Bedste Stokastiske Momentum Index (SMI) guide

4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

Det Stokastiske Momentum Index (SMI) er et kraftfuldt teknisk analyseværktøj, der forbedrer den traditionelle stokastiske oscillator ved at fokusere på lukkekursens relative position i forhold til midtpunktet af det høje/lave interval. SMI tilbyder et raffineret perspektiv på markedsmomentum, med det formål at levere traders og investorer med mere præcise signaler for ind- og udrejse trades. Denne artikel har dykket ned i SMI's beregning, optimale opsætningsværdier på tværs af forskellige tidsrammer, dens fortolkning, kombination med andre indikatorer og strategier for effektiv risikostyring.

SMI-indikator

💡 Nøgle takeaways

 1. Alsidighed på tværs af tidsrammer: SMI's parametre kan justeres, så de passer til kortsigtede, mellemlange og langsigtede handelsstrategier, hvilket gør det til et alsidigt værktøj til forskellige handelsstile.
 2. Forbedret signalnøjagtighed: Gennem sin beregningsmetode giver SMI en jævnere og mere nøjagtig repræsentation af markedsmomentum sammenlignet med traditionelle stokastiske oscillatorer, hvilket giver klarere signaler for trade ind- og udgange.
 3. Divergens som en kritisk indikator: Divergens mellem SMI og prishandling tjener som et afgørende signal for potentielle markedsvendinger, hvilket hjælper traders i at foregribe skift i markedsretning.
 4. Effektiv risikostyring: Brug af SMI til at angive stop-loss-ordrer, justering af positionsstørrelser og kombination af det med andre tekniske indikatorer kan forbedre risikostyringsstrategierne betydeligt og beskytte mod unødvendige tab.
 5. Kombination med andre indikatorer: For en omfattende analyse bør SMI bruges sammen med andre indikatorer til at bekræfte signaler og opbygge en robust handelsstrategi.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over Stokastisk Momentum Index (SMI) Indikator

Det Stokastiske Momentum Index (SMI) er en avanceret version af den traditionelle stokastiske oscillator, en momentum indikator der måler positionen for et værdipapirs pris i forhold til dets høje/lave interval over en bestemt periode. Udviklet af William Blau i begyndelsen af ​​1990'erne, sigter SMI mod at give et mere raffineret indblik i momentum af et finansielt instrument ved at overveje, hvor den tætte pris er i forhold til midtpunktet af det samme høje/lave interval. Dette resulterer i en indikator, der er jævnere, mere lydhør og bedre egnet til at identificere den aktuelle trends styrke eller svaghed.

Stokastisk momentumindeks

1.1. Definition og beregning

SMI tager konceptet med den stokastiske oscillator videre ved at fokusere på afstanden mellem lukkekursen og midtpunktet af høj/lav rækkevidde, snarere end lukkekursens position inden for selve høj/lav rækkevidde. Formlen til beregning af SMI involverer flere trin, som inkluderer udjævning af forskellen mellem tæt- og midtpunktet, samt udjævning af det mulige område. Disse værdier bruges derefter til at beregne SMI-værdien, som plottes mod en signallinje for at generere handelssignaler.

1.2. Formål og anvendelse

Det primære formål med SMI er at identificere retningen af ​​prismomentum og potentielle vendingspunkter inden for et marked. Det er især nyttigt til at skelne mellem bullish og bearish prisbevægelser og kan hjælpe traders bestemmer optimale ind- og udgangspunkter. På grund af sin følsomhed og nøjagtighed er SMI et værdifuldt værktøj på både kort sigt traders og langsigtede investorer, der ønsker at udnytte markedstendenser.

1.3. Grundprincipper

SMI opererer under nogle få grundlæggende principper:

 • Nul linjekryds: SMI-værdien, der krydser over eller under nullinjen, indikerer henholdsvis bullish eller bearish momentum.
 • Divergens: En divergens opstår, når prisen på et værdipapir laver en ny høj eller lav, som ikke er bekræftet af SMI, hvilket potentielt indikerer en vending.
 • Overkøbt/oversolgt niveauer: I modsætning til traditionel stokastisk oscillatorer, SMI har ikke faste overkøbte og oversolgte niveauer, hvilket giver den fleksibilitet under forskellige markedsforhold.
Feature Beskrivelse
Type Momentum-indikator
Udviklet af William Blau
Formål At måle momentum ved at sammenligne lukkekursen med midtpunktet af det høje/lave interval
Beregningskompleksitet Moderat, involverer udjævning og sammenligning
Primær brug Identifikation af trendstyrke, retning og potentielle vendinger
Bedst til Traders og investorer, der søger at forfine entry/exit points baseret på momentum

2. Beregningsproces for Stokastisk Momentum Index (SMI) Indikator

Beregningen af ​​det Stokastiske Momentum Index (SMI) er en flertrinsproces, der forfiner prisdataene for at producere en indikator, der er i stand til at fremhæve momentum med større præcision end traditionelle stokastiske oscillatorer. Dette afsnit opdeler beregningsprocessen i dens grundlæggende komponenter og forklarer hvert trin i detaljer for at give en klar forståelse af, hvordan SMI'et er udledt.

2.1. Formelopdeling

SMI-beregningen involverer flere nøgleformler:

 1. Beregning af D-linjen:
  • D = (Luk – (Høj + Lav) / 2) / Høj – Lav
  • Denne formel beregner forskellen mellem lukkekursen og midtpunktet af høj/lav rækkevidde og dividerer den derefter med intervallet (høj – lav) af prisen i perioden. Denne værdi udjævnes derefter ved hjælp af en simpel eller eksponentiel glidende gennemsnit.
 2. Udglatning af D-linjen:
  • Første udjævning: Påfør en 3-periode eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) til D-linjen.
  • Anden udjævning: Påfør endnu en udjævning, typisk en 3-perioders EMA, på resultatet fra den første udjævning.
 3. Beregning af SMI:
  • SMI = ((Dglattes - Dudjævnet gennemsnit) / (0.5 x Drækkevidde udjævnet)) x 100
  • SMI beregnes ved at tage den udjævnede D-værdi, trække det udjævnede gennemsnit af D og derefter dividere med halvdelen af ​​det udjævnede område af D, til sidst at gange med 100 for at udtrykke det som en procentdel.
 4. Signallinje:
  • En signallinje, som typisk er en simpelt glidende gennemsnit af SMI, er også beregnet til at generere handelssignaler gennem crossovers.

2.2. Trin-for-trin beregning

For at beregne SMI:

 1. Bestem høj, lav og tæt: Identificer de høje, lave og lukkepriser for den periode, der analyseres.
 2. Beregn D-linjen: Brug den angivne formel til at beregne D-linjeværdien.
 3. Udglat D-linjen: Anvend de angivne eksponentielle glidende gennemsnit for at udglatte D-linjen, gør det to gange.
 4. Beregn SMI: Følg formlen for at udlede SMI-værdien.
 5. Udled signallinjen: Beregn det glidende gennemsnit af SMI for den angivne periode (ofte 9 perioder).

2.3. Parametre og justeringer

Standardparametrene for SMI-beregningen er:

 • Længde for D-linjeudjævning: 3 perioder.
 • Længde for SMI-udjævningen: 3 perioder for den første udjævning af D-linjen og yderligere 3 for den anden udjævning.
 • Signallinjeperiode: Typisk indstillet til 9 perioder.

Disse parametre kan dog justeres, så de passer til forskellige handelsstile og tidsrammer. Forøgelse af udjævningsperioderne vil gøre SMI mindre følsomt og glattere, hvilket kan være at foretrække til langsigtet trendanalyse. Reduktion af perioderne vil gøre SMI mere lydhør, velegnet til kortsigtet handel.

Trin Proces Beskrivelse
1 Høj, lav, tæt Bestem de høje, lave og tætte priser for perioden.
2 D Linjeberegning Beregn D-linjeværdien.
3 D Linjeudjævning Påfør EMA for at udglatte D-linjen.
4 SMI-beregning Udled SMI-værdien ved hjælp af den udjævnede D-linje.
5 Signal linje Beregn det glidende gennemsnit af SMI som signallinje.

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

Det Stokastiske Momentum Index (SMI) er alsidigt og tillader justeringer af dets parametre, så de passer til forskellige handelsstrategier og tidsrammer. Denne tilpasningsevne er afgørende for traders sigter mod at maksimere indikatorens effektivitet på tværs af forskellige markedsforhold. Dette afsnit udforsker optimale SMI-opsætningsværdier for kortsigtede, mellemlange og langsigtede handelstidsrammer og giver indsigt i, hvordan justeringer af disse parametre kan forbedre handelsbeslutninger.

3.1. Kortsigtet handel

Kort sigt traders, såsom dag traders eller scalpers, kræver hurtige og responsive indikatorer for at holde trit med de hurtige bevægelser på markedet. For disse traders skal SMI-indstillingerne justeres for højere følsomhed.

 • Længde: Reduktion af længdeparameteren (antallet af perioder brugt til beregningen) kan gøre SMI'et mere responsivt. En almindelig indstilling for kortsigtet handel er 5 perioder.
 • Signallinjeudjævning: En lavere udjævningsperiode for signallinjen, såsom 3, kan hjælpe med at generere hurtigere signaler til ind- og udstigning.
 • Optimale værdier: Længde = 5, D = 3, Udjævning = 3

Disse indstillinger kan hjælpe på kort sigt traders identificerer momentum ændringer hurtigere, omend på risiko at øge antallet af falske signaler på grund af markedsstøj.

3.2. Handel på mellemlang sigt

Mellemlang sigt traders, inklusive swing traders, har brug for en balance mellem lydhørhed og evnen til at filtrere markedsstøj fra. Justering af SMI til moderate indstillinger kan give et godt kompromis.

 • Længde: En moderat længde indstilling, såsom 9 til 12 perioder, tilbyder en balance mellem følsomhed og evnen til at udjævne kortsigtet volatilitet.
 • Signallinjeudjævning: En udjævningsperiode på 5 til 8 hjælper med at filtrere støj fra, mens den stadig reagerer på væsentlige markedsbevægelser.
 • Optimale værdier: Længde = 9 til 12, D = 5, Udjævning = 5 til 8

Disse indstillinger er designet til at give mellemlang sigt trader'er med pålidelige signaler, der afspejler underliggende tendenser uden at reagere på mindre prisudsving.

3.3. Langsigtet handel

Langsigtet traders, såsom position traders, drage fordel af indikatorer, der fremhæver langsigtede tendenser og minimerer virkningen af ​​kortsigtet volatilitet. For SMI betyder det en forlængelse af beregningsperioderne.

 • Længde: Forøgelse af længdeparameteren til 14 til 20 perioder hjælper med at identificere længerevarende momentumskift.
 • Signallinjeudjævning: En højere udjævningsperiode, såsom 9 til 14, reducerer følsomheden over for kortsigtede udsving.
 • Optimale værdier: Længde = 14 til 20, D = 9, Udjævning = 9 til 14

Disse indstillinger sigter mod at give langsigtet traders med et klart overblik over markedets overordnede momentumtendenser, hvilket reducerer støjen forbundet med kortere markedsbevægelser.

Opsætning af Stokastisk Momentum Index

Handelsstil Længde D udjævning Formål
Kort sigt 5 3 3 Høj følsomhed til at fange hurtige markedsbevægelser
Mellemlang sigt 9 til 12 5 5 til 8 Balance mellem følsomhed og støjreduktion
Langsigtet 14 til 20 9 9 til 14 Fokuser på langsigtede tendenser, og minimer kortsigtet volatilitet

4. Fortolkning af Stokastisk Momentum Index (SMI)

Korrekt fortolkning af Stokastisk Momentum Index (SMI) er nøglen til at udnytte dets fulde potentiale i handelsstrategier. Dette afsnit dykker ned i nuancerne ved at læse og anvende SMI-signaler for at identificere handelsmuligheder, forstå markedsstemningen og forudse potentielle prisbevægelser.

4.1. Identifikation af trendretning

SMI giver klar indsigt i trendretningen baseret på dens position i forhold til nullinjen:

 • Over nul linje: Når SMI-værdien er over nullinjen, indikerer det opadgående momentum, hvilket tyder på, at markedet er i en bullish fase.
 • Under nul linje: Omvendt betyder en SMI-værdi under nullinjen nedadgående momentum, hvilket indikerer et bearish markedsmiljø.

Stokastisk momentum fortolkning

4.2. Momentum divergens

Afvigelse mellem SMI og prishandling er et stærkt signal, der kan gå forud for tilbageførsler:

 • Bullish divergens: Opstår, når prisen registrerer et lavere lavpunkt, men SMI danner et højere lavpunkt. Dette indikerer svækkelse nedadgående momentum og en potentiel opadgående vending.
 • Bearish divergens: Opstår, når prisen opnår en højere høj, men SMI'en skaber en lavere høj, hvilket signalerer svækkende opadgående momentum og en mulig nedadgående vending.

Stokastisk momentumindeks divergens

4.3. Overkøbt og oversolgt betingelser

Mens SMI ikke har faste overkøbte og oversolgte niveauer, traders kan indstille deres tærskler for at identificere ekstreme markedsforhold:

 • Overkøbt tærskel: Traders kan overveje niveauer væsentligt over nullinjen (f.eks. +40) som indikerer overkøbte forhold, hvilket tyder på, at en tilbagetrækning eller tilbageførsel kan være nært forestående.
 • Oversolgt tærskel: På samme måde kan niveauer et godt stykke under nullinjen (f.eks. -40) bruges til at signalere oversolgte forhold, hvilket potentielt varsler en opadgående korrektion eller vending.

4.4. Crossovers som handelssignaler

Interaktionen mellem SMI og dens signallinje kan generere handelssignaler:

 • Bullish signal: En crossover af SMI over dens signallinje kan ses som et bullish signal, især hvis det sker under nullinjen og bevæger sig opad.
 • Bearish signal: En crossover af SMI under dens signallinje betragtes som bearish, især hvis den finder sted over nullinjen og går nedad.
Signal Fortolkning Implikation
SMI over nul Bullish momentum Potentiale for fortsættelse af en optrend
SMI under nul Bearish momentum Mulighed for vedvarende nedadgående trend
Bullish divergens Svækkende nedadgående momentum Mulig vending opad
Bearish divergens Svækkende opadgående momentum Potentielle nedadgående vending
Betingelser for overkøbt/oversolgt Ekstreme markedsforhold Tilbageførsel er sandsynlig, hvis den ledsages af divergens/crossover
Delefiltre SMI og signallinjeinteraktion Umiddelbare handelssignaler for bullish/bearish bevægelser

5. Kombination af det Stokastiske Momentum Index (SMI) med andre indikatorer

For at forbedre handelsstrategier og forbedre beslutningstagning, traders kombinerer ofte Stokastisk Momentum Index (SMI) med andre tekniske indikatorer. Denne synergi kan hjælpe med at bekræfte signaler, reducere falske positiver og give et mere omfattende overblik over markedsforholdene. Dette afsnit udforsker effektive kombinationer af SMI med andre indikatorer for at forbedre handelsresultater.

5.1. SMI og glidende gennemsnit

Kombination af SMI med glidende gennemsnit (MA'er) kan hjælpe med at identificere trendretning og momentumskift inden for konteksten af ​​trenden:

 • Strategi: Brug en længerevarende MA (f.eks. 50 eller 200 perioder) til at bestemme den overordnede trendretning. Købssignaler er mere pålidelige, når SMI bliver positivt over MA (indikerer et bullish momentum i en optrend), og salgssignaler er mere troværdige, når SMI bliver negativt under MA (indikerer bearish momentum i en nedadgående trend).

5.2. SMI og Relative Strength Index (RSI)

RSI, en anden momentum oscillator, måler hastigheden og ændringen af ​​prisbevægelser. Når det bruges sammen med SMI, kan det hjælpe med at bekræfte overkøbte eller oversolgte forhold:

 • Strategi: Se efter konvergens eller divergens mellem SMI og RSI for stærkere signaler. For eksempel, hvis begge indikatorer viser overkøbte forhold, men derefter divergerer, hvor SMI krydser under sin signallinje, mens RSI begynder at falde, kan det indikere en potentiel vending fra en overkøbt tilstand.

Stokastisk momentumindeks kombineret med RSI

5.3. SMI og Bollinger Bands

Bollinger Bands® giver indsigt i Markedsvolatilitet og prisniveauer i forhold til glidende gennemsnit. SMI kan bruges til at bekræfte breakout-signaler leveret af Bollinger Bands®:

 • Strategi: Når prisen går over eller under Bollinger Bands®, kan bekræftelse fra SMI (såsom krydsning over eller under nullinjen eller signallinjen) give yderligere bekræftelse af en potentiel trendfortsættelse eller vending.

5.4. SMI og MACD

Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) er en trend-følgende momentum indikator. Kombination af MACD med SMI giver indsigt i både trend og momentum:

 • Strategi: Se efter situationer, hvor MACD og SMI giver samtidige signaler. For eksempel forstærkes et bullish signal, hvis MACD krydser over sin signallinje på samme tid, som SMI krydser over sin signallinje eller nullinje.
Indikatorkombination Strategi Formål
SMI og glidende gennemsnit Bekræft SMI-signaler med MA-trendretning Filtrer signaler for at tilpasse sig den overordnede tendens
SMI og RSI Se efter overkøbte/oversolgte forhold og divergens Bekræft momentumskift og potentielle vendinger
SMI og Bollinger Bands® Brug SMI til at bekræfte Bollinger Bands®-udbrud Validere trendfortsættelser eller vendinger
SMI og MACD Bekræft samtidige signaler fra begge indikatorer Styrk pålideligheden af ​​trend- og momentumsignaler

6. Risikostyring med Stokastisk Momentum Index (SMI)

Effektiv risikostyring er afgørende, når du handler med Stokastisk Momentum Index (SMI), som med enhver handelsindikator. Dette afsnit skitserer strategier til brug af SMI til at styre handelsrisici, hvilket sikrer traders kan maksimere deres potentiale for profit og samtidig minimere tab.

6.1. Indstilling af stop-loss-ordrer

En af de mest fundamentale risikostyringsteknikker involverer indstilling stop tab Ordre:% s. SMI kan hjælpe med at bestemme passende niveauer for disse ordrer:

 • Over/under signallinjekryds: Traders kan indstille stop-loss ordrer lige over eller under det punkt, hvor SMI krydser sin signallinje, afhængigt af om de går lange eller korte.
 • Ud over de seneste høje/lave niveauer: En anden tilgang involverer at sætte stop-loss-ordrer ud over den seneste høj eller lav, der gik forud for trade signal ved at bruge SMI til at bekræfte trendens retning.

6.2. Brug af SMI til positionsstørrelse

Positionsstørrelsen kan justeres baseret på styrken af ​​SMI-signalet:

 • Stærke signaler: For signaler, der forekommer med betydelig divergens eller i oversolgte/overkøbte regioner, traders kan vælge større positionsstørrelser på grund af den højere sandsynlighed for et stærkt træk.
 • Svagere signaler: Når signaler er mindre udtalte eller forekommer uden yderligere bekræftelse, kan en reduktion af positionsstørrelsen hjælpe med at styre risikoen.

6.3. Inkorporering af divergens til risikovurdering

Afvigelse mellem SMI og prishandling kan tjene som et tidligt advarselssystem for skiftende markedsforhold:

 • Risikoreduktion: Hvis der opstår et divergenssignal kort efter indtastning af a trade, kan det være klogt at stramme stop-loss-ordrer eller reducere positionsstørrelsen for at styre risikoen.
 • Exit-strategi: Vedvarende divergens efter en trade Entry kan være et signal om at forlade positionen, selvom stop-losset ikke er blevet udløst, for at undgå potentielle tab fra en vendende trend.

6.4. Kombination af SMI med andre indikatorer

Ingen indikator bør anvendes isoleret til risikostyring. Kombination af SMI med andre indikatorer kan give en mere robust risikostyringsstrategi:

 • Trendindikatorer: Brug af trendindikatorer som glidende gennemsnit kan hjælpe med at bekræfte trendretningen foreslået af SMI, hvilket giver et stærkere grundlag for trade beslutninger.
 • Volumenindikatorer: Lydstyrkeindikatorer kan bekræfte styrken af ​​SMI-signalet, med højere lydstyrke på signalbekræftelse, hvilket indikerer et mere pålideligt træk.
Strategi Beskrivelse Formål
Stop-Loss-ordrer Indstillet baseret på SMI-signaler eller seneste høje/lave niveauer For at begrænse potentielle tab på en trade
Positionsstørrelse Juster størrelse baseret på styrken af ​​SMI-signaler For at håndtere risikoen forbundet med usikkerheden vedr trade udfald
Divergens for risikovurdering Overvåg divergens for tidlige risikosignaler For at justere eller afslutte trades forebyggende for at håndtere potentielle tab
Kombination af indikatorer Brug SMI med andre tekniske indikatorer For en mere omfattende risikostyringstilgang

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For mere information om SMI-indikatoren, besøg venligst TradingView. For en sammenligning med den stokastiske oscillator, besøg venligst Investopedia.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad adskiller SMI fra den traditionelle stokastiske oscillator?

SMI fokuserer på lukkekursens afstand fra midtpunktet af høj/lav-området, hvilket giver et mere raffineret syn på momentum.

trekant sm højre
Hvordan kan jeg justere SMI til kortsigtet handel?

For kortsigtet handel skal du reducere længden og udjævningsparametrene for at gøre SMI mere lydhør over for prisbevægelser.

trekant sm højre
Hvad indikerer et bullish signal på SMI?

Et bullish signal indikeres ved, at SMI krydser over sin signallinje eller bevæger sig over nullinjen.

trekant sm højre
Kan SMI forudsige markedsvendinger?

Ja, gennem divergenssignaler og dens bevægelse i forhold til nullinjen kan SMI indikere potentielle markedsvendinger.

trekant sm højre
Hvordan hjælper SMI med risikostyring?

SMI hjælper med risikostyring ved at give signaler til at indstille stop-loss ordrer, justere trade størrelser og identificere tidlige tegn på markedsvendinger.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 10. juni 2024

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet