger dens effektivitet. Dette inkluderer vurdering af den samlede porteføljerisiko, diversificering på tværs af forskellige aktivklasser og brug af korrekt gearingsstyring. Volatilitetsstoppet bliver en komponent i et integreret system designet til at styre og mindske handelsrisici systematisk.

Risk Management Framework:

 • Porteføljevurdering: Evaluer, hvordan Volatilitetsstoppet bidrager til den samlede porteføljerisiko.
 • Diversificering: Spred risikoen på tværs af aktiver med forskellige Volatility Stop-konfigurationer.
 • Udnyt kontrol: Juster gearingsniveauerne med de risikoparametre, der er indstillet af Volatility Stop.

4. Hvilke strategier forbedrer handel med volatilitetsstop?

Parring med trendanalyseværktøjer

Integrering af trendanalyseværktøjer som f.eks glidende gennemsnit (MA'er) med Volatility Stop kan afgrænse den fremherskende markedsretning. Ansætte en langsigtet glidende gennemsnit, såsom 200-dages MA, i forbindelse med Volatility Stop, hjælper med at bekræfte, at trades er i overensstemmelse med den bredere tendens. Denne parring sikrer, at Volatility Stop-justeringer ikke foretages i modstrid med den dominerende markedsbane.

Trend Bekræftelse Justering

Trendanalyseværktøj Formål Interaktion med Volatility Stop
Langsigtet MA Identificerer overordnet tendens Validerer volatilitetsstop-signaler inden for trendkontekst

Inkorporerer prishandlingsteknikker

Pris handling Teknikker giver en linse ind i markedsstemningen og kan bruges til at forfine Volatility Stop-placeringer. For eksempel at identificere støtte og modstand niveauer giver en ramme for, hvor man kan sætte mere nuancerede volatilitetsstop. Et brud på et centralt støtte- eller modstandsniveau kan sammen med et Volatility Stop-signal understrege en høj sandsynlighed trade Opsætning.

Brug af divergensstrategier

Afvigelse mellem pris- og momentumindikatorer, såsom Relative Strength Index (RSI) eller MACD, kan signalere potentielle reverseringer. Når der opdages en divergens, kan justering af Volatilitetsstoppet for at afspejle den øgede risiko for en trendændring forebyggende styre risikoen. Denne strategi kan være særlig effektiv i scenarier, hvor prisen fortsætter med at lave nye højder eller nedture, men indikatoren gør det ikke, hvilket tyder på et svækkende momentum.

Divergensdetektion

Indikator Funktion Volatilitetsstopjustering
RSI Signalerer momentumskift Stram stop i forventning om potentielle tilbageførsler
MACD Angiver divergens Juster stop for at tage højde for svækkelse af trendstyrke

Anvendelse af volatilitetsbaseret positionsstørrelse

Positionsstørrelse baseret på volatilitet justerer størrelsen af ​​en trade med de nuværende markedsforhold. Ved at beregne afstanden mellem indgangsprisen og Volatility Stop-niveauet, traders kan justere deres positionsstørrelse for at opretholde en ensartet risiko pr trade. Denne strategi harmoniserer risiko-belønning forholdet med markedets volatilitet, hvilket sikrer, at den potentielle ulempe er proportional med investeringens størrelse.

Udnyttelse af gennemsnitlige tilbageførselsopsætninger

På markeder, der udstiller middel-tilbagevendende tendenser, kan Volatility Stop tilpasses for at udnytte denne adfærd. Når priserne afviger væsentligt fra et glidende gennemsnit eller et andet gennemsnitligt mål, kan det forberede sig at sætte et volatilitetsstop ud over det ekstreme traders for en potentiel tilbagevenden til middelværdien. Denne strategi kan være særlig effektiv på markeder, der er mindre retningsbestemte og mere rækkevidde.

Gennemsnitlige reversionsparametre

Betingelse Volatilitetsstopstrategi
Betydelig afvigelse Sæt stop ud over ekstremer for middel tilbagevenden trades
Range-bundet marked Brug strammere stop justeret med gennemsnitsniveauerne

Ved at inkorporere disse strategier, traders kan forbedre nytten af ​​Volatility Stop, hvilket gør det til en mere robust komponent i et omfattende handelssystem. Parring af Volatility Stop med yderligere værktøjer og teknikker sikrer, at det ikke kun fungerer som en selvstændig indikator, men som en integreret del af en trader's arsenal.

4.1. Trendfølgende teknikker

Brug af glidende gennemsnits-crossovers

Glidende gennemsnitlige crossovers tjene som en hjørnesten i trendfølge og giver klare signaler til ind- og udgangspunkter. Det Golden Cross og Death Cross, hvor et kortsigtet glidende gennemsnit krydser over eller under et langsigtet glidende gennemsnit, er særligt bemærkelsesværdige. Traders kan justere disse crossover-hændelser med Volatility Stop for at bekræfte robuste tendenser og filtrere falske signaler fra.

Crossover-type Signal Handling
Golden Cross Bullish Overvej lange positioner
Death Cross bearish Overvej korte positioner

Anvendelse af breakout-strategier

Udbrud fra etablerede intervaller eller mønstre går ofte forud for væsentlige tendenser. Et breakout ledsaget af stigende lydstyrke og et Volatility Stop-niveau, der bevæger sig i retning af breakoutet, kan indikere starten på en ny trend. Traders kan komme ind i en position, når prisen rydder et kritisk niveau, ved at bruge Volatilitetsstoppet til at styre risikoen, mens trenden udvikler sig.

Kanal- og konvolutmodeller

Handelskanaler, som f.eks Donchian kanaler, og konvolutter som Bollinger Bands, komplementer den følgende tendens ved at udforme prishandling. Når priserne rammer eller bryder de øvre eller nedre bånd, kan volatilitetsstoppet justeres for at understøtte den nye trend, hvilket giver mulighed for traders at køre momentum, mens du har et sikkerhedsnet på plads.

Momentum Indicators Integration

Inkorporerer momentumindikatorer som Stokastisk Oscillator or Gennemsnitligt retningsindeks (ADX) kan validere styrken af ​​en trend. En høj ADX-værdi antyder for eksempel en stærk trend, som kan være et belejligt tidspunkt at følge trendretningen ved at bruge Volatilitetsstoppet til at beskytte mod uventede vendinger.

Momentum-indikator Trendstyrke Volatilitetsstoprolle
Stokastisk Oscillator Højt momentum Bekræft trendfortsættelse
ADX Stærk trend Indstil stop for at beskytte mod tilbagetrækninger

Adaptive systemer

Adaptive handelssystemer, som tilpasser sig markedsforholdene, kan forbedre trendfølgen ved dynamisk at ændre indikatorfølsomheden. Et adaptivt volatilitetsstop kunne f.eks. strammes under lavvolatilitetsfaser af en trend og udvides under højvolatilitetsudbrud, hvilket giver en balance mellem at udnytte tendenser og mindske risikoen.

Ved at integrere disse trendfølgende teknikker med Volatility Stop, traders kan konstruere en disciplineret og lydhør tilgang til at fange og køre på markedstendenser, mens de effektivt administrerer deres risikoprofil.

4.2. Counter-trend trading tilgange

Counter-trend handelsstrategier tilbyder et kontrasterende paradigme til trend efter ved at udnytte potentielle tilbageførsler eller priskorrektioner. Disse tilgange involverer typisk at identificere overudstrakte markedsbevægelser og forudse en tilbagevenden til et tidligere prisniveau eller glidende gennemsnit.

Oscillatorudnyttelse i modtrendhandel

Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) or Stokastisk er afgørende for handel med modtrend, da de hjælper med at lokalisere overkøbte eller oversolgte forhold. Ved at sætte volatilitetsstoppet modsat den fremherskende tendens, når disse indikatorer signalerer en ekstrem, traders kan forberede sig på at fange snapbacken, når priserne vender tilbage.

Oscillator Overkøbt niveau Oversolgt niveau Volatilitetsstopplacering
RSI Over 70 Nedenfor 30 Over/Under seneste høj/lav
Stokastisk Over 80 Nedenfor 20 Over/Under seneste høj/lav

Fibonacci-retracementer og Counter-Trend-opsætninger

Fibonacci retracement niveauer er medvirkende til modtrendstrategier, der giver potentielle vendingspunkter under tilbagetrækninger. Traders kan justere Volatility Stop med vigtige Fibonacci-niveauer, såsom 38.2%, 50% eller 61.8%, for at definere klare udgangspunkter, hvis den forventede vending udebliver.

Harmoniske mønstre og volatilitet stopper

Harmoniske mønstre, som bruger Fibonacci-tal til at forudsige potentielle reverseringer, kan kombineres med Volatility Stop for raffinerede modtrendpositioner. Når et mønster er færdigt, som f.eks Gartley or Bat, kan Volatility Stop placeres strategisk for at afslutte trade hvis den forventede tilbageførsel ikke følger.

Pivotpunkter som reverseringsindikatorer

Drejepunkter tjene som et andet værktøj til modtrend traders, markerer niveauer af potentiel støtte og modstand. Et volatilitetsstop kan justeres til disse niveauer, hvilket tillader traders for at gå ind i modtrendpositioner med en foruddefineret risikotærskel.

Modtrendshandel er i sagens natur mere risikabelt på grund af udfordringen med præcist at forudsige tilbageførsler. Derfor er det afgørende at anvende Volatility Stop i disse scenarier, da det giver en systematisk metode til at styre risiko og exit trades, der ikke bevæger sig som forventet.

4.3. Kombination med positionsstørrelsesstrategier

Skræddersy positionsstørrelse til volatilitet

Positionsstørrelsesstrategier baseret på volatilitet involverer at beregne afstanden mellem indgangsprisen og volatilitetsstop-niveauet for at bestemme det passende trade størrelse. Denne metode sikrer, at dollarrisiko pr trade forbliver konsekvent, uanset aktivets volatilitet. En større afstand til Volatilitetsstoppet ville nødvendiggøre en mindre positionsstørrelse for at opretholde risikoparametre, mens en kortere afstand tillader en større position.

Kelly Criterion Integration

 Kelly kriterium kan anvendes til positionsstørrelse ved at kvantificere den optimale del af kapitalen til at allokere til en trade baseret på historisk præstation. Inkorporering af Volatility Stop i denne formel tilføjer et lag af risikokontrol, og skræddersy positionsstørrelsen ikke kun til gevinstsandsynligheden og belønning-til-risiko-forholdet, men også til den aktuelle markedsvolatilitet.

Risiko-til-belønning-forhold

Positionsstørrelsen skal også tage højde for risiko-til-belønning forholdet. Et gunstigt risiko-til-belønningsforhold, såsom 1:2 eller højere, retfærdiggør en mere væsentlig positionsstørrelse inden for rammerne af den overordnede risikotolerance. Volatilitetsstoppets placering påvirker direkte dette forhold ved at definere den potentielle downside (risiko) i forhold til den forventede opside (belønning).

Fast brøkpositionsstørrelse

Fast brøkpositionsstørrelse involverer at risikere en konstant procentdel af handelskontoen på hver trade. Afstanden til Volatilitetsstoppet, i dette tilfælde, dikterer dollarrisikoen, som derefter konverteres til en procentdel af kontosaldoen for at bestemme positionsstørrelsen. Denne tilgang tilpasser sig i sagens natur traders succes, vokser eller krymper med kontoen.

Volatilitet Stop Distance Konto størrelse Risikoprocent Beregning af positionsstørrelse
Bred (høj volatilitet) $10,000 2% Mindre positionsstørrelse
Smal (lav volatilitet) $10,000 2% Større positionsstørrelse

Ved at integrere disse positionsstørrelsesstrategier med Volatility Stop, traders kan matche deres risikoeksponering til deres tillid til trade og de gældende markedsforhold. Denne tilpasning er afgørende for langsigtet kapitalbevarelse og opnåelse af ensartet handelspræstation.

5. Hvad skal du overveje, når du bruger Volatility Stop i din Trades?

Når du integrerer Volatility Stop i dit handelsarsenal, bevidsthed om det underliggende aktivs karakteristika er altafgørende. Aktiver med høj volatilitet kan nødvendiggøre et bredere stop for at imødekomme større prisudsving, hvorimod aktiver med lavere volatilitet kan håndteres med snævrere stop, hvilket reducerer markedets "støj"-påvirkning trade udgange.

Markedskontekstfølsomhed er også afgørende; i løbet af storslåede nyhedsbegivenheder, kan volatiliteten stige, hvilket midlertidigt forvrænger den typiske prisadfærd. Det er vigtigt at justere Volatility Stop-indstillingerne for at undgå at blive stoppet af unormal volatilitet eller omvendt for at låse ind overskud under uventede bevægelser.

Markedsfaseovervejelse

Markedsfase Volatilitetsstopjustering
Begivenheder med stor indflydelse Udvid til at rumme pigge
Stille handelsperioder Stram til for at minimere markedsstøjpåvirkningen

Likviditet spiller en rolle i effektiviteten af ​​Volatility Stop. På mindre likvide markeder eller i åbningstider uden for spidsbelastningsperioder kan stoppet blive ramt oftere på grund af bredere spænd eller glidning. Dette nødvendiggør en omhyggelig balance mellem for stram, udløsende falske udgange og for bred, stigende risikoeksponering.

Tilpasning af handelsstil er en anden faktor. Svinge traders kan sætte bredere stop i forhold til dagen traders, der søger at kapitalisere på kortsigtede bevægelser. Stoppet skal afspejle ikke kun markedsforholdene, men også traders tidshorisont og risikotolerance.

Endelig feedback loop fra fortiden trades er uvurderlige. Regelmæssig gennemgang af ydelsen af ​​Volatility Stop-indstillingerne i din trades kan give indsigt i nødvendige justeringer. Denne retrospektive analyse fremmer en kontinuerlig forbedringsproces, der forbedrer effektiviteten af ​​Volatility Stop over tid.

5.1. Forstå virkningen af ​​volatilitet

Volatilitet, et statistisk mål for spredningen af ​​afkast for et givet værdipapir eller markedsindeks, påvirker fundamentalt placeringen af ​​Volatilitetsstoppet. Høj volatilitet tyder på større prisudsving, hvilket kan føre til en større frekvens af stopaktiveringer hvis den ikke er justeret korrekt. Omvendt indikerer lav volatilitet mindre prisbevægelser, hvilket giver mulighed for snævrere stop, der beskytter mod mindre udsving uden at forlade en position for tidligt.

 Gennemsnitlig True Range (ATR), en fælles volatilitetsindikator, kvantificerer markedsvolatiliteten ved at måle graden af ​​prisbevægelser. Traders bruger ofte et multiplum af ATR til at indstille deres Volatility Stop-niveauer. For eksempel en trader kan bruge en to gange ATR under den nuværende pris for en lang position på et volatilt marked for at give mulighed for de bredere udsving.

Volatilitetsstopplacering baseret på ATR

ATR Multiple Volatilitetsstopplacering Markedstilstand
1x ATR Tættere på indgangsprisen Lav volatilitet
2x ATR Yderligere fra indgangspris Høj volatilitet

Implicit volatilitet (IV), afledt af optionsprissætning, afspejler markedets prognose for en sandsynlig bevægelse i et værdipapirs pris og kan være en fremadskuende indikator for potentiel volatilitet. Traders kan inkorporere IV i deres Volatility Stop-strategi, sætte bredere stop, når IV er høj, hvilket signalerer en forventning om større prisudsving.

Justering af volatiliteten Stop som reaktion på ændringer i volatiliteten tillader det traders til Bliv inde tradeer længere i turbulente perioder og samtidig beskytte overskuddet i roligere tider. Denne dynamiske tilgang skræddersyr trade ledelse til aktivets nuværende adfærd, der søger at optimere balancen mellem risiko og belønning.

Traders skal også erkende, at volatilitet ikke er statisk og kan ændre sig hurtigt, hvilket nødvendiggør konstant årvågenhed og fleksibilitet i deres tilgang. At overvåge markedsforholdene og være parat til at justere Volatility Stop-niveauerne hurtigt kan forhindre unødvendige tab og øge chancerne for at fange betydelige markedsbevægelser.

5.2. Undgå almindelige faldgruber

Overdreven afhængighed af historisk volatilitet

Trader'ere begår ofte den fejl at indstille Volatilitetsstop udelukkende baseret på historiske volatilitetsniveauer uden at tage hensyn til aktuelle eller forestående markedsforhold. Dette kan føre til uhensigtsmæssige stopplaceringer der enten er for stramme eller for løse. Det er afgørende at inkorporere realtidsanalyse og forudse volatilitetsskift, som muligvis ikke afspejles i tidligere data.

Forsømmer at tilpasse sig markedsstrukturen

En anden almindelig faldgrube er at ignorere vigtige markedsstrukturelementer som f.eks støtte og modstand niveauer. Volatilitetsstop bør indstilles med en forståelse af disse zoner for at forhindre stop-outs, der opstår lige før kursen stiger i traders fordel. Korrekt redegørelse for disse niveauer kan skabe en buffer, der tilpasser stoppet med naturlige markedsbevægelser.

Markedsstruktur Stopplaceringsstrategi
Support niveau Placer stop under støtten for at tillade tests
Modstandsniveau Placer stop over modstanden for at tillade tilbagetrækninger

Ufleksibilitet i stopjustering

En rigid tilgang til at stoppe anbringelse kan føre til suboptimale resultater. Markeder er dynamiske, og en fleksibel tilpasningsstrategi for Volatility Stops er afgørende. Traders bør være klar til at stramme eller udvide stop som reaktion på skiftende volatilitet, nyhedsbegivenheder eller indikatorsignaler og derved beskytte overskud og minimere tab.

Se bort fra handelsstil og mål

Volatilitetsstop skal være i overensstemmelse med en persons handelsstil og mål. En scalper, for eksempel, kræver en meget anderledes stopplaceringsstrategi end en position trader. Det er afgørende at skræddersy Volatility Stops til tidsramme og risikotolerance specifik for traders tilgang.

Undervurderer vigtigheden af ​​feedback

Endelig traders undlader nogle gange at lære af deres fortid trades. Kontinuerlig evaluering af effektiviteten af ​​Volatility Stop-placeringer er nødvendig for at finjustere og forbedre. Ved at analysere fortiden trades, traders kan identificere mønstre i stopaktiveringer og foretage informerede justeringer af deres strategi.

Feedback Analyse Resultat
Trade anmeldelse Identificer tilpasningsbehov
Forfining af strategi Forøg Volatility Stop-effektiviteten

Ved at styre uden om disse faldgruber, traders kan bedre udnytte Volatility Stops til at styre risiko og fange profitable muligheder på markederne.

5.3. Kontinuerlig læring og tilpasning

Tilpasning og læring er kritiske komponenter for traders, der anvender Volatility Stop som en del af deres risikostyringsstrategi. Dette kræver en løbende evaluering af markedsforhold og en justering af Volatility Stop-parametrene for at tilpasse sig det aktuelle markedsmiljø. Traders bør være proaktive med at tilegne sig ny viden og forfine deres strategier igennem backtestingrealtid trade analyseog markedsundersøgelse.

Backtesting for forbedret strategiudvikling

Backtesting involverer at anvende Volatilitetsstoppet på historiske data for at måle deres effektivitet under forskellige markedsforhold. Denne empiriske tilgang kan afdække virkningen af ​​forskellige volatilitetsniveauer på stopplacering og hjælpe med at optimere parametrene for den aktuelle handel.

Backtesting Element Fordel
Historisk dataanalyse Identificerer effektive stopparametre
Scenariosimulering Tester volatilitet Stop under forskellige forhold

Real-Time Trade Analyse for praktisk indsigt

Ansøgninger fra den virkelige verden giver indsigt, som teoretisk analyse måske ikke afslører. Regelmæssig gennemgang af aktive og tidligere trades med Volatility Stop tillader traders at spotte tendenser i deres præstationer, identificere tilbagevendende problemer og foretage nødvendige justeringer. Denne praktiske analyse er afgørende for at forstå de praktiske konsekvenser af Volatility Stop-placeringer.

Markedsundersøgelser for fremadrettede justeringer

At holde sig orienteret om makroøkonomiske tendenser, geopolitiske begivenheder og markedsstemning er afgørende for at forudse volatilitetsændringer. Denne forskning hjælper traders justerer deres Volatility Stop-indstillinger forebyggende i stedet for reaktivt, hvilket giver dem mulighed for at navigere på markederne med større selvtillid.

Kontinuerlig uddannelse spiller også en væsentlig rolle. At engagere sig i handelsfællesskaber, deltage i seminarer og indtage relevant indhold kan introducere traders til nye ideer og alternative perspektiver på håndtering af volatilitet. Denne løbende læringsproces kan afsløre uudnyttede muligheder og innovative risikostyringsteknikker.

Læringsressource Formål
Handelsfællesskaber Deler kollektive erfaringer og strategier
Uddannelsesindhold Giver indsigt i avancerede risikostyringsteknikker

I bund og grund er nøglen til succes med Volatility Stop ikke statisk overholdelse af en fast formel, men snarere en engageret praksis med tilpasning og læring. Ved at kombinere en analytisk gennemgang af fortiden trades med aktuelle markedsundersøgelser og løbende uddannelse, traders kan udvikle deres brug af Volatility Stop for bedre at passe til det stadigt skiftende markedslandskab.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For yderligere detaljer om volatilitetsstoppet, besøg venligst Investopedia & Tradingview.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er en volatilitetsstopindikator?

volatilitetsstopindikator måler prisbevægelsers volatilitet for at sætte stop-loss-ordrer. Det bestemmer den bedste position for et stop-loss baseret på historisk volatilitet, hvilket tillader traders for at minimere tab under uforudsigelige markedsudsving. Traders bruger det til at justere deres stop-loss-ordrer, så de matcher aktivets volatilitet, og undgår at blive stoppet for tidligt på grund af normale prisudsving.

trekant sm højre
Hvordan virker volatilitetsstopformlen?

 volatilitetsstopformel involverer typisk beregning af det gennemsnitlige sande interval (ATR) for et aktiv for at etablere en volatilitetstærskel. Denne tærskel bruges derefter til at skabe et efterfølgende stop-loss, der justeres i takt med, at prisen på aktivet bevæger sig, hvilket sikrer, at stop-losset placeres på et niveau, der er fornuftigt givet den aktuelle markedsvolatilitet. Formlen kan se sådan ud:

Volatility Stop = Price - (Multiplier × ATR)

trekant sm højre
Hvordan kan jeg tilføje en volatilitetsstopindikator til mit TradingView-diagram?

For at tilføje en volatilitetsstopindikator on TradingView:

 • Naviger til dit TradingView-diagram.
 • Klik på knappen "Indikatorer" øverst på skærmen.
 • Skriv "Volatility Stop" i søgefeltet og se efter indikatoren i resultaterne.
 • Klik på indikatornavnet for at tilføje det til dit diagram.

trekant sm højre
Hvordan bruger jeg volatilitetsstopindikatoren til at forbedre min handelsstrategi?

Til brug volatilitetsstopindikatoren effektivt:

 • Bestem de passende indstillinger for indikatoren baseret på det aktiv og den tidsramme, du handler.
 • Brug volatilitetsstoppet til at indstille dynamiske stop-loss-ordrer, der tilpasser sig markedets bevægelser.
 • Tillad volatilitetsstoppet at guide dine exit-punkter, låse overskud eller reducere tab baseret på de beregnede stopniveauer.
trekant sm højre
Kan volatilitetsstopindikatoren bruges til alle typer handelsinstrumenter?

Ja, volatilitetsstopindikator kan anvendes på forskellige handelsinstrumenter, herunder aktier, forex, råvarer og indekser. Dens alsidighed til at tilpasse sig til forskellige volatilitetsniveauer gør den velegnet til en bred vifte af markeder og handelsstile. Imidlertid, traders bør justere indstillingerne, så de passer til de specifikke karakteristika for det instrument, de handler.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 12. juni 2024

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet