Sådan bruges RSI-divergens med succes

4.3 ud af 5 stjerner (4 stemmer)

At navigere på de finansielle markeder kræver ikke kun en indgående forståelse af aktivernes væsen traded, men også evnen til at forudsige potentielle ændringer i markedstendenser. Det RSI divergens opstår som et kompas i dette komplekse miljø, der vejleder traders gennem ebbe og strømme af markedsdynamikken. Denne omfattende guide er omhyggeligt udformet for at afmystificere RSI Divergence-konceptet, hvilket gør det tilgængeligt for både nybegyndere og erfarne tradekr. Lad os undersøge, hvordan du effektivt kan bruge RSI divergens.

RSI divergens

💡 Nøgle takeaways

 1. RSI-divergens som et trendvendingssignal: RSI-divergensindikatoren er afgørende for at identificere potentielle vendinger i markedstendenser. Bullish divergens signalerer en kommende opadgående trend, mens bearish divergens tyder på en nedadgående trendvending, hvilket giver traders med en strategisk annoncevantage i timing af deres trades.
 2. Optimale RSI-indstillinger Varierer efter handelsstil: At skræddersy RSI-perioden til at matche handelstidsrammer øger dens effektivitet. Kort sigt traders drage fordel af en mere følsom RSI, mens langsigtet traders foretrækker måske en jævnere indikator til at filtrere markedsstøj fra.
 3. Kombination af RSI-divergens med andre indikatorer: Inkorporering af yderligere indikatorer som glidende gennemsnit, MACD eller volumenindikatorer med RSI-divergens styrker signalpålideligheden. Denne multi-indikator tilgang hjælper med at bekræfte trendvendinger og forfine ind- og udgangspunkter.
 4. Imperativ risikostyring: Anvendelse af risikostyringsteknikker, herunder indstilling af stop loss, justering af positionsstørrelser og brug af take profit-ordrer, er afgørende, når der handles på RSI-divergenssignaler. Denne praksis sikrer mod potentielle tab og øger potentialet for rentabilitet.
 5. Kontinuerlig læring og tilpasning: De finansielle markeder er i konstant udvikling, hvilket gør det afgørende for traders til løbende at forfine deres strategier og tilpasse sig nye markedsforhold. Udnyttelse af RSI-divergens inden for en bredere handelsplan tilbyder et dynamisk værktøj til at navigere i markedsusikkerhed.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over RSI divergens

Relative Strength Index (RSI) Divergens er et begreb, der bruges af traders og investorer til at identificere potentielle vendinger i markedstendenser. Det kombinerer begreberne RSI, en momentum oscillator, der måler hastigheden og ændringen af ​​prisbevægelser, med princippet om divergens, en situation, hvor prisen på et aktiv bevæger sig i den modsatte retning af en teknisk indikator. Dette afsnit har til formål at introducere begyndere til RSI-divergensen, forklare dets grundlæggende, hvordan det virker og dets betydning i handel.

RSI divergens

1.1 Hvad er RSI?

Før du dykker ned i RSI-divergens, er det afgørende at forstå selve Relative Strength Index (RSI). Udviklet af J. Welles Wilder Jr. i 1978, er RSI en momentum oscillator, der spænder fra 0 til 100 og bruges til at måle overkøbte eller oversolgte forhold i prisen på et aktiv. En almindelig fortolkning er, at et aktiv betragtes som overkøbt, når RSI er over 70 og oversolgt, når det er under 30.

1.2 Forståelse af divergens

Divergens opstår, når prisen på et aktiv bevæger sig i den modsatte retning af en teknisk indikator eller et andet datapunkt. I sammenhæng med RSI kan divergens være et stærkt signal, der indikerer, at den nuværende pristendens kan være ved at blive svækket, og en potentiel vending kan være i horisonten.

 • Bullish divergens: Dette sker, når prisen skaber et lavere lavpunkt, men RSI danner et højere lavpunkt. Det tyder på, at mens prisen falder, er det nedadgående momentum faldende, hvilket indikerer en potentiel vending opad.
 • Bearish divergens: Omvendt opstår bearish divergens, når prisen rammer et højere højdepunkt, men RSI laver et lavere højdepunkt. Dette signalerer, at på trods af den stigende pris, er det opadgående momentum aftagende, hvilket kan føre til en nedadgående vending.

1.3 Betydningen af ​​RSI-divergens i handel

RSI divergens er værdsat af traders af flere grunde:

 • Forudsigende værdi: Det kan give tidlige advarselstegn på en potentiel trendvending, hvilket tillader traders for at justere deres positioner i overensstemmelse hermed.
 • Risiko Management: Ved at identificere potentielle tilbageførsler tidligt, traders kan sætte strammere stop loss og styre deres risiko mere effektivt.
 • Alsidighed: RSI Divergence kan bruges under forskellige markedsforhold og gælder for en lang række finansielle instrumenter, bl.a lagre, forex, råvarer og kryptovalutaer.
Feature Beskrivelse
Indikatortype Momentum oscillator
Hovedformål Identificer potentielle trendvendinger ved at detektere divergens mellem prisbevægelser og RSI-aflæsninger.
Fælles tærskler Overkøbt (>70), Oversolgt (<30)
Divergens type Bullish (Pris ↓, RSI ↑), Bearish (Pris ↑, RSI ↓)
Anvendelsesområde Aktier, Forex, Råvarer, Kryptovalutaer
Vigtighed Forudsigelig værdi for tilbageførsler, risikostyring, alsidighed

2. Beregningsproces af RSI

Forståelse af beregningen bag Relative Strength Index (RSI) og identifikation af divergens kræver en trin-for-trin tilgang. Dette afsnit opdeler processen i håndterbare dele, hvilket sikrer, at begyndere kan forstå, hvordan man beregner RSI og efterfølgende genkender divergenssignaler. RSI selv er en momentum oscillator, der måler hastigheden og ændringen af ​​prisbevægelser inden for en bestemt periode, typisk 14 dage.

2.1 Beregning af RSI

Beregningen af ​​RSI involverer flere trin, med fokus på gennemsnitlige gevinster og tab over en bestemt periode, traditionelt sat til 14 perioder. Her er en forenklet opdeling:

 1. Vælg perioden: Standardperioden for RSI-beregning er 14, hvilket kan være dage, uger eller en hvilken som helst tidsramme trader vælger.
 2. Beregn gennemsnitlige gevinster og tab: For den valgte periode beregnes gennemsnittet af alle gevinster og tab. Ved den første beregning skal du blot summere alle gevinster og tab og derefter dividere med perioden (14).
 3. Udglat beregningen: Efter den oprindelige gennemsnitlige gevinst og tab er beregnet, udjævnes efterfølgende beregninger ved at tage det foregående gennemsnit, multiplicere det med 13, tilføje den aktuelle gevinst eller tab og derefter dividere totalen med 14.
 4. Beregn den relative styrke (RS): Dette er forholdet mellem den gennemsnitlige gevinst og det gennemsnitlige tab.
 5. Beregn RSI: Brug formlen (RSI = 100 – \frac{100}{1 + RS}), hvor RS er den relative styrke.
Trin Beskrivelse
1. Vælg Periode Typisk 14 perioder; bestemme tidsrammen for RSI-beregning.
2. Gennemsnitlige gevinster/tab Beregn gennemsnittet af alle gevinster og tab over perioden.
3. Glat beregning Brug tidligere gennemsnit for løbende RSI-opdateringer, udjævning af data.
4. Beregn RS Forholdet mellem gennemsnitlig gevinst og gennemsnitligt tab.
5. Beregn RSI Anvend RSI-formlen til at bestemme indikatorens værdi.

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

Valg af de optimale værdier for RSI opsætning på tværs af forskellige tidsrammer er afgørende for at maksimere dens effektivitet i handelsstrategier. Dette afsnit guider begyndere gennem at vælge de bedste parametre for RSI og forstå, hvordan disse valg påvirker indikatorens ydeevne under forskellige markedsforhold.

3.1 Standard RSI-indstillinger

Standardindstillingen for Relative Strength Index (RSI) er 14 perioder, som er alsidig og udbredt på tværs af mange aktiver og tidsrammer. Men justering af perioden kan finjustere indikatorens følsomhed:

 • Kortere perioder (f.eks. 9 eller 10): Øg følsomheden, hvilket gør RSI mere reaktiv over for prisændringer. Dette er en fordel for kortsigtet handel eller skalpering, da det hurtigere kan fremhæve kortsigtede tendenser og vendinger.
 • Længere perioder (f.eks. 20 eller 25): Reducer følsomheden, udjævner RSI's udsving. Denne tilgang passer til langsigtede handelsstrategier, hvilket giver et klarere overblik over den overordnede trendretning uden støj fra kortsigtede prisbevægelser.

3.2 Justering for forskellige tidsrammer

De optimale RSI-indstillinger kan variere afhængigt af handelstidsrammen:

 • Dagshandel (kort sigt): For dag traders, kan det være mere effektivt at bruge en kortere RSI-periode (f.eks. 9 til 10). Denne indstilling hjælper med at fange hurtige, betydelige bevægelser, som disse traders er mere interesserede i kortsigtede prishandlinger.
 • Swing Trading (mellemlang sigt): Gynge traders kan finde standard 14-perioders RSI eller let justerede værdier (f.eks. 12 eller 16) mere passende. Disse indstillinger tilbyder en balance mellem følsomhed og evnen til at filtrere markedsstøj fra, hvilket passer godt til den mellemlange karakter af swing-handel.
 • Positionshandel (langsigtet): Til position traders, kan en længere RSI-periode (f.eks. 20 til 25) give bedre signaler. Disse indstillinger reducerer RSI's følsomhed over for kortsigtede prisændringer, fokuserer på den underliggende trendstyrke og giver klarere signaler for langsigtede positionsjusteringer.

3.3 Divergensdetektering i forskellige tidsrammer

Detekteringen af ​​RSI-divergens afhænger også af den valgte tidsramme og indstillinger:

 • Kortsigtede tidsrammer: Kræv hyppigere overvågning og en hurtigere reaktion på divergenssignaler på grund af den øgede markedsstøj og det højere antal falske signaler.
 • Langsigtede tidsrammer: Divergenssignaler er generelt mere pålidelige, men forekommer sjældnere. Traders skal være tålmodige og kan bruge yderligere bekræftelsesværktøjer til at validere divergenssignaler, før de skrider til handling.

3.4 Praktiske tips til opsætning af RSI-divergens

 1. Eksperimenter med indstillinger: Traders bør eksperimentere med forskellige RSI-perioder for at finde den optimale indstilling, der matcher deres handelsstil og volatilitet af det aktiv, de handler.
 2. Brug yderligere bekræftelse: Uanset tidsrammen kan brug af yderligere indikatorer eller analyseteknikker til bekræftelse øge pålideligheden af ​​divergenssignaler.
 3. Overvej markedsforhold: Effektiviteten af ​​specifikke RSI-indstillinger kan variere under forskellige markedsforhold (f.eks. trending vs. område-bundne markeder), så det er afgørende at justere indstillingerne baseret på den aktuelle markedsdynamik.

RSI divergens opsætning

Handelsstil Foreslået RSI-periode Advantages Overvejelser
Day Trading 9-10 Hurtig til at reagere, fanger kortvarige bevægelser Højere potentiale for falske signaler
Swing Trading 12-16 Afbalancerer følsomhed og støjfiltrering Kræver omhyggelig overvågning og justering
Position Trading 20-25 Filtrerer kortsigtet støj fra og fokuserer på trends Signaler kan komme sent; kræver tålmodighed

4. Fortolkning og anvendelse af RSI divergenssignaler

Fortolkning og anvendelse af RSI divergenssignaler korrekt er afgørende for traders søger at udnytte denne indikator til at identificere potentielle trendvendinger. Dette afsnit har til formål at guide begyndere gennem processen med at fortolke RSI-divergenssignaler og hvordan man anvender dem effektivt i handelsbeslutninger.

4.1 Forståelse af RSI divergenssignaler

RSI divergenssignaler kommer i to primære former: bullish og bearish divergenser, der hver indikerer en potentiel vending i den nuværende trend.

 • Bullish divergens: Opstår, når prisen registrerer et lavere lavpunkt, men RSI markerer et højere lavpunkt. Dette indikerer et svækket nedadgående momentum og en mulig kommende opadgående trendvending.
 • Bearish divergens: Sker, når prisen opnår en højere høj, men RSI viser en lavere høj. Dette tyder på, at opadgående momentum er faldende, hvilket potentielt kan føre til en nedadgående trendvending.

4.2 Anvendelse i handelsstrategier

Anvendelsen af ​​RSI-divergenssignaler i handelsstrategier involverer flere nøgletrin:

 1. Signal identifikation: Først skal du identificere en klar divergens mellem prishandlingen og RSI-aflæsningerne. Dette kræver en synlig uoverensstemmelse i retningen af ​​prisen og RSI-trendlinjerne.
 2. Bekræftelse: Se efter yderligere bekræftelse af trendvendingen. Dette kan være et vendestagemønster, et udbrud fra en trendlinje eller bekræftelse fra en anden indikator.
 3. Indgang: Bestem et indgangspunkt baseret på bekræftelsessignalerne. Traders venter ofte på, at et specifikt lysestagemønster er færdigt, eller på at prisen bryder et vist niveau, før de går ind i en trade.
 4. Stop Loss og Tag Profit: Indstil et stop loss for at styre risikoen, typisk ved det seneste lave eller højeste før divergenssignalet. Take profit-niveauet kan indstilles baseret på nøglemodstands- eller støtteniveauer eller ved at bruge et risiko-belønningsforhold, der stemmer overens med trader's strategi.

4.3 Praktiske eksempler

 • Eksempel på bullish divergens: Forestil dig et scenario, hvor en aktiekurs falder til et nyt lavpunkt, men RSI danner et højere lavpunkt. Hvis dette efterfølges af et bullish opslugende lysestagemønster, en trader kan komme ind i en lang position ved slutningen af ​​stearinlyset, sætte et stoptab under det seneste lave og en take-profit på et tidligere modstandsniveau eller bruge et 2:1 risiko-belønningsforhold.

RSI divergens fortolkning

 • Eksempel på bearish divergens: Omvendt, hvis en aktiekurs når et nyt højdepunkt, hvor RSI danner et lavere højdepunkt og efterfølges af et bearish reversal candlestick-mønster, kan dette signalere en god mulighed for at gå ind i en short position. Det trader ville sætte et stop loss over den seneste høje og en take-profit på et kendt supportniveau eller baseret på deres risiko-belønningspræferencer.
Trin Beskrivelse
Signal identifikation Se efter uoverensstemmelser mellem pris lav/højde og RSI lav/højde, der indikerer divergens.
Bekræftelse Søg yderligere signaler (f.eks. lysestagemønstre, andre indikatorer) for at bekræfte trendvending.
Indgang Indtast trade baseret på bekræftelsessignaler under hensyntagen til den optimale timing og markedskontekst.
Stop tab og tag fortjeneste Indstil stop loss til nylig lav/høj før divergensen og tag profit på strategiske niveauer.

5. Kombination af RSI-divergens med andre indikatorer

For at øge effektiviteten af ​​RSI divergenssignaler, traders kombinerer dem ofte med andre tekniske indikatorer. Denne mangefacetterede tilgang hjælper med at bekræfte signaler, reducere falske positiver og forbedre den overordnede beslutningsproces. Dette afsnit vil guide begyndere til, hvordan man effektivt kombinerer RSI Divergence med andre indikatorer for at skabe en mere robust handelsstrategi.

5.1 Nøgleindikatorer, der skal kombineres med RSI-divergens

 • Glidende gennemsnit (MA'er): Glidende gennemsnit udjævner prisdata for at skabe en enkelt flydende linje, hvilket gør det nemmere at identificere trendens retning. Kombination af RSI-divergens med MA'er (såsom 50-dages eller 200-dages MA) kan hjælpe med at bekræfte styrken af ​​trendvendingen.

RSI-divergens kombineret med glidende gennemsnit

 • MACD (Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens): MACD måler et aktivs momentum ved at sammenligne to glidende gennemsnit. En divergens mellem MACD og prishandlingen, når den forekommer sammen med RSI-divergens, kan give et stærkere signal for en potentiel trendvending.

RSI divergens kombineret med MACD

 • Stokastisk Oscillator: I lighed med RSI måler den stokastiske oscillator momentum af prisbevægelser. Når både Stokastiske og RSI-indikatorer viser divergens med prisen samtidigt, kan det indikere en høj sandsynlighed for en trendvending.
 • Volumenindikatorer: Volumenindikatorer, såsom On-Balance Volume (OBV), kan bekræfte styrken af ​​en trendvending signaleret af RSI Divergence. En stigning i volumen i retning af vendingen tilføjer troværdighed til signalet.

5.2 Sådan kombineres indikatorer med RSI-divergens

 1. Trend bekræftelse: Brug glidende gennemsnit til at bekræfte den overordnede trendretning. En bullish RSI divergens i en optrend eller en bearish divergens i en downtrend kan være et stærkt signal.
 2. Momentum bekræftelse: MACD kan hjælpe med at bekræfte momentumskiftet foreslået af RSI Divergence. Se efter MACD-linjen for at krydse dens signallinje eller vise divergens, der stemmer overens med RSI-signalet.
 3. Validering med Stokastisk Oscillator: Bekræft RSI-divergensen med divergens i den stokastiske oscillator, især i overkøbte eller oversolgte områder.
 4. Volumen bekræftelse: Tjek lydstyrkeindikatorerne for at sikre, at lydstyrken understøtter vendingssignalet. Øget volumen i retningen af ​​vendingen giver vægt til divergenssignalet.

5.3 Praktisk anvendelse og eksempler

 • Kombinere RSI og MACD: Hvis RSI viser bullish divergens på samme tid som MACD krydser over sin signallinje, kan dette være et stærkt købssignal.
 • RSI-divergens og glidende gennemsnit: Finder RSI-divergens, mens prisen nærmer sig et markant glidende gennemsnit (som 200-dages MA) kan indikere en potentiel afvisning af MA, hvilket bekræfter en trendvending.

5.4 Bedste praksis for at kombinere indikatorer

 • Undgå redundans: Vælg indikatorer, der giver forskellige typer information (trend, momentum, volumen) for at undgå overflødige signaler.
 • Kig efter Confluence: De bedste signaler opstår, når der er sammenløb mellem flere indikatorer, hvilket tyder på en højere sandsynlighed for en vellykket trade.
 • Backtesting: Altid backtest din strategi på historiske data for at sikre dens effektivitet, før du anvender den i rigtige handelsscenarier.
Indikator Formål Sådan kombineres med RSI-divergens
Flytning Gennemsnit Trend bekræftelse Bekræft trendretningen med MA'er.
MACD Momentum bekræftelse Se efter MACD-line crossovers og divergens.
Stokastisk Oscillator Momentum og overkøbte/oversolgte niveauer Bekræft divergens, især i ekstreme niveauer.
Volumenindikatorer Bekræft styrken af ​​trendvending Tjek for lydstyrkestigning i retningen af ​​vendingen.

6. Risikostyring med RSI divergenshandel

Effektiv risikostyring er afgørende, når du handler med RSI Divergence, som med enhver handelsstrategi. Dette afsnit vil diskutere hvordan traders kan implementere risikostyringsteknikker for at sikre deres investeringer, mens de bruger RSI divergenssignaler. Målet er at hjælpe begyndere med at forstå vigtigheden af ​​at håndtere risiko og give praktiske metoder til at anvende disse principper i deres handelsaktiviteter.

6.1 Indstilling af stoptab

Et af de grundlæggende aspekter af risikostyring er brugen af ​​stop-loss-ordrer. Når du handler på RSI divergenssignaler:

 • For bullish divergens: Placer stoptabet lige under det seneste laveste niveau i prishandlingen, der svarer til divergenssignalet.
 • For bearish divergens: Indstil stoptabet lige over det seneste høje niveau forbundet med divergensen.

Denne strategi hjælper med at begrænse potentielle tab, hvis markedet ikke bevæger sig i den forventede retning efter et divergenssignal.

6.2 Positionsstørrelse

Positionsstørrelsen er afgørende for at styre mængden af ​​risiko, der tages på hver enkelt trade. Det involverer at bestemme, hvor meget kapital der skal allokeres til en trade baseret på stop loss og traders risikotolerance. En almindelig regel er ikke at risikere mere end 1-2% af handelskapitalen på en enkelt trade. På denne måde vil selv en række tab ikke påvirke den samlede kapital væsentligt.

6.3 Brug af Take Profit-ordrer

Mens stop losses beskytter mod store tab, bruges take profit-ordrer til at sikre profit på et forudbestemt prisniveau. Indstilling af take profit-niveauer kræver, at man analyserer diagrammet for potentiel modstand (i et bullish setup) eller supportniveauer (i et bearish setup), hvor prisen kan vende.

6.4 Diversificering

Diversificering på tværs af forskellige aktiver eller strategier kan reducere risikoen. Når du handler baseret på RSI-divergenssignaler, kan du overveje at anvende strategien på tværs af forskellige markeder eller instrumenter. Denne tilgang spreder risikoen og kan beskytte porteføljen mod volatilitet i et enkelt aktiv.

6.5 Kontinuerlig overvågning og justering

Markederne er dynamiske, og forholdene kan ændre sig hurtigt. Kontinuerlig overvågning af åbne stillinger tillader traders for at justere stop tab, tage overskudsordrer eller lukke positioner manuelt for at reagere på ny information eller markedsbevægelser. Denne tilpasningsevne kan forbedre risikostyringen betydeligt.

6.6 Praktisk eksempel på risikostyring

Forudsat a trader har en $10,000 handelskonto og følger 2% risiko reglen, de bør ikke risikere mere end $200 på en enkelt trade. Hvis stoptabet er sat 50 pips væk fra indgangspunktet i en Forex trade, skal positionsstørrelsen justeres, så hver pip-bevægelse ikke svarer til mere end $4 ($200 risiko divideret med 50 pips).

Risikostyringsteknik Beskrivelse
Indstilling af stoptab Placer stop-tab for at begrænse potentielle tab, baseret på de seneste lave/høje fra divergenssignalet.
Positionsstørrelse Bestem trade størrelse baseret på stop loss distance og risikotolerance, ofte 1-2 % af kapitalen.
Brug af Take Profit-ordrer Indstil overskudsniveauer på strategiske punkter for at sikre overskud før potentielle trendvendinger.
Diversificering Spred risiko ved at anvende strategien på tværs af forskellige aktiver eller instrumenter.
Kontinuerlig overvågning og justering Juster stop tab, tag overskud eller luk positioner, efterhånden som markedsforholdene ændrer sig.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

Hvis du vil lære mere om divergenser, så besøg venligst Investopedia.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er RSI divergens?

RSI-divergens opstår, når retningen af ​​RSI-indikatoren afviger fra pristendensen. Det signalerer et svækkende momentum og potentielle trendvendinger.

trekant sm højre
Hvordan fortolker jeg bullish og bearish divergenser?

Bullish divergens tyder på en opadgående trendvending (pris ↓, RSI ↑), mens bearish divergens indikerer en potentiel nedadgående trendvending (pris ↑, RSI ↓).

trekant sm højre
Kan RSI-divergens bruges til alle tidsrammer? 

Ja, RSI-divergens kan anvendes på tværs af forskellige tidsrammer, men optimale RSI-indstillinger bør justeres i henhold til handelsstrategien og tidsrammen.

trekant sm højre
Hvordan skal jeg kombinere RSI-divergens med andre indikatorer?

Kombiner RSI-divergens med indikatorer, der giver supplerende information, såsom trendretning (bevægende gennemsnit), momentum (MACD) og volumen, for at bekræfte divergenssignaler.

trekant sm højre
Er risikostyring vigtig, når du handler med RSI Divergence?

Absolut. Implementering af risikostyringsstrategier, såsom brug af stop loss og positionsstørrelse, er afgørende for at beskytte din handelskapital og sikre langsigtet succes.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 13. juni 2024

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet