Guiden til det bedste forhåndsfaldsforhold til Traders

4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

At navigere i aktiemarkedets komplekse bølger kræver et skarpt øje på indikatorer, der hvisker hemmeligheder om underliggende tendenser; det Advance-Decline Ratio er et sådant fyrtårn, der kaster lys over markedsbredden, der kan unddrage sig selv den skarpsindige trader. Denne artikel skræller lagene af denne centrale metrik tilbage, og guider dig til at udnytte dens indsigt til mere informerede handelsbeslutninger.

Advance Decline Ratio

💡 Nøgle takeaways

 1. ADR er en indikator for markedssentiment men ikke en handelsstrategi. Undersøg dets fordele og ulemper, før du bruger det til dine investeringsbeslutninger.
 2. Advance Decline Ratio (ADR) fungerer som en teknisk indikator, der sammenligner antallet af stigende aktier med faldende aktier, hvilket giver indsigt i markedsbredden og investorernes stemning.
 3. En høj ADR tyder på bullish markedsforhold, hvilket indikerer, at et større antal aktier stiger i pris sammenlignet med dem, der falder, hvilket kunne signalere styrke i markedet.
 4. Omvendt peger en lav ADR på bearish markedsforhold, med flere aktier, der falder i pris end stigende, hvilket potentielt advarer om markedssvaghed eller en nedadgående tendens.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Hvad er Advance Decline Ratio?

Forskudsfaldsforhold (ADR) er en markedsbreddeindikator, der bruges af traders for at måle den generelle sundhed på markedet. Den måler momentum af markedet ved at sammenligne antallet af lagre der er steget i pris til antallet af aktier, der er faldet.

En høj ADR tyder på, at et større antal aktier stiger i pris, hvilket kan tyde på en bullish markedsstemning. Omvendt betyder en lav ADR, at flere aktier falder end stiger, hvilket ofte afspejler bearish sentiment.

ADR

2. Hvordan beregnes Advance Decline Ratio?

Advance Decline Ratio (ADR) beregnes ved at dividere antallet af fremadskridende aktier med antallet af faldende aktier på en bestemt børs for en given handelsdag.

ADR = Advancing Stocks / Declining Stocks

For eksempel på en handelsdag med 1200 fremrykkende aktier og 800 faldende aktier, vil ADR være:

ADR = 1200 / 800 = 1.5

Nedenfor er en opdeling af denne formel:

2.1. Identifikation af fremskridende og faldende problemer

Fastlæggelse af antallet af fremrykkende og faldende problemstillinger kræver en systematisk tilgang. Typisk tilbyder dataudbydere eller børser en daglig optælling af disse tal. For nøjagtigheden er det vigtigt at verificere kilden og sikre, at dataene afspejler lukkekurserne på aktier efter hver handelssession.

Ved vurdering af fremrykkende problemstillinger skal en aktie have lukket højere end dens tidligere lukkekurs, der skal tælles med. Omvendt er faldende udstedelser de aktier med en lukkekurs lavere end dagen før. Beholdninger, der forbliver uændrede, er normalt udelukket fra beregningen.

I praksis kan realtidssporing af fremrykkende og faldende problemer lettes gennem handelssoftware eller finansielle websteder, som kan tilbyde liveopdateringer. Dette gør det muligt traders at reagere hurtigt på ændringer i markedsstemningen.

Til sidst, mens ADR giver et øjebliksbillede af markedsmomentum, er det vigtigt at overveje absolutte tal. For eksempel kan et marked med et større antal samlede udstedelser give en mere stabil ADR sammenlignet med et marked med færre udstedelser, hvor individuelle aktier kan forårsage betydelige udsving i forholdet.

2.2. Beregning af forholdet

Beregning af Advance Decline Ratio (ADR) involverer en simpel opdeling af dagens fremadskridende lagre med de faldende lagre. Resultatet, en numerisk værdi, giver traders med en hurtig reference til markedets bredde og momentum.

overvågning i realtid er muligt gennem forskellige handelsplatforme og finansielle informationstjenester, der leverer live datafeeds. Denne umiddelbare adgang til information styrker traders at træffe rettidige beslutninger baseret på de aktuelle markedsforhold.

Historisk analyse er også en nøglekomponent i udnyttelsen af ​​ADR. Ved at undersøge tidligere data, traders kan identificere mønstre eller tendenser i markedsstemning. En vedvarende stigning eller et fald i ADR kan signalere langsigtede markedstendenser.

Volatilitet på markedet kan påvirke ADR's pålidelighed; derfor nogle traders gælder en glidende gennemsnit til forholdet for at afbøde virkningerne af kortsigtede prisudsving. Ved at gøre det bliver ADR en mere jævn indikator, bedre egnet til at identificere overordnede markedstendenser frem for daglig markedsstøj.

3. Hvordan fortolker du Advance Decline ratio?

Fortolkning af Advance Decline Ratio (ADR) afhænger af at erkende dets implikationer for markedstendenser og potentielle vendingssignaler. ADR er ikke en absolut indikator, men snarere et værktøj til at bekræfte andre markedsanalyser. Sådan kan du fortolke ADR:

3.1. Analyse af markedstendenser

Analyse af markedstendenser med Advance Decline Ratio (ADR) giver traders med indsigt i bredden og dybden af ​​markedsbevægelser. ADR's udsving giver et indblik i markedets underliggende styrke eller svaghed ud over, hvad overskrifter kan antyde.

 • En konsekvent opadgående bevægelse i ADR kan afspejle en robust bullish tendens, hvor et flertal af aktierne bidrager til opgangen. Denne brede deltagelse styrker ofte trader tillid til holdbarheden af ​​den opadgående tendens.
 • Omvendt a nedadgående bane i ADR kan afsløre underliggende markedssvaghed, selvom de overordnede indeks endnu ikke fuldt ud har afspejlet denne stemning.

Flytte gennemsnit anvendt på ADR kan hjælpe med at udjævne kortsigtet støj, hvilket giver et klarere overblik over markedets retning. Et glidende gennemsnit, der trender opad over tid, understøtter forestillingen om et stærkt, bullish marked, hvorimod en nedadgående tendens i det glidende gennemsnit kunne indikere bearish forhold.

Tendensanalyse ved hjælp af ADR Fortolkning
Opadgående bevægelse i ADR Potentiel bullish markedstendens
Nedadgående bevægelse i ADR Mulig bearish markedstendens eller forestående vending
Breddeudvidelse (stigende ADR) Stigende købsinteresse; bullish signal
Breddekontraktion (faldende ADR) Montering af salgstryk; bearish signal
Divergens (marked op, ADR ned) Færre aktier driver markedet; en mulig trendvending
Glidende gennemsnit af ADR er på vej op Stærke bullish markedsforhold
Glidende gennemsnit af ADR på vej ned Indikation af bearish markedsforhold

3.2. Registrering af bullish og bearish signaler

Registrering af bullish og bearish signaler gennem Advance Decline Ratio (ADR) involverer at observere forholdets bevægelse over tid og identificere nøgletærskler, der kan indikere ændringer i markedsstemningen.

 • Bullish signaler er typisk forbundet med en ADR-trend over 1, hvilket indikerer, at antallet af fremadskridende aktier overstiger de faldende.
 • Omvendt bearish signaler dukker op, når ADR-tendenserne er under 1, hvilket tyder på, at tilbagegangere overhaler fremskridt.

Vigtigste bullish-indikatorer:

 • Vedvarende ADR-værdier over 1, især i kombination med stigende markedsindekser.
 • ADR bevæger sig i gennemsnit på en opadgående bane, udjævner daglige udsving og fremhæver en bullish tendens.

Bearish nøgleindikatorer:

 • ADR er konsekvent under 1, hvilket antyder en dominans af faldende aktier i forhold til fremadskridende.
 • Nedadgående ADR glidende gennemsnit, hvilket kan signalere stigende bearish sentiment.
Signaltype ADR Trend ADR-værdi ADR glidende gennemsnit
Bullish opadgående > 1 Stigende
bearish Nedadgående <1 Faldende

Bearish Signal

Traders også se efter forskelle mellem ADR og markedsindeks. En bullish divergens opstår, når ADR stiger, mens markedsindekset er fladt eller faldende, hvilket muligvis varsler en markedsvending. En bearish divergens opstår, når markedsindekset stiger, men ADR falder, hvilket kan signalere en kommende markedstop eller vending.

Divergens type Markedsindeks ADR-bevægelsen Potentielt signal
Bullish Flad/faldende Stigende Markedsvending
bearish Stigende Faldende Markedspeak/vending

3.3. Erkendelse af divergenser

Erkendelse af divergenser med Advance Decline Ratio (ADR) er en kritisk teknik til traders søger at forudse markedsvendinger. En divergens opstår, når ADR og markedsindekset bevæger sig i modsatte retninger. Denne uoverensstemmelse kan signalere, at den nuværende trend muligvis er ved at tabe momentum, og en vending kan være i horisonten.

Bullish divergens identificeres, når markedsindekset er faldende eller bevæger sig sidelæns, men ADR er på vej opad. Dette tyder på, at på trods af den overordnede markedsstagnation eller tilbagegang, er mange aktier i fremgang, hvilket kan gå forud for et markedsrally.

Bearish divergens observeres, når markedsindekset er på vej op, men ADR begynder at trende nedad. Dette indikerer, at indeksets opadgående bevægelse understøttes af færre aktier, hvilket potentielt varsler en markedstop eller en kommende nedtrend.

Bearish divergens

Markedstilstand ADR Trend Implikation
Indeks faldende opadgående Bullish divergens
Indeks stiger Nedadgående Bearish divergens

4. Hvordan inkorporerer man Advance Decline Ratio i handelsstrategier?

Indarbejdelse af Advance Decline Ratio (ADR) ind handelsstrategier kræver en taktisk tilgang, der stemmer overens med andre teknisk analyse værktøjer. Følgende punkter uddyber inkorporeringen af ​​ATB-strategier:

4.1. Integration med tekniske analyseværktøjer

Integrering af Advance Decline Ratio (ADR) med tekniske analyseværktøjer udvider horisonten for traders, hvilket muliggør en mere omfattende markedsanalyse. Ved at tilpasse ADR med andre indikatorer, traders kan udlede et mangefacetteret syn på markedsstemning og dynamik, hvilket øger robustheden af ​​deres handelsstrategier.

Kombination af ADR med andre indikatorer: Vigtige tekniske analyseværktøjer til at kombinere med ADR omfatter oscillatorer, trendfølgende indikatorerog volatilitetsmål. ADR, når det bruges sammen med Relative Strength Index (RSI), kan fremhæve overkøbte eller oversolgte forhold i sammenhæng med markedsbredde. På samme måde integreres ADR med Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) kan give indsigt i momentum bag markedsbevægelser.

Synergi med oscillatorer og trendlinjer: Oscillatorer som RSI eller Stokastisk kan signalere potentielle tilbageførsler, der, når de bekræftes med et tilsvarende træk i ADR, kan validere en trade entry or exit. Trend lines and moving averages can act as dynamic støtte og modstand levels in conjunction with the ADR to identify sustainable trends.

Volatilitet og ADR: Omfattende volatilitetsindikatorer såsom Bollinger Bands,en med ADR kan hjælpe traders forstår markedets stabilitet. Når ADR indikerer en stærk tendens, men prisen er på kanten af ​​Bollinger Bands, kan det tyde på, at en pause eller tilbagetrækning skyldes.

Bollinger Bands

Forbedring Risiko Ledelse: ADR spiller også en rolle i risikostyringen. EN trader kan bruge ADR til at måle markedets samlede risikoappetit og justere positionsstørrelserne i overensstemmelse hermed. For eksempel kunne en lav ADR på et generelt bullish marked tyde på underliggende svaghed, hvilket foranlediger en mere forsigtig tilgang.

Strategisk positionering med ADR:

 • Bekræft trendstyrke: Brug ADR til at bekræfte styrken af ​​en tendens angivet af andre tekniske værktøjer.
 • Identificer vendingspunkter: Hold øje med afvigelser mellem ADR og pris for at lokalisere potentielle tilbageførsler.
 • Optimer Trade Ind- og udgange: Indtast trades under ADR-støttede tendenser og exit, når ADR signalerer svækkende momentum.
Teknisk værktøj ADR-integration Formål
RSI Bekræft overkøbte/oversolgte betingelser Godkend trade signaler
MACD Vurder momentum med ADR-trend Bekræft trendfortsættelse eller vending
Bollinger Bands Sammenlign ADR med prisvolatilitet Identificer potentielle tilbagetrækninger

4.2. Timing af indgangs- og udgangspunkter

Timing af ind- og udgangspunkter med præcision er afgørende for traders ønsker at maksimere deres afkast og minimere risici. Det Advance Decline Ratio (ADR) fungerer som en kritisk indikator for at bestemme den overordnede markedsstemning og kan i væsentlig grad hjælpe i denne proces.

Strategier for ind- og udgangspunkter:

 • Lang indgang: Start købspositioner, når ADR viser en stærk opadgående tendens, især hvis den er ledsaget af et stigende glidende gennemsnit af ADR. Dette tyder på bred markedsdeltagelse og bullish stemning.
 • Kort indgang: Overvej korte positioner, når ADR trender nedad, hvilket signalerer udbredt salgspres og bearish markedsforhold.
 • Afslut strategi: En vending i ADR’s retning kan være et tidligt tegn på at lukke en stilling. Hvis ADR-tendensen begynder at aftage eller afviger fra markedsindekset, kan det indikere et potentielt skift i markedsdynamikken.

Taktisk brug af ADR til markedstiming:

Markedstilstand ADR Trend Trade Handling
Bullish følelse opadgående Start/hold længe
Bearish følelse Nedadgående Start/hold kort
Tilbageførselsindikation Vende Afslut/luk position

Traders bør også overveje sammenhæng med ADR inden for den bredere markedsramme. En stigende ADR i et miljø med store mængder kan bekræfte styrken af ​​tendensen, hvorimod en stigende ADR i et lavt volumen kan være mindre overbevisende og berettige til forsigtighed.

Volumen og ADR-korrelation:

Volumen Tilstand ADR-bevægelsen Markedsimplikation
Høj volumen Stigende ADR Stærk bullish bekræftelse
Lavt volumen Stigende ADR Tvivlsom trendstyrke

4.3. Indstilling af stop-loss og take-profit niveauer

Lokal område stop tab og take-profit niveauer er en disciplineret tilgang til risikostyring og kapitalbevarelse i handel. Disse niveauer tillader traders for at specificere exit-punkter på en position for at låse ind overskud eller loftstab, før de bliver væsentlige.

Stop-loss niveauer: En stop-loss-ordre er sat til et bestemt kursniveau, der, hvis det nås, vil udløse salg af værdipapiret for at begrænse potentielle tab. ADR kan informere placeringen af ​​et stop-loss niveau ved at observere trendvendinger eller betydelige fald i forholdet, hvilket kan indikere et skift fra bullish til bearish sentiment.

Take-profit niveauer: Omvendt placeres en take-profit-ordre til et prisniveau, hvor en trader ønsker at forlade en position for at realisere gevinster. Når ADR viser en robust opadgående tendens, traders kan indstille take-profit-niveauer for at udnytte markedsstyrken, før der sker en vending.

Strategier til fastsættelse af ADR-informeret stop-loss og take-profit:

Trade Type ADR-indikator Handling
Lang ADR falder Indstil eller juster stop-loss
Lang ADR stiger Indstil eller juster take-profit
Kort ADR stiger Indstil eller juster stop-loss
Kort ADR falder Indstil eller juster take-profit

Justering af niveauer baseret på ADR: Traders kan overveje at stramme stop-loss niveauer, hvis ADR viser tegn på at toppe, hvilket afspejler en potentiel nedtur. På samme måde kan take-profit-niveauerne blive udvidet, hvis ADR indikerer en stærk, vedvarende opadgående tendens, hvilket tyder på potentialet for yderligere gevinster.

Risiko-belønningsforhold: Det kan hjælpe at inkorporere ADR i fastsættelsen af ​​risiko-belønningsparametre traders opretholder en gunstig balance mellem potentielle overskud og tab. Et almindeligt risiko-belønningsforhold er 1:2, hvor for hver dollar, der risikeres, forventes to dollars til gengæld. ADR kan give indsigt i, om de nuværende markedsforhold understøtter et sådant forhold.

5. Hvad er begrænsningerne for Advance Decline Ratio?

Advance Decline Ratio (ADR), mens en nyttig markedsbreddeindikator, har iboende begrænsninger traders skal erkende at fortolke dets signaler effektivt. Nogle af begrænsningerne er uddybet nedenfor:

5.1. Forholdets følsomhed

Følsomheden af Advance Decline Ratio (ADR) til daglige markedsudsving kan føre til varierende fortolkninger af markedsstemningen. Som et forhold, der sammenligner antallet af stigende aktier med faldende aktier, er ADR i sagens natur reaktiv på dagens handelsaktiviteter. Denne reaktivitet kan forstærke virkningen af ​​kortsigtede hændelser eller trader sentiment, nogle gange på bekostning af at afspejle bredere markedstendenser.

Kortsigtet følsomhed: ADR kan være meget følsom over for kortsigtede markedsbevægelser. Et betydeligt endags-rally eller frasalg kan skævvride forholdet, hvilket tyder på en stærkere tendens, end der rent faktisk eksisterer. Denne følsomhed nødvendiggør en forsigtig tilgang, når du bruger ADR til handelsbeslutninger baseret på en enkelt dags data.

Indvirkning af markedsåbninger og -lukninger: ADR kan også påvirkes af initialen trades ved markedsåbningen eller finalen trades før lukning, hvilket muligvis ikke repræsenterer den samlede handelssessions stemning. Overvågning af ADR på forskellige tidspunkter af dagen kan give indsigt i dens intradag-følsomhed.

ADR-udsving: Hyppige udsving i ADR kan producere støj, der slører den underliggende markedstendens. Traders leder ofte efter et konsistent mønster over flere dage for at bekræfte en tendens i stedet for at stole på kortsigtede spidser eller fald.

Udgivelser af økonomiske data: Økonomiske nyhedsudsendelser kan forårsage øjeblikkelige reaktioner på aktiemarkedet, hvilket afspejles i skarpe bevægelser i ADR. Selvom disse reaktioner kan være signifikante, indikerer de muligvis ikke en varig tendens, og ADR's følsomhed over for disse hændelser kræver omhyggelig analyse.

Intradag ADR-data: Til traders, der opererer på intradag-basis, kan ADRs følsomhed både være en annoncevantage og en udfordring. Hurtige ændringer i forholdet kan give tidlige signaler om ændringer i markedsstemningen, men kan også føre til for tidlige eller fejlagtige handelsbeslutninger, hvis de ikke bekræftes af andre indikatorer.

Tid på dagen ADR-følsomhed Betragtning
Marked åbent Høj Kan afspejle nattens nyheder eller stemning før markedet
middag Variabel Kan påvirkes af intradag nyheder eller trader positionering
Marked tæt Høj Kan blive påvirket af slutningen af ​​dagen handelsstrategier eller positionering

5.2. I betragtning af virkningen af ​​markedsværdi

Markedsværdi, ofte omtalt som markedsværdi, er et kritisk element traders skal overveje, når de vurderer virkningen af Advance Decline Ratio (ADR). Market cap refererer til den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier og beregnes ved at gange den aktuelle markedspris på en aktie med det samlede antal udestående aktier.

Betydningen af ​​markedsværdi i ADR-analyse: ADR tager ikke højde for virksomhedernes størrelse i sin beregning, idet den behandler hvert fremrykkende og faldende emne ens. Dette kan føre til en skæv opfattelse af markedsstemningen, hvis et lille antal store aktier bevæger sig anderledes end det bredere marked.

Large-Cap-aktier versus Small-Cap-aktier: Large-cap-aktier, typisk med markedsværdier på over 10 milliarder dollars, kan have en uforholdsmæssig stor indflydelse på markedsindeks sammenlignet med small-cap-aktier, som har markedsværdier på mellem 300 millioner dollars og 2 milliarder dollars. Bevægelser i store aktier kan drive indekspræstationer, hvilket potentielt skjuler divergerende tendenser i mindre virksomheder.

Markedsværdi og ADR-afvigelser: En situation, hvor large-cap-aktier stiger, mens small-cap-aktier falder, kan resultere i en flad eller let positiv ADR, der ikke afslører underliggende markedssvagheder. Omvendt kan en bred fremgang i small-cap-aktier med nogle få large-caps faldende vise en robust ADR, der overvurderer styrken af ​​markedsstemningen.

Strategier til at imødegå markedsværdipåvirkning:

 • Vægtet ADR-analyse: Traders kan overveje at bruge en vægtet version af ADR, der tager højde for markedsværdi, hvilket giver et mere nuanceret billede af markedsbevægelser.
 • Sektorspecifikke ADR'er: Analyse af ADR'er inden for specifikke sektorer kan hjælpe med at isolere virkningen af ​​store aktier inden for disse industrier.
 • Supplerende indikatorer: Brug af andre markedsbreddeindikatorer, der tager højde for markedsværdi, såsom Market Cap-vægtet indeks, kan supplere den indsigt, som ADR giver.

Indvirkning på markedsværdi på ADR-fortolkning:

Market Cap Størrelse Potentiel ADR-påvirkning Fortolkningsstrategi
Large Cap Kan dominere ADR Brug vægtet analyse eller sektorspecifikke ADR'er
Lille hue Kan blive overskygget Overvej bredere markedstendenser og komplementære indikatorer

5.3. Anerkendelse af indflydelsen af ​​markedsforhold

At erkende markedsforholdenes indflydelse på Advance Decline Ratio (ADR) er afgørende for traders, der søger at måle markedsstemningen nøjagtigt. ADR er påvirket af forskellige markedsforhold, som kan ændre dens signaler og de efterfølgende handelsbeslutninger baseret på disse signaler.

Markedstyper og ADR-svar:

 • Bull Markets: Bullish forhold kan puste ADR op, da flere aktier har tendens til at lukke højere. Men under udvidede tyremarkeder kan ADR plateau eller falde, da færre aktier deltager i rallyet, hvilket potentielt kan signalere en kommende korrektion.
 • Bjørnemarkeder: I bearish forhold tendenser ADR ofte lavere. En vedvarende lav ADR indikerer udbredt salg, men en divergens, hvor ADR begynder at stige, kan signalere en bundproces og en mulig vending.
 • Sidelæns markeder: I perioder med sidelæns eller interval-bundne markeder kan ADR svinge uden en klar tendens, hvilket gør den mindre pålidelig som retningsindikator.

Markedsvolatilitet og ADR:

Volatilitetsniveau ADR-fortolkning Handelsimplikation
Høj flygtighed Kan forårsage uregelmæssige ADR-bevægelser Vær forsigtig, bekræft med andre indikatorer
lav Volatilitet ADR-tendenser kan være mere stabile Større tillid til ADR-signaler

Økonomiske cyklusser og ADR:

Økonomiske udvidelser og sammentrækninger kan også påvirke ADR. Under udvidelser kan bred markedsdeltagelse føre til en generelt stigende ADR. Omvendt resulterer økonomiske nedture ofte i udbredte fald, som afspejles i en faldende ADR.

Sektorrotation:

Sektorrotation, hvor kapital flytter fra en branche til en anden, kan påvirke ADR. En samling i en specifik sektor er muligvis ikke tilstrækkelig til at flytte ADR væsentligt, hvis andre sektorer ikke deltager. Analyse af sektorspecifikke data om fremskridt og fald kan give dybere indsigt.

Globale begivenheder:

Globale begivenheder, såsom geopolitiske spændinger eller international økonomisk udvikling, kan forårsage pludselige skift i markedsstemningen, hvilket påvirker ADR. Traders skal forblive indstillet på sådanne begivenheder og fortolke ADR i denne bredere sammenhæng.

Marked Likviditet:

Markedslikviditeten eller den lethed, hvormed aktiver kan købes eller sælges, påvirker også ADR. På meget likvide markeder kan ADR reagere mere smidigt på ændringer i stemningen. I modsætning hertil kan ADR på mindre likvide markeder udvise mere pludselige ændringer.

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

Læs mere om Advance/Decline Ratios hos Investopedia's: Advance/Decline Ratio (ADR): Definition, hvordan det virker, eksempel.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er Advance Decline Ratio, og hvordan beregnes det?

Advance Decline Ratio (ADR) er en markedsbreddeindikator, der måler det relative antal aktier, der går videre til antallet, der falder. Det beregnes ved at dividere antallet af fremadskridende beholdninger med antallet af faldende beholdninger. Formlen er:

ADR = Antal afgangslagre / Antal faldende lagre

 

trekant sm højre
Hvordan kan Advance Decline Ratio bruges til at fortolke markedsforholdene?

Traders udnytter Advance Decline Ratio at måle den generelle sundhed på aktiemarkedet. En høj ADR tyder på en bullish markedsstemning med flere aktier i fremgang, mens en lav ADR indikerer bearish forhold med flere aktier, der falder. Konsekvent høje eller lave værdier kan signalere henholdsvis markedsstyrke eller svaghed.

 

trekant sm højre
Hvad indikerer et stigende Advance Decline Ratio?

En stigende Advance Decline Ratio indikerer ofte, at markedsbredden udvides med flere aktier, der deltager i den opadgående bevægelse, hvilket kan tolkes som en styrkende markedstendens.

 

trekant sm højre
Hvordan adskiller Advance Decline Ratio sig fra Advance Decline Line?

Advance Decline Ratio er et øjebliksbillede af markedsstemningen på et givet tidspunkt, hvorimod Advance-Decline Line er et kumulativt mål, der tilføjer eller trækker den daglige forskel mellem fremadskridende og faldende problemer over tid, hvilket giver en trendlinje, der hjælper med at identificere langsigtede markedstendenser.

 

trekant sm højre
Er der nogen begrænsninger for at bruge Advance Decline Ratio?

Ja, Advance Decline Ratio har begrænsninger. Det tager ikke højde for størrelsen af ​​aktiebevægelser eller markedsværdi. Derfor er det muligt for ADR at signalere et bullish marked, selvom fremgangene er i mindre aktier, mens større aktier falder. Det er vigtigt at bruge ADR sammen med andre indikatorer og analyseteknikker.

 

Forfatter: Mustansar Mahmood
Efter college forfulgte Mustansar hurtigt indholdsskrivning og fusionerede sin passion for handel med sin karriere. Han fokuserer på at undersøge finansielle markeder og forenkle komplekse oplysninger for nem forståelse.
Læs mere af Mustansar Mahmood
Forex Content Writer

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 20. juli 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge
mitrade gennemgå

Mitrade

4.5 ud af 5 stjerner (33 stemmer)
70 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

Vores favoritter på ét blik

Vi har udvalgt toppen brokers, som du kan stole på.
InvestXTB
4.4 ud af 5 stjerner (11 stemmer)
77 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.
TradeExness
4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
71 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet