Bedste historiske volatilitetsindikatorguide

4.2 ud af 5 stjerner (5 stemmer)

I den dynamiske verden af ​​finansielle markeder er forståelse og fortolkning af volatilitet altafgørende for informerede handels- og investeringsbeslutninger. Den historiske volatilitetsindikator (HV) skiller sig ud som et vigtigt værktøj i denne henseende. Denne omfattende dykker ned i de mangefacetterede aspekter af den historiske volatilitetsindikator, og giver læserne en dybdegående forståelse af dens beregning, optimale opsætningsværdier, fortolkning, kombinationsstrategier med andre indikatorer og dens rolle i effektiv risikostyring.

Historisk volatilitet

💡 Nøgle takeaways

 1. HV's rolle i markedsanalyse: Historisk volatilitet er afgørende for at forstå aktivernes tidligere markedsadfærd, give indsigt i deres risikoprofiler og hjælpe med strategiudvikling.
 2. Beregningsnuancer: Vejledningen understreger vigtigheden af ​​nøjagtig HV-beregning og fremhæver virkningen af ​​forskellige tidsrammer på volatilitetsmålingerne.
 3. Strategisk tidsrammevalg: Det er afgørende at vælge den optimale tidsramme for HV-analyse, der er tilpasset individuelle handelsstrategier og markedsforhold.
 4. Komplementær indikatoranalyse: Kombination af HV med andre indikatorer såsom Moving Averages og Bollinger Bands kan give et mere omfattende markedsbillede, hvilket forbedrer handelsbeslutninger.
 5. HV i risikostyring: Vejledningen understreger vigtigheden af ​​HV i risikostyring, vejledning om justering af stop-loss og take-profit niveauer, porteføljespredning og positionsstørrelse.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over historisk volatilitetsindikator

1.1 Hvad er historisk volatilitet?

Historisk volatilitet (HV) er et statistisk mål for spredningen af ​​afkast for et givet værdipapir eller markedsindeks over en bestemt periode. I det væsentlige kvantificerer det, hvor meget prisen på et aktiv har varieret i fortiden. Dette mål er udtrykt som en procentdel og bruges ofte af traders og investorer til at måle risiko forbundet med et bestemt aktiv.

Historisk volatilitet

1.2 Betydning på finansielle markeder

Betydningen af ​​historisk volatilitet ligger i dens evne til at give indsigt i tidligere kursbevægelser på et aktiv, hvilket er afgørende for at træffe informerede handelsbeslutninger. Høj volatilitet indikerer større prisudsving og potentielt højere risiko, mens lav volatilitet tyder på mere stabile og mindre risikable prisbevægelser.

1.3 Hvordan historisk volatilitet adskiller sig fra implicit volatilitet

Det er vigtigt at skelne historisk volatilitet fra implicit volatilitet (IV). Mens HV ser på tidligere prisbevægelser, er IV fremadskuende og afspejler markedets forventninger til fremtidig volatilitet, typisk afledt af optionspriser. HV tilbyder en faktuel registrering af tidligere markedsadfærd, hvorimod IV er spekulativ.

1.4 Anvendelser i handel og investering

Traders ofte brug historisk volatilitet at vurdere, om et aktivs nuværende pris er høj eller lav sammenlignet med dets tidligere udsving. Denne vurdering kan hjælpe med at træffe beslutninger om ind- og udgangspunkter på markedet. Investorer kan bruge HV til at justere deres porteføljes risikoeksponering og foretrækker aktiver med lavere volatilitet for en mere konservativ strategi.

1.5 Typer af historisk volatilitet

Der er flere typer historisk volatilitet, herunder:

 • Kortsigtet volatilitet: Typisk beregnet over perioder som 10 eller 20 dage.
 • Mellemlang volatilitet: Måles ofte over 50 til 60 dage.
 • Langsigtet volatilitet: Analyseret over længere perioder, såsom 100 dage eller mere.

Hver type tjener forskelligt handelsstrategier og investeringshorisonter.

ALDRIG annoncevantages og begrænsninger

Advantages:

 • Giver et klart historisk perspektiv på markedsadfærd.
 • Nyttig både på kort sigt traders og langsigtede investorer.
 • Hjælper med at identificere perioder med høj risiko og potentiel markedsustabilitet.

Begrænsninger:

 • Tidligere resultater er ikke altid vejledende for fremtidige resultater.
 • Tager ikke højde for pludselige markedsbegivenheder eller ændringer.
 • Kan være mindre effektiv på markeder med strukturelle ændringer.
Aspect Beskrivelse
Definition Mål for spredningen af ​​afkast for et værdipapir eller markedsindeks over en bestemt periode.
Udtryk Præsenteret som en procentdel.
Brug Vurdering af risiko, forståelse af tidligere prisbevægelser, formulering af handelsstrategi.
Typer Kortsigtet, Mellemlang sigt, Langsigtet.
Advantages Historisk perspektiv, nytte på tværs af handelsstrategier, risikoidentifikation.
Begrænsninger Tidligere præstationsbegrænsning, pludselig udelukkelse af markedshændelser, problemer med strukturelle ændringer.

2. Beregningsproces for historisk volatilitet

Beregningen af ​​historisk volatilitet involverer flere trin, primært omkring statistiske mål. Målet er at kvantificere graden af ​​variation i et værdipapirs pris over en bestemt periode. Her er en oversigt over processen:

2.1 Dataindsamling

Indsaml først de historiske prisdata for værdipapiret eller indekset. Disse data bør inkludere daglige lukkekurser over den periode, som du ønsker at beregne volatilitet for, typisk 20, 50 eller 100 handelsdage.

2.2 Beregning af daglige afkast

Beregn de daglige afkast, som er den procentvise prisændring fra den ene dag til den anden. Formlen for dagligt afkast er:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Standardafvigelsesberegning

Beregn derefter standardafvigelsen for disse daglige afkast. Standardafvigelsen er et mål for mængden af ​​variation eller spredning i et sæt værdier. En høj standardafvigelse indikerer større volatilitet. Brug den standardafvigelsesformel, der gælder for dit datasæt (stikprøve eller population).

2.4 Annualisering af volatiliteten

Da der anvendes daglige afkast, er den beregnede volatilitet daglig. For at annualisere det (dvs. at konvertere det til et årligt mål), ganges standardafvigelsen med kvadratroden af ​​antallet af handelsdage i et år. Det typiske tal, der bruges, er 252, som er det gennemsnitlige antal handelsdage på et år. Formlen for årlig volatilitet er således:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

Trin Proces
Dataindsamling Saml historiske daglige lukkepriser
Daglige afkast Beregn den procentvise ændring i prisen fra dag til dag
Standardafvigelse Beregn standardafvigelsen for daglige afkast
Annualisering Multiplicer standardafvigelsen med √252 for at annualisere

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

3.1 Forståelse af tidsrammevalg

At vælge den optimale tidsramme for den historiske volatilitetsindikator (HV) er kritisk, da den direkte påvirker fortolkningen og anvendelsen af ​​indikatoren i forskellige handelsstrategier. Forskellige tidsrammer kan give indsigt i kortsigtede, mellemlange og langsigtede volatilitetstendenser.

3.2 Kortsigtede tidsrammer

 • Varighed: Typisk varierer fra 10 til 30 dage.
 • Påføring: Ideel til kortsigtet tradeer som en dag traders eller swing traders.
 • Karakteristisk: Giver en hurtig, responsiv måling af de seneste Markedsvolatilitet.
 • Optimal værdi: En kortere periode, som 10 dage, foretrækkes ofte på grund af dens følsomhed over for de seneste markedsbevægelser.

3.3 Mellemfristede tidsrammer

 • Varighed: Normalt mellem 31 og 90 dage.
 • Påføring: Velegnet til trader'er med udsigter på mellemlang sigt, såsom position traders.
 • Karakteristisk: Balancerer lydhørhed med stabilitet og giver et mere afrundet syn på markedsvolatilitet.
 • Optimal værdi: En 60-dages periode er et almindeligt valg, der giver et afbalanceret overblik over de seneste og lidt langsigtede tendenser.

3.4 Langsigtede tidsrammer

 • Varighed: Generelt 91 dage eller mere, ofte 120 til 200 dage.
 • Påføring: Nyttigt for langsigtede investorer med fokus på bredere markedstendenser.
 • Karakteristisk: Angiver den underliggende tendens i markedsvolatilitet over en længere periode.
 • Optimal værdi: En 120-dages eller 200-dages periode bruges ofte, hvilket giver indsigt i langsigtede markedsvolatilitetsdynamikker.

3.5 Faktorer, der påvirker det optimale valg af tidsramme

 • Handelsstrategi: Den valgte tidsramme skal stemme overens med trader's eller investors strategi og mål.
 • Markedsforhold: Forskellige markedsfaser (bullish, bearish, sidelæns) kan kræve justeringer i den valgte tidsramme.
 • Aktivkarakteristika: Volatilitetsmønstre kan variere betydeligt på tværs af forskellige aktiver, hvilket nødvendiggør justeringer i tidsrammen.

Historisk volatilitetsopsætning

Tidsramme Varighed Anvendelse Karakteristisk Optimal værdi
Kort sigt 10-30 dage Dag/Swing Trading Reagerende på de seneste markedsændringer 10 dage
Mellemlang sigt 31-90 dage Position Trading Balanceret overblik over seneste og tidligere tendenser 60 dage
Langsigtet 91 + dage Langsigtet investering Afspejler udvidede markedsvolatilitetstendenser 120 eller 200 dage

4. Fortolkning af historisk volatilitet

4.1 Forstå historiske volatilitetsaflæsninger

Fortolkning af indikatoren for historiske volatilitet (HV) involverer at analysere dens værdi for at forstå volatilitetsniveauet for et værdipapir eller et marked. Højere HV-værdier indikerer større volatilitet, hvilket indebærer større prisudsving, mens lavere værdier tyder på mindre volatilitet og mere stabile prisbevægelser.

4.2 Høj historisk volatilitet: Implikationer og handlinger

 • Betyder: Høj HV indikerer, at prisen på aktivet har svinget betydeligt over den valgte periode.
 • Konsekvenser: Dette kan signalere øget risiko, potentiel markedsustabilitet eller perioder med markedsusikkerhed.
 • Investorhandlinger: Traders kan se efter kortsigtede handelsmuligheder i sådanne miljøer, mens langsigtede investorer kan udvise forsigtighed eller genoverveje deres risikostyringsstrategier.

Historisk volatilitetsfortolkning

4.3 Lav historisk volatilitet: Implikationer og handlinger

 • Betyder: Lavt HV tyder på, at aktivets pris har været relativt stabil.
 • Konsekvenser: Denne stabilitet kan indikere lavere risiko, men kan også gå forud for perioder med volatilitet (stille før stormen).
 • Investorhandlinger: Investorer kan betragte dette som en mulighed for langsigtede investeringer, mens traders kan være på vagt over for potentialet for kommende volatilitetsstigninger.

4.4 Analyse af tendenser i historisk volatilitet

 • Stigende tendens: En gradvis stigning i HV over tid kan indikere opbygning af markedsspændinger eller forestående betydelige prisbevægelser.
 • Faldende tendens: En faldende HV-tendens kan tyde på markedsafvikling eller en tilbagevenden til mere stabile forhold efter en volatil periode.

4.5 Brug af HV i markedskonteksten

At forstå sammenhængen er afgørende. For eksempel kan HV stige under markedsbegivenheder som indtjeningsrapporter, geopolitiske begivenheder eller økonomiske meddelelser. Det er vigtigt at korrelere HV-aflæsninger med markedskontekst for nøjagtig fortolkning.

HV-læsning Konsekvenser Investorhandlinger
Høj HV Øget risiko, potentiel ustabilitet Kortsigtede muligheder, risikorevurdering
Lav HV Stabilitet, mulig kommende volatilitet Langsigtede investeringer, forsigtighed for volatilitetsstigninger
Stigende trend Opbygning af spændinger, forestående bevægelser Forbered dig på potentielle markedsskift
Faldende tendens Afvikling af markedet, vend tilbage til stabilitet Overvej mere stabile markedsforhold

5. Kombination af historisk volatilitet med andre indikatorer

5.1 Synergien mellem flere indikatorer

Integrering af historisk volatilitet (HV) med andre tekniske indikatorer kan forbedre markedsanalysen og give et mere holistisk syn. Denne kombination hjælper med at validere handelssignaler, styre risiko og identificere unikke markedsmuligheder.

5.2 HV og glidende gennemsnit

 • Kombinationsstrategi: Parring af HV med Moving Averages (MA'er) kan være effektiv. For eksempel en stigende HV sammen med en glidende gennemsnit crossover kan signalere stigende markedsusikkerhed, der falder sammen med en potentiel trendændring.
 • Påføring: Denne kombination er især nyttig i trendfølgende eller vendende strategier.

5.3 HV og Bollinger Bands

 • Kombinationsstrategi: Bollinger Bånd, som justerer sig selv baseret på markedsvolatilitet, kan bruges sammen med HV for at forstå volatilitetsdynamikken bedre. For eksempel indikerer en høj HV-aflæsning med en Bollinger Band-udvidelse øget markedsvolatilitet.
 • Påføring: Ideel til at opdage perioder med høj volatilitet, som kan resultere i breakout-muligheder.

Historisk volatilitet kombineret med Bollinger-bånd

5.4 HV og relativ styrkeindeks (RSI)

 • Kombinationsstrategi: Brug af HV med RSI kan hjælpe med at identificere, om en høj volatilitetsfase er forbundet med overkøbte eller oversolgte forhold.
 • Påføring: Nyttigt i momentum handel, hvor traders kan måle styrken af ​​prisbevægelsen sammen med volatilitet.

5.5 HV og MACD

 • Kombinationsstrategi: Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD)-indikator, når den bruges sammen med HV, hjælper med at forstå, om flygtige bevægelser understøttes af momentum.
 • Påføring: Effektiv i trendfølgende strategier, især til at bekræfte styrken af ​​trends.

5.6 Bedste praksis for at kombinere indikatorer

 • Komplementær analyse: Vælg indikatorer, der komplementerer HV for at give forskellige analytiske perspektiver (trend, momentum, volumen osv.).
 • Undgå overkomplikationer: For mange indikatorer kan føre til analyselammelse. Begræns antallet af indikatorer for at bevare klarheden.
 • Backtest: Altid backtest strategier, der kombinerer HV med andre indikatorer for at kontrollere deres effektivitet under forskellige markedsforhold.
Combination (Kombination) Strategi Anvendelse
HV + glidende gennemsnit Signalvalidering for trendændringer Trend-følgende, vendende strategier
HV + Bollinger Bands Identifikation af høj volatilitet og udbrud Breakout handelsstrategier
HV + RSI Vurdering af volatilitet med markedsforhold for overkøbt/oversolgt Momentumhandel
HV + MACD Bekræftelse af trendstyrke sammen med volatilitet Trend-følgende strategier

6. Risikostyring med historisk volatilitet

6.1 HV's rolle i risikostyring

Historisk volatilitet (HV) er et afgørende værktøj i risikostyring, der giver indsigt i et aktivs tidligere volatilitet. At forstå HV hjælper med at skræddersy risikostyringsstrategier i henhold til investeringens iboende volatilitet.

6.2 Indstilling af stop-loss- og take-profit-niveauer

 • Påføring: HV kan vejlede indstillingen af stop tab og take-profit niveauer. Højere volatilitet kan berettige bredere stop-loss-margener for at undgå for tidlige exits, mens lavere volatilitet kan give mulighed for snævrere stop.
 • Strategi: Nøglen er at afstemme stop-loss og take-profit niveauer med volatiliteten for at balancere risiko og belønning Effektivt.

6.3 Porteføljediversificering

 • Vurdering: HV-aflæsninger på tværs af forskellige aktiver kan informere diversificering strategier. En blanding af aktiver med varierende volatilitetsniveauer kan hjælpe med at skabe en afbalanceret portefølje.
 • Gennemførelse: Inkorporering af aktiver med lav HV kan potentielt stabilisere porteføljen i turbulente markedsfaser.

6.4 Positionsstørrelse

 • Strategi: Brug HV til at justere positionsstørrelser. I miljøer med højere volatilitet kan en reduktion af positionsstørrelsen hjælpe med at styre risikoen, mens større positioner i indstillinger med lavere volatilitet kan være mere gennemførlige.
 • Beregning: Dette indebærer at vurdere aktivets HV i forhold til den samlede porteføljerisikotolerance.

6.5 Tidspunkt for markedsadgang og -udgang

 • Analyse: HV kan hjælpe med at bestemme optimale ind- og udgangspunkter. Indtastning af en trade i en periode med lav HV kan gå forud for et potentielt udbrud, mens det kan være fornuftigt at afslutte i perioder med høj HV for at undgå store udsving.
 • Betragtning: Det er vigtigt at kombinere HV-analyse med andre indikatorer for timing af markedet.
Aspect Anvendelse Strategi
Stop-Loss/Take-Profit-niveauer Justering af marginer baseret på HV Juster niveauer med aktivernes volatilitet
Porteføljediversificering Valg af aktiv til balanceret portefølje Blanding af høje og lave HV-aktiver
Positionsstørrelse Håndter eksponering under flygtige forhold Juster størrelse baseret på aktivets HV
Market Timing Identifikation af ind- og udgangspunkter Brug HV til timing sammen med andre indikatorer

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

Hvis du ønsker at lære mere om historisk volatilitet, så besøg venligst Investopedia.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er historisk volatilitet?

Historisk volatilitet måler graden af ​​prisvariation på et værdipapir over en bestemt periode, udtrykt som en procentdel.

trekant sm højre
Hvordan beregnes historisk volatilitet?

HV beregnes ved hjælp af standardafvigelsen af ​​logaritmiske daglige afkast af et aktiv, typisk årligt for sammenlignelighed.

trekant sm højre
Hvorfor er valget af tidsramme vigtig i HV-analyse?

Forskellige tidsrammer henvender sig til forskellige handelsstrategier, med kortere tidsrammer egnet til kortsigtet handel og længere til langsigtet analyse.

trekant sm højre
Kan historisk volatilitet forudsige fremtidige markedsbevægelser?

HV forudsiger ikke fremtidige bevægelser; det giver indsigt i tidligere prisadfærd og hjælper med risikovurdering og strategiformulering.

trekant sm højre
Hvordan kan HV bruges i kombination med andre indikatorer?

HV kan kombineres med indikatorer som RSI og MACD for at vurdere volatilitet sammen med markedsmomentum og trendstyrke.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 20. juli 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge
mitrade gennemgå

Mitrade

4.5 ud af 5 stjerner (33 stemmer)
70 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

Vores favoritter på ét blik

Vi har udvalgt toppen brokers, som du kan stole på.
InvestXTB
4.4 ud af 5 stjerner (11 stemmer)
77 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.
TradeExness
4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
71 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet