Bedste Klinger Oscillator indstillinger og strategi

4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

Klinger Oscillator er en sofistikeret volumenbaseret indikator, der bruges i teknisk analyse til at forudsige langsigtede tendenser i pengestrømmen af ​​et værdipapir. Udviklet af Stephen J. Klinger, kombinerer det unikt prisbevægelse og volumen for at give et nuanceret syn på markedsdynamikken. Denne guide dykker ned i forskellige aspekter af Klinger Oscillatoren, udforsker dens beregning, optimale opsætninger for forskellige handelstidsrammer, fortolkningsstrategier, dens brug sammen med andre indikatorer og integrerer den i en risikostyringsramme.

Klinger Oscillator

💡 Nøgle takeaways

 1. Alsidig indikator: Klinger Oscillator er bemærkelsesværdig for sin evne til at analysere både kortsigtede og langsigtede tendenser i pengestrømmen, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til forskellige handelsstile.
 2. Kompleks, men indsigtsfuld: Selvom det er komplekst i sin beregning, der involverer både pris- og volumendata, giver denne indviklede mulighed for en mere dybdegående analyse af markedstendenser.
 3. Signalfortolkning: Oscillatoren leverer kritiske signaler gennem krydsninger og divergenser, der hjælper med at identificere potentielle trendvendinger eller fortsættelser.
 4. Supplerende værktøj: Kombineret med andre indikatorer som Moving Averages, RSI eller Bollinger Bands, kan Klinger Oscillator tilbyde en mere robust og omfattende markedsanalyse.
 5. Risikostyring: Integrering af Klinger Oscillator i risikostyringspraksis, såsom at indstille stop-loss-ordrer og justere positionsstørrelser, kan forbedre handelsbeslutningstagning og sikkerhed.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over Klinger Oscillator Indicator

Klinger Oscillatoren er en teknisk analyse indikator, der bruges til at bestemme langsigtede tendenser i pengestrømmen for et værdipapir, mens den forbliver følsom over for kortsigtede udsving. Det blev udviklet af Stephen J. Klinger. Det primære mål med denne oscillator er at måle retningen af ​​den samlede volumenstrøm (pengestrøm) ind og ud af et værdipapir. Det er især populært blandt lager og forex traders.

Klinger Oscillator Indikator

1.1. Formål og funktionalitet

Klinger Oscillator er designet til at forudsige tilbageførsler i akkumulering og distribution af en aktie, som er kritiske faktorer for at forstå den overordnede markedsstemning. Denne indikator kombinerer kursbevægelse og volumen for at vise styrken eller svagheden af ​​et værdipapirs pristendens.

1.2. Komponenter af indikatoren

Klinger Oscillatoren består af to linjer:

 1. Klinger Volumenoscillator (KVO): Dette er hovedlinjen, beregnet ud fra forskellen mellem mængden af ​​fremadskridende og faldende perioder.
 2. Signallinje: Typisk en 13-periode glidende gennemsnit af KVO.

1.3. Annoncevantages og begrænsninger

Advantages:

 1. Multi-tidsramme Analyse: Effektiv i både kortsigtede og langsigtede analyser.
 2. Volumenbaseret indsigt: Inkorporerer volumen, hvilket giver en mere omfattende visning end kun prisindikatorer.
 3. Detektion af trendvending: Hjælper med at identificere potentielle vendinger i markedstendenser.

Begrænsninger:

 1. Kompleks beregning: Mere kompleks end simple glidende gennemsnit eller oscillatorer.
 2. Efterslæbende natur: Kan være en haltende indikator, hvilket betyder, at den reagerer på prisbevægelser, der allerede har fundet sted.
 3. Falske signaler: Som alle indikatorer kan den generere falske signaler, især på sidelæns eller hakkende markeder.
Feature Beskrivelse
Type indikator Volumenbaseret momentum oscillator
Formål At identificere langsigtede tendenser i pengestrømme
Almindelig anvendelse Detektion af trendvending, volumenanalyse
Tidsramme Anvendelse Effektiv i både kortsigtede og langsigtede tidsrammer
Kompleksitet Høj (involverer detaljeret beregning af mængde- og prisdata)
Advantages Inkorporerer volumen til analysedybde, alsidig på tværs af tidsrammer
Begrænsninger Kan være haltende og modtagelig for falske signaler på ikke-trending markeder

2. Beregningsproces af Klinger Oscillatoren

At forstå beregningsprocessen for Klinger Oscillatoren er afgørende for at forstå, hvordan den afspejler markedsdynamikken. Oscillatoren beregnes gennem en række trin, der kombinerer prisbevægelse og volumen.

2.1. Nøglekomponenter i beregning

 1. Tendensanalyse: Det første skridt er at bestemme den daglige trend for sikkerheden. Dette indebærer at sammenligne lukkekursen for den aktuelle dag med den foregående dag.
 2. Volume Force (VF): Dette er et unikt aspekt af Klinger Oscillatoren. Det multiplicerer volumen med en faktor baseret på trendretningen og omfanget af prisbevægelsen.

2.2. Detaljerede beregningstrin

 1. Bestem akkumuleringen/fordelingen: Dette er baseret på forholdet mellem lukkekursen og dagens høj-lav rækkevidde.
 2. Beregn råvolumenkraften (VF): Dette indebærer at gange dagens volumen med en faktor, som er positiv for opadgående tendenser og negativ for nedadgående tendenser.
 3. Udglat VF: Brug en kombination af kortsigtede (f.eks. 34-perioder) og langsigtede (f.eks. 55-perioder) eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) af VF til at skabe Klinger Volume Oscillator (KVO).
 4. Signallinje: Beregn en 13-perioders EMA af KVO.

2.3. Eksempel på beregning

Lad os overveje en hypotetisk aktie:

 • Dag 1: Luk ved $100, Høj $105, Lav $95, Volume 10,000
 • Dag 2: Luk ved $103, Høj $104, Lav $98, Volume 12,000

Beregningen ville involvere at bestemme tendensen (opadgående i dette tilfælde), beregne VF for hver dag og derefter anvende EMA'erne for at udjævne dataene.

2.4. Bedste parameterværdier

Mens standardindstillingerne er en 34-perioders EMA for kortsigtet og en 55-perioders EMA for langsigtet, traders kan justere disse baseret på deres handelsstil. Kort sigt traders kan bruge lavere periodeværdier, mens langsigtede investorer måske foretrækker højere værdier.

Component Beskrivelse
Trend Analyse Bestemmer retningen af ​​markedstendensen for dagen
Volume Force (VF) Et nøglemål, der inkorporerer volumen og prisbevægelser
KVO Beregning Anvender kortsigtede og langsigtede EMA'er af VF
Signal linje En 13-perioders EMA af KVO, der bruges til signalgenerering
Parameterjustering Traders kan justere EMA-perioder, så de passer til deres handelsstil
Typiske indstillinger 34-perioders EMA (kortsigtet), 55-perioders EMA (langsigtet), 13-perioders EMA (signal)

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

Effektiviteten af ​​Klinger Oscillatoren varierer på tværs af forskellige tidsrammer. Forstå de optimale indstillinger for div handelsstrategier er afgørende for at maksimere nytten af ​​denne indikator.

3.1. Kortsigtet handel

For kortsigtet traders, såsom dag traders, lydhørhed over for markedsbevægelser er nøglen. Derfor er det en fordel at justere Klinger Oscillatoren til en lavere periodeindstilling.

 • Anbefalede indstillinger:
  • KVO kortsigtet EMA: 20 perioder
  • KVO langsigtet EMA: 40 perioder
  • Signallinje EMA: 13 perioder
 • Advantages: Hurtigere reaktion på prisændringer, velegnet til at fange kortsigtede tendenser.
 • Begrænsninger: Øget følsomhed kan føre til flere falske signaler.

3.2. Handel på mellemlang sigt

Mellemlang sigt traders, som swing traders, kræver en balance mellem lydhørhed og trendstabilitet.

 • Anbefalede indstillinger:
  • KVO kortsigtet EMA: 34 perioder
  • KVO langsigtet EMA: 55 perioder
  • Signallinje EMA: 13 perioder (standard)
 • Advantages: Balancerer lydhørhed med trendstabilitet, hvilket reducerer falske signaler sammenlignet med kortsigtede indstillinger.
 • Begrænsninger: Kan gå glip af meget kortsigtede udsving.

3.3. Langsigtet handel

For langsigtede investorer eller positioner traders er fokus på at fange bredere markedstendenser og minimere markedsstøj.

 • Anbefalede indstillinger:
  • KVO kortsigtet EMA: 40-50 perioder
  • KVO langsigtet EMA: 60-70 perioder
  • Signallinje EMA: 13-20 perioder
 • Advantages: Større vægt på langsigtede tendenser, hvilket reducerer virkningen af ​​kortsigtede markedsudsving.
 • Begrænsninger: Langsommere til at reagere på øjeblikkelige markedsændringer, hvilket potentielt kan føre til en forsinkelse i at opdage trendvendinger.

Klinger Oscillator Indicator Setup

Handelsstil Kortsigtet EMA Langsigtet EMA Signallinje EMA Advantages Begrænsninger
Kort sigt 20 perioder 40 perioder 13 perioder Hurtig reaktion på markedsændringer Højere risiko af falske signaler
Mellemlang sigt 34 perioder 55 perioder 13 perioder Afbalanceret tilgang, færre falske signaler Kan gå glip af kortsigtede udsving
Langsigtet 40-50 perioder 60-70 perioder 13-20 perioder Fokuserer på bredere markedstendenser Langsommere reaktion på nye trends

4. Fortolkning af Klinger Oscillatoren

Fortolkning af Klinger Oscillator involverer forståelse af de signaler, den giver, og hvordan de relaterer til markedsdynamikken. Dette afsnit forklarer, hvordan man læser og bruger oplysningerne fra Klinger Oscillator til handelsbeslutninger.

4.1. Signal Line Crossovers

En af de primære metoder til fortolkning af Klinger-oscillatoren er gennem dens signallinjeovergange.

 • Bullish signal: Når KVO krydser over signallinjen, indikerer det potentielle købsmuligheder eller opadgående momentum.
 • Bearish signal: Omvendt, når KVO krydser under signallinjen, tyder det på salgstryk eller nedadgående momentum.

Klinger Oscillator Signal

4.2. Divergens

Afvigelse mellem Klinger Oscillator og kurshandlingen af ​​et værdipapir kan være en stærk indikator.

 • Bullish divergens: Opstår, når prisen registrerer et lavere lavpunkt, men Klinger Oscillatoren danner et højere lavpunkt. Dette kan tyde på et svækket nedadgående momentum.
 • Bearish divergens: Sker, når prisen opnår et højere højdepunkt, men Klinger Oscillatoren rammer et lavere højdepunkt, hvilket tyder på, at optrenden kan være ved at miste dampen.

4.3. Overkøbt og oversolgt betingelser

Mens Klinger Oscillatoren ikke typisk bruges som en overkøbt/oversolgt indikator, kan ekstreme aflæsninger indikere sådanne forhold.

 • Overkøbte betingelser: Ekstremt høje værdier kan tyde på en overudstrakt optrend.
 • Betingelser for oversolgt: Omvendt kan meget lave værdier indikere en overudstrakt nedtrend.

4.4. Praktisk eksempel

Overvej en aktie, der udviser en stabil optrend, men Klinger Oscillator begynder at vise lavere højder, hvilket danner en bearish divergens. Dette kunne signalere en potentiel vending eller en opbremsning i den opadgående tendens, hvilket bevirker en mere forsigtig tilgang.

Aspect Beskrivelse
Signal Crossovers KVO-krydsning over/under signallinjen indikerer bullish/bearish momentum
Divergens Uoverensstemmelse mellem prishandling og KVO, hvilket signalerer potentielle tilbageførsler
Overkøbt / oversolgt Ekstreme aflæsninger kan tyde på overudstrakte markedsforhold
Use Case Nyttig til at identificere trendstyrke, vendinger og markedsmomentum

5. Kombination af Klinger-oscillatoren med andre indikatorer

For at øge effektiviteten af ​​Klinger Oscillatoren, traders kombinerer det ofte med andre tekniske analyseværktøjer. Denne multidimensionelle tilgang kan hjælpe med at bekræfte signaler og reducere sandsynligheden for falske positiver.

5.1. Med glidende gennemsnit

Bevægende gennemsnit er et grundlæggende værktøj i teknisk analyse, og deres kombination med Klinger Oscillator kan være kraftfuld.

 • Strategi: Brug en simpel eller eksponentielt glidende gennemsnit (som 50-dages eller 200-dages MA) for at etablere den overordnede tendens. Klinger Oscillatorens signaler bruges derefter til at tidsindstille ind- og udgange i overensstemmelse med denne tendens.
 • Advantage: Denne kombination hjælper med at bekræfte trendretning og styrke.
 • Eksempel: En bullish crossover i Klinger Oscillator sammen med en pris over en stigende 200-dages MA kunne forstærke et stærkt købssignal.

5.2. Med Relative Strength Index (RSI)

RSI er en momentum oscillator, der måler hastigheden og ændringen af ​​prisbevægelser.

 • Strategi: Brug RSI til at måle overkøbte eller oversolgte forhold. Klinger Oscillatorens trendsignaler, kombineret med RSI-aflæsninger, kan tilbyde et mere omfattende overblik over markedet.
 • Advantage: Dette hjælper med at validere styrken af ​​tendensen og potentielle vendingspunkter.
 • Eksempel: Et bullish signal på Klinger Oscillatoren under en oversolgt RSI-aflæsning kunne indikere en potentiel opadgående vending.

Klinger Oscillator kombineret med RSI

5.3. Med Bollinger Bands

Bollinger Bånd bruges til at måle Markedsvolatilitet og identificere overkøbte eller oversolgte forhold.

 • Strategi: Kombiner båndene med Klinger Oscillator for at forstå markedsvolatilitet sammen med volumen- og trenddata.
 • Advantage: Dette giver indsigt i potentielle breakouts eller trendvendinger.
 • Eksempel: Et Klinger Oscillator-crossover-signal, der falder sammen med et prisudbrud fra Bollinger-båndene, kan signalere en stærk trendfortsættelse eller vending.
Indikatorkombination Strategi Advantage Eksempel Use-Case
Flytning Gennemsnit Bekræft trendretning og styrke Justerer Klinger-signaler med den overordnede markedsretning Bullish Klinger crossover med pris over 200-dages MA
RSI Valider trendstyrke og vendinger Kombinerer trend- og momentumanalyse Klinger bullish signal under RSI oversolgt tilstand
Bollinger Bands Vurder markedsvolatilitet Identificerer potentielle udbrud eller tilbageførsler Klinger-signal med prisudbrud fra Bollinger Bands

6. Risikostyring med Klinger Oscillatoren

Effektiv risikostyring er essentiel i handel, og Klinger Oscillatoren bør, som ethvert andet teknisk værktøj, bruges i en omfattende risikostyringsstrategi. Dette afsnit diskuterer, hvordan man integrerer Klinger Oscillatoren i risikostyringspraksis.

6.1. Indstilling af stop-loss-ordrer

En af de primære risikostyringsteknikker er brugen af stop tab Ordre:% s.

 • Strategi: Indstil stop-loss-ordrer baseret på Klinger Oscillator-signaler. For eksempel, hvis du indtaster en trade på et bullish Klinger-signal skal du placere et stop-loss under et nyligt lavpunkt.
 • Advantage: Dette er med til at begrænse potentielle tab, hvis markedet bevæger sig mod din position.
 • Eksempel: Hvis en tradeHvis du køber en aktie ved en bullish crossover, kan de sætte et stop-loss ved det seneste lavpunkt.

6.2. Positionsstørrelse

Korrekt positionsstørrelse er afgørende for at håndtere risikoen for en trade.

 • Strategi: Juster størrelsen af ​​din position baseret på styrken af ​​Klinger Oscillator-signalet. Stærkere signaler kan berettige større positioner, mens svagere signaler kræver forsigtighed.
 • Advantage: Dette hjælper med at balancere potentiel fortjeneste mod risikoen for tab.
 • Eksempel: Et stærkt bullish signal med bekræftelse fra andre indikatorer kan tilskynde til en større positionsstørrelse, mens et svagere signal tyder på en mere konservativ tilgang.

6.3. Diversificering

Diversificere trades på tværs af forskellige værdipapirer eller aktivklasser kan reducere risikoen.

 • Strategi: Brug Klinger Oscillator til at identificere muligheder på forskellige markeder eller værdipapirer, og sprede risikoen.
 • Advantage: Diversificering kan hjælpe med at afbøde virkningen af ​​et forkert opkald på en single trade.
 • Eksempel: Brug af Klinger Oscillatoren til trade i begge lagre og råvarer, afhængigt af signalerne på hvert marked.
Risikostyringsteknik Strategi Advantage Eksempel
Stop-Loss-ordrer Sæt baseret på Klinger-signaler Begrænser potentielle tab Stop-loss ved nylig lav på bullish indgang
Positionsstørrelse Juster størrelse baseret på signalstyrke Balancerer profitpotentiale med risiko Større størrelse for stærke signaler, mindre for svage
Diversificering Anvend Klinger på tværs af markeder Reducerer risikoen for eksponering på det indre marked Handel med aktier og råvarer baseret på Klinger-signaler

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad bruges Klinger Oscillatoren til?

Klinger Oscillatoren bruges primært til at analysere langsigtede pengestrømstendenser, mens den forbliver følsom over for kortsigtede markedsudsving.

trekant sm højre
Hvordan beregnes Klinger Oscillatoren?

Det involverer en detaljeret proces, der kombinerer volumendata med prishandling, ved at bruge eksponentielle glidende gennemsnit til udjævning.

trekant sm højre
Kan Klinger Oscillator indikere overkøbte og oversolgte forhold?

Selvom det ikke er dens primære funktion, kan ekstreme aflæsninger på Klinger Oscillator antyde overkøbte eller oversolgte forhold.

trekant sm højre
Er Klinger Oscillatoren egnet til kortsigtet handel?

Ja, med justerede parameterværdier kan det effektivt bruges til kortsigtede handelsscenarier.

trekant sm højre
Hvordan hjælper Klinger Oscillator med risikostyring?

Det hjælper med at sætte strategiske stop-loss-ordrer og med at træffe informerede beslutninger om positionsstørrelse baseret på styrken af ​​dets signaler.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 11. juni 2024

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet