Bedste Auto Fib Retracement Guide

4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

Auto Fibonacci Retracement er et dynamisk og uvurderligt værktøj i manges arsenal tradekr. Det udnytter de veletablerede Fibonacci matematiske principper til at identificere potentielle vendingspunkter i pristendenser. Denne vejledning vil udforske forskellige aspekter af Auto Fibonacci Retracement-indikatoren, herunder dens opsætning, optimale værdier for forskellige tidsrammer, fortolkning, kombination med andre indikatorer og afgørende, hvordan den passer ind i risikostyringsstrategier.

Auto Fib Retracement

💡 Nøgle takeaways

 1. Alsidighed og automatisering: Auto Fibonacci Retracement-værktøjet tilbyder en automatiseret og tilpasselig tilgang til at identificere vigtige handelsniveauer, der kan tilpasses forskellige markedsforhold og tidsrammer.
 2. Strategisk integration: Effektivt, når det kombineres med andre tekniske analyseværktøjer, forbedrer Auto Fibonacci Retracement præcisionen af ​​handelsstrategier, især når det bekræftes af indikatorer som RSI, MACD og lysestagemønstre.
 3. Risk Management: Det spiller en væsentlig rolle i risikostyring ved at give strategiske punkter til fastsættelse af stop-loss og take-profits, der er afgørende for at bevare kapital og optimere trades.
 4. Ikke et selvstændigt værktøj: Selvom Auto Fibonacci Retracement er kraftfuldt, bør det bruges som en del af en bredere handelsstrategi, der tager både tekniske og fundamentale analyseaspekter i betragtning.
 5. Kontinuerlig læring og tilpasning: Succesfuld applikation kræver løbende læring, backtesting og tilpasning til de udviklende markeder og personlig handelsstil.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Hvad er Auto Fibonacci Retracement

1.1. Oversigt over Fibonacci og dens relevans i handel

Fibonacci retracement er et populært værktøj blandt tekniske traders, baseret på nøgletallene identificeret af matematikeren Leonardo Fibonacci i det 13. århundrede. Disse tal og de nøgletal, der er afledt af dem, bruges til at identificere potentielle tilbageførselsniveauer på de finansielle markeder. Princippet er baseret på ideen om, at markeder vil spore en forudsigelig del af en bevægelse, hvorefter de vil fortsætte med at bevæge sig i den oprindelige retning.

1.2. Auto Fibonacci Retracement Indicator

Auto Fibonacci retracement er en forbedret version af det traditionelle Fibonacci retracement værktøj. Den plotter automatisk Fibonacci-niveauer på et handelsdiagram og identificerer væsentlige prispunkter og potentielle trendomvendende områder. Denne automatiske funktion sparer tid og øger nøjagtigheden for traders, hvilket giver mulighed for hurtigere beslutningstagning på markeder med højt tempo.

1.3. Indikatorens nøglefunktioner

 • Automatisk registrering: Den identificerer og plotter Fibonacci-niveauer uden manuel input.
 • Tilpasningsindstillinger: Traders kan tilpasse niveauer og farver, så de passer til deres handelsstil.
 • Tilpasningsevne: Det fungerer på forskellige tidsrammer og på tværs af flere aktivklasser.
 • Brugervenlig grænseflade: Designet til både begyndere og erfarne traders.

Auto Fib Retracement

1.4. Hvorfor Traders Brug Auto Fibonacci Retracement

 • Præcision i handel: Det tilbyder præcise ind- og udgangspunkter baseret på historiske data.
 • Alsidighed: Anvendelig på både trending og sortimentsbundne markeder.
 • Integration med andre analyseværktøjer: Forbedrer analysen, når den kombineres med andre tekniske indikatorer.
Feature Beskrivelse
Automatisk detektion Plot automatisk Fibonacci-niveauer på diagrammet
Tilpasning Giver mulighed for personalisering af niveauer og visuelle indstillinger
Tilpasningsevne Velegnet til forskellige tidsrammer og markeder
Integrationsevne Kan kombineres med andet tekniske værktøjer til forbedret analyse
Precision Giver specifikke potentielle vendepunkter

2. Sådan opsætter du Auto Fibonacci Retracement

2.1. Valg af Auto Fibonacci Retracement Tool

Først skal du finde og vælge Auto Fibonacci Retracement-værktøjet fra din handelsplatforms værktøjskasse. Dette værktøj findes typisk i afsnittet om tekniske analyser eller tegneværktøjer.

2.2. Identifikation af det relevante prisinterval

 • Swing op og ned: Effektiviteten af ​​værktøjet afhænger af korrekt identifikation af betydelige svinghøjder og lavpunkter på markedet.
 • Seneste prishandling: Fokuser på de seneste prisbevægelser for at sikre værktøjets relevans for de aktuelle markedsforhold.

2.3. Konfiguration af værktøjet

 • Justering af niveauer: Mens standardindstillingerne normalt inkluderer vigtige Fibonacci-niveauer (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% og 100%), kan du tilpasse disse i henhold til din handelsstrategi.
 • Visuel tilpasning: Rediger farven, tykkelsen og stilen af ​​linjerne for klarhed og brugervenlighed.

2.4. Anvendelse til forskellige tidsrammer

 • Valg af tidsramme: Vælg den tidsramme for diagrammet, der stemmer overens med din handelsstil. Værktøjet kan anvendes til alt fra minutdiagrammer til daytrading til ugentlige diagrammer til langtidsanalyse.
 • Tilpasning af indstillinger til tidsrammer: Du skal muligvis justere indstillingerne baseret på den valgte tidsramme for optimal ydeevne.

2.5. Test og optimering

 • Backtest: Test opsætningen på historiske data for at måle dens effektivitet.
 • Kontinuerlig optimering: Gennemgå og juster regelmæssigt indstillingerne baseret på skiftende markedsforhold og din handelspræstation.
Trin Beskrivelse
Tool Udvalg Find og vælg Auto Fibonacci Retracement-værktøjet på handelsplatformen
Identifikation af prisinterval Identificer betydelige svinghøjder og nedture på markedet
Konfiguration Juster niveauer og visuelle indstillinger
Ansøgning om tidsramme Anvend værktøjet til den foretrukne tidsramme og juster indstillingerne i overensstemmelse hermed
Test og optimering Backtest og løbende forfine opsætningen

3. Optimale indstillinger for Auto Fibonacci Retracement

3.1. Tidsrammeovervejelser

Forskellige tidsrammer kan i væsentlig grad påvirke effektiviteten af ​​Fibonacci retracement niveauer. Det er afgørende at forstå, hvordan du justerer indstillingerne af Auto Fibonacci Retracement-værktøjet for optimal ydeevne under forskellige markedsforhold.

3.2. Kortsigtede tidsrammer (minutter til timer)

 • Typiske indstillinger: I kortsigtede tidsrammer, såsom diagrammer på 1 minut til 1 time, traders fokuserer ofte på 38.2 %, 50 %og 61.8 % retracement niveauer.
 • Grundlag: These levels often act as strong støtte og modstand på markeder i hurtig bevægelse.
 • Påføring: Ideel til dagen traders og scalpers på udkig efter hurtige markedsadgange og -exits.

3.3. Mellemfristede tidsrammer (timer til dage)

 • Typiske indstillinger: På mellemlang sigt, såsom 4-timers til daglige diagrammer, er alle større Fibonacci-niveauer (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%og 100%) er relevante.
 • Grundlag: Giver et bredere overblik over markedets bevægelser og potentielle vendingszoner.
 • Påføring: Velegnet til gynge traders, der besidder stillinger i flere dage.

3.4. Langsigtede tidsrammer (dage til uger)

 • Typiske indstillinger: For langsigtede tidsrammer, såsom ugentlige diagrammer, lægges der ofte vægt på 50% og 61.8% niveauer, nogle gange inklusive 23.6% og 38.2% niveauer.
 • Grundlag: Langsigtede diagrammer har en tendens til at respektere disse niveauer som nøgleområder for markedskonsolidering og -vending.
 • Påføring: Nyttig til position traders med fokus på langsigtede markedstendenser.

3.5. Tilpasningsevne til markedsforhold

 • Volatile markeder: På meget volatile markeder, traders kan give mere vægt til 50% og 61.8% niveauer, da priserne er mere tilbøjelige til at spore disse betydelige dele, før de genoptager tendensen.
 • Trendstyrke: Under stærke trends 23.6% og 38.2% niveauer kan være mere relevante, da markeder har en tendens til at spore mindre tilbage under stærke trendforhold.

3.6. Tilpasning og finjustering

 • Parameterjustering: Traders kan justere parametrene til at inkludere yderligere niveauer som 78.6 % eller tilpassede niveauer baseret på deres analyse.
 • Visuel tilpasning: Justering af farven og tykkelsen af ​​linjerne kan hjælpe med at skelne mellem vigtige og sekundære niveauer.

Auto Fib Retracement Setup

Tidsramme Vigtige Niveauer Anvendelse Noter
Kort sigt 38.2%, 50%, 61.8% Daytrading Hurtige ind- og udgange, lydhør over for hurtige bevægelser
Mellemlang sigt 23.6% til 100% swing handel Bredere markedsudsigt, velegnet til flere dages ophold
Langsigtet 50%, 61.8% Position handel Fokus på væsentlige markedstendenser og vendinger
Flygtige markeder 50%, 61.8% Alle handelsstile Der forventes flere betydelige retracements
Stærke tendenser 23.6%, 38.2% Alle handelsstile Mindre retracements i stærke markedstendenser

4. Handelssignaler for Auto Fibonacci Retracement

4.1. Grundlæggende fortolkningsprincipper

At forstå fortolkningen af ​​Auto Fibonacci Retracement-niveauer er afgørende for at identificere potentielle handelssignaler. Disse niveauer ses som nøgleområder, hvor prisen kan gå i stå eller vende.

4.2. Identifikation af støtte og modstand

 • Support i optrends: I en opadgående tendens fungerer Fibonacci-niveauer som potentielle støttezoner, hvor prisen kan hoppe op igen.
 • Modstand i nedtrends: Omvendt, i en nedadgående trend, kan disse niveauer fungere som modstandsområder, hvor prisen kan stå over for et nedadgående pres.

Auto Fib Retracement Signal

4.3. Handelssignaler under forskellige markedsforhold

 • Trendvendinger: Et hop fra et Fibonacci-niveau i retning af den fremherskende trend kan tolkes som et potentielt vendepunkt, der signalerer en ind- eller udgang.
 • Trendfortsættelser: Et brud gennem et Fibonacci-niveau kan indikere fortsættelsen af ​​den nuværende trend, hvilket tyder på et potentiale trade i retning af pausen.

4.4. Sammenløb med andre indikatorer

Kombination af Fibonacci-niveauer med andre tekniske indikatorer kan øge pålideligheden af ​​signalerne. For eksempel en RSI divergens på et vigtigt Fibonacci-niveau kan styrke vendingssignalet.

4.5. Lysestagemønstre og Fibonacci-niveauer

Tilstedeværelsen af ​​visse lysestagemønstre, som en hammer eller et stjerneskud, på et Fibonacci retracement-niveau kan give yderligere bekræftelse for ind- eller udgangspunkter.

4.6. Indstilling af Stop Loss og Take Profits

 • Stop tab: At placere stop-loss lige ud over Fibonacci-niveauet kan begrænse potentielle tab, hvis markedet bevæger sig imod trade.
 • Tag overskud: Indstilling af take-profit-ordrer nær Fibonacci-niveauer i retning af trenden kan optimere profittagningen.

4.7. Psykologisk aspekt

Fibonacci-niveauer falder ofte sammen med psykologiske prisniveauer, hvilket gør dem mere effektive på grund af kollektiv markedspsykologi.

Aspect Beskrivelse
Støtte/modstand Fibonacci-niveauer fungerer som potentiel støtte i optrends og modstand i nedtrends
Trend tilbageførsler Afvisninger fra niveauer indikerer potentielle vendepunkter
Trendfortsættelser Gennembrud tyder på en fortsættelse af den nuværende tendens
Sammenløb med indikatorer Øget signalpålidelighed i kombination med andre indikatorer
lysestage Patterns Mønstre på Fibonacci-niveauer giver yderligere signalbekræftelse
Stop tab/Take profits Vigtigt for risiko styring og optimering af profittagning
Psykologisk påvirkning Effektivitet forbedret på grund af kollektiv markedspsykologi

5. Kombination af Auto Fibonacci Retracement med andre indikatorer

5.1. Synergien mellem tekniske indikatorer

Kombination af Auto Fibonacci Retracement med andre tekniske indikatorer kan forbedre handelsstrategier ved at give mere robuste signaler og dybere markedsindsigt.

5.2. Flydende gennemsnit

 • Kombinationsstrategi: Brug Fibonacci retracement-niveauer til at identificere potentielle vendingspunkter inden for den bredere tendens, der er angivet af glidende gennemsnit.

5.3. Relativ styrkeindeks (RSI)

 • Funktion: RSI måler størrelsen af ​​de seneste prisændringer for at evaluere overkøbte eller oversolgte forhold.
 • Kombinationsstrategi: Se efter afvigelser mellem RSI og pris på Fibonacci-niveauer. For eksempel, hvis prisen når et vigtigt Fibonacci-niveau, men RSI ikke bekræfter tendensen, kan det indikere en potentiel vending.

Auto Fib Retracement kombineret med RSI

5.4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

 • Funktion: MACD bruges til at få øje på ændringer i en trends styrke, retning, momentum og varighed.
 • Kombinationsstrategi: Brug MACD til at bekræfte styrken af ​​tendensen på Fibonacci retracement niveauer. Et stærkt MACD-signal på linje med et Fibonacci-understøttelses- eller modstandsniveau kan bekræfte ind- eller udgangspunkter.

5.5. Bollinger-bånd

 • Funktion: Disse bånd måler Markedsvolatilitet og giver relativt høje og lave prisniveauer.
 • Kombinationsstrategi: Når prisen berører eller bryder en Bollinger Bånd og justerer med et Fibonacci-niveau, det kan signalere et stærkt vendings- eller fortsættelsesmønster.

5.6. Stokastisk oscillator

 • Funktion: Denne momentum indikator sammenligner en bestemt lukkekurs for et værdipapir med en række af dets priser over en vis periode.
 • Kombinationsstrategi: Brug den stokastiske oscillator til at identificere overkøbte eller oversolgte forhold på vigtige Fibonacci-niveauer for potentielle ind- og udgangspunkter.

5.7. Lysestagemønstre

 • Funktion: Lysestagemønstre kan indikere potentielle markedsvendinger eller trendfortsættelser.
 • Kombinationsstrategi: Se efter bullish eller bearish lysestagemønstre på Fibonacci retracement-niveauer for at forbedre forudsigelseskraften ved potentiel vending eller fortsættelse.
Indikator Funktion Kombinationsstrategi med Fibonacci
Flytning Gennemsnit Trendidentifikation Identificer vendingspunkter inden for trends
RSI Betingelser for overkøbt/oversolgt Divergensanalyse på Fibonacci-niveauer
MACD Trendstyrke og momentum Bekræft trendstyrke på Fibonacci-niveauer
Bollinger Bands Markedsvolatilitet Reverserings- eller fortsættelsessignaler på bånd- og Fibonacci-niveauer
Stokastisk Oscillator Momentum og tilstand Overkøbt/oversolgt analyse på Fibonacci-niveauer
lysestage Patterns Vend-/fortsættelsessignaler Forbedret signalpålidelighed på Fibonacci-niveauer

6. Risikostyring med Auto Fibonacci Retracement

6.1. Betydningen af ​​risikostyring i handel

Effektiv risikostyring er afgørende i handelen for at bevare kapitalen og sikre lang levetid på markedet. Auto Fibonacci Retracement-værktøjet bør, selvom det er kraftfuldt, bruges inden for en omfattende risikostyringsstrategi.

6.2. Indstilling af stop-loss-ordrer

 • Strategisk placering: Stop-loss-ordrer bør placeres lige over Fibonacci-niveauerne. For eksempel, i en optrend, kan et stop-loss placeres lidt under et vigtigt Fibonacci-understøttelsesniveau.
 • Justering til volatilitet: På mere volatile markeder kan bredere stop-loss-margener være nødvendige for at undgå at blive stoppet for tidligt.

5.3. Positionsstørrelse

 • Beregning af Risiko pr Trade: Det er vigtigt at bestemme mængden af ​​risikovillig kapital pr trade. En almindelig strategi er ikke at risikere mere end en vis procentdel af handelskontoen på en enkelt trade.
 • Brug af Fibonacci-niveauer til dimensionering: Afstanden mellem indgangspunktet og stop-loss-niveauet ved et Fibonacci-retracement kan styre positionsstørrelsen.

6.4. Take-profit niveauer

 • Opstilling af realistiske mål: Take-profit-niveauer kan indstilles på vigtige Fibonacci-niveauer i retning af trenden. For eksempel i en optrend kan det være en strategi at tage profit på et højere Fibonacci-niveau.
 • Efterfølgende stop: Implementering af en efterfølgende stop-strategi kan hjælpe med at sikre overskud og samtidig give trade plads til at løbe.

6.5. Diversifikation og korrelation

 • Undgå korrelerede aktiver: Brug af Auto Fibonacci Retracement på tværs af stærkt korrelerede aktiver kan øge risikoen. Diversificering er nøglen.
 • Aktivallokering: Fordel risikoen på tværs af forskellige aktivklasser og instrumenter.

6.6. Kombination med andre risikostyringsværktøjer

 • Brug af andre indikatorer: Kombiner Fibonacci retracement med andre indikatorer som glidende gennemsnit eller RSI for bedre risikovurdering.
 • Fundamental analyse: : At være opmærksom på økonomiske begivenheder og nyheder, der kan påvirke markedsvolatiliteten, er også afgørende.
Strategi Beskrivelse
Stop-Loss-ordrer Placeret lige over Fibonacci-niveauer, justeret for volatilitet
Positionsstørrelse Baseret på afstanden mellem indgang og stop-loss på Fibonacci-niveau
Take-profit niveauer Indstillet på vigtige Fibonacci-niveauer i trendretning, brug af efterfølgende stop
Diversificering Undgå korrelerede aktiver, spredning af risiko på tværs af aktivklasser
Kombination med værktøj Brug sammen med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For flere detaljer om Auto Fib Retracement, besøg venligst Tradingview.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er Auto Fibonacci Retracement?

Det er et automatiseret værktøj, der bruges i teknisk analyse til at identificere potentielle vendingsniveauer baseret på Fibonacci-forhold.

trekant sm højre
Hvordan konfigurerer du Auto Fibonacci Retracement?

Vælg værktøjet på din handelsplatform, identificer swing-høje og -nedture, tilpas indstillingerne og anvend det til din foretrukne tidsramme.

trekant sm højre
Kan Auto Fibonacci Retracement bruges under alle markedsforhold?

Selvom den er alsidig, kan dens effektivitet variere under forskellige markedsforhold og bør bruges som en del af en omfattende handelsstrategi.

trekant sm højre
Skal Auto Fibonacci Retracement bruges isoleret?

Nej, det er bedst brugt i forbindelse med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse for mere pålidelige handelssignaler.

trekant sm højre
Hvordan hjælper Auto Fibonacci Retracement med risikostyring?

Det giver strategiske niveauer til at placere stop-loss og take-profit ordrer, der hjælper med at styre og minimere handelsrisici.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 20. juli 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

Vores favoritter på ét blik

Vi har udvalgt toppen brokers, som du kan stole på.
InvestXTB
4.4 ud af 5 stjerner (11 stemmer)
77 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.
TradeExness
4.5 ud af 5 stjerner (19 stemmer)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
71 % af detailinvestorkonti taber penge ved handel CFDs med denne udbyder.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet