Bedst på Balance Volume (OBV) indstillinger og strategi

4.3 ud af 5 stjerner (4 stemmer)

On Balance Volume (OBV) Indikator er et vigtigt værktøj i det moderne arsenal tradekr. Denne artikel dykker ned i forviklingerne ved OBV og giver indsigt i dens beregning, optimale opsætninger for forskellige tidsrammer, fortolkning, effektive kombinationer med andre indikatorer og dens rolle i risikostyring. Uanset om du er nybegynder eller øvet trader, denne vejledning har til formål at forbedre din forståelse af OBV og hvordan det kan udnyttes i forskellige handelsscenarier.

Lydstyrkeguide for bedste balance på balance

💡 Nøgle takeaways

 1. Essensen af ​​OBV: OBV er en momentumindikator, der forbinder volumen- og prisbevægelser og giver indsigt i markedstendenser og potentielle vendinger.
 2. Beregnings enkelhed: Beregningen af ​​OBV er ligetil, hvilket gør det til et brugervenligt værktøj til traders på alle niveauer.
 3. Alsidighed på tværs af tidsrammer: OBV kan tilpasses til brug i kortsigtede, mellemlange og langsigtede handelsstrategier, hvor hver især kræver en anden tilgang til fortolkning.
 4. Kraft i kombination: OBV's effektivitet forstærkes, når den kombineres med andre indikatorer såsom Moving Averages, RSI og Bollinger Bands.
 5. Risikostyringsværktøj: OBV bidrager væsentligt til risikostyringsstrategier, især ved fastsættelse af stop-loss-ordrer og positionsstørrelse.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over On Balance Volume (OBV)-indikatoren

On Balance Volume (OBV) er en meget brugt teknisk analyse indikator, der hjælper traders og investorer forstår momentum af lagre eller aktiv handel ved at korrelere volumen med prisbevægelser. Udviklet af Joseph Granville i 1960'erne, er OBV baseret på ideen om, at volumen går forud for prisbevægelser. I det væsentlige antyder det, at en stigning i volumen uden en væsentlig ændring i aktiekursen er tegn på opadgående kursbevægelser i fremtiden og omvendt.

OBV fungerer ved at lægge dagens handelsvolumen til en kumulativ total, når aktiekursen lukker op, og trække dagens volumen, når aktiekursen lukker ned. Denne tilgang antager, at volumen driver prisen på grund af presset fra købere eller sælgere.

OBV-indikatoren er unik, fordi den kombinerer pris og volumen, hvorimod de fleste indikatorer fokuserer på det ene eller det andet. Det er især nyttigt til at identificere tendenser eller potentielle vendinger på et marked. For eksempel, hvis en akties kurs stiger, mens dens OBV også stiger, tyder det på, at prisen sandsynligvis vil fortsætte med at stige. Omvendt, hvis prisen stiger, men OBV ikke gør, kan dette indikere et potentielt prisfald.

I balance volumen

Karakteristisk Detalje
Indikatortype Momentum-indikator
Udviklet af Joseph Granville
Primær brug Identifikation af bullish og bearish tendenser baseret på volumen- og prisændringer
Fælles tidsrammer Kortsigtet til langsigtet (daghandel til swinghandel)
Bedst parret med Andre indikatorer som glidende gennemsnit, MACD

2. Beregningsproces for On Balance Volume (OBV)-indikatoren

Beregningen af ​​On Balance Volume (OBV) er ligetil, hvilket gør den tilgængelig for både begyndere og øvede tradekr. OBV bestemmes af en kumulativ total af volumen, hvor volumen tilføjes eller trækkes fra afhængigt af kursbevægelsen i forhold til den foregående dags lukning.

2.1 Grundlæggende beregning

Beregningen er udført som følger:

 1. Hvis dagens lukkekurs er højere end gårsdagens lukkekurs, så:
  OBV = Gårsdagens OBV + Dagens bind
 2. Hvis dagens lukkekurs er lavere end gårsdagens lukkekurs, så:
  OBV = Gårsdagens OBV – Dagens bind
 3. Hvis dagens lukkekurs er lig med gårsdagens lukkekurs, så:
  OBV = Gårsdagens OBV (ingen ændring)

Denne tilgang tillader traders for at se volumenstrømmen ind og ud af en aktie, hvilket er afgørende for at vurdere styrken af ​​en kurstendens.

2.2 Eksempel på OBV-beregning

Overvej en aktie med følgende handelsdata over tre dage:

 • Dag 1: Slutkurs = 10 USD, Volumen = 1,000 aktier
 • Dag 2: Slutkurs = 11 USD, Volumen = 1,200 aktier
 • Dag 3: Slutkurs = 10.5 USD, Volumen = 800 aktier

Anvendelse af OBV-formlen:

 • Dag 1 OBV = 0 (startpunkt)
 • Dag 2 OBV = 0 + 1,200 = 1,200 (forhøjet pris)
 • Dag 3 OBV = 1,200 – 800 = 400 (nedsat pris)

Dette enkle eksempel viser, hvordan OBV beregnes, og hvordan det kan afspejle ændringer i volumen relateret til prisbevægelser.

Trin Proces
1 Sammenlign dagens lukkekurs med gårsdagens
2 Tilføj eller fratræk dagens volumen baseret på prisretning
3 Saml resultatet for at danne OBV-linjen

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

On Balance Volume (OBV)-indikatoren er alsidig og kan anvendes på tværs af forskellige tidsrammer. De optimale opsætningsværdier for OBV kan dog variere afhængigt af, om du er daytrading, swing trading eller ser på længerevarende investeringshorisonter. At forstå, hvordan OBV opfører sig i forskellige tidsrammer er afgørende for effektiv analyse.

3.1 Kortsigtet (daglig handel)

I kortsigtede eller dagshandelsscenarier, traders fokuserer ofte på ændringer fra minut til minut eller time til time. For OBV betyder dette nøje at overvåge indikatoren for pludselige ændringer i volumen, der kan betyde en kortsigtet tendens eller vending. Selvom der ikke er nogen specifikke numeriske værdier at justere i OBV for kortsigtet handel, bør fokus være på OBV-linjens stejlhed og volumenspidser.

3.2 Mellemlang sigt (swing-handel)

Til gynge traders, som typisk besidder positioner i dage til uger, kan OBV bruges til at identificere mellemlange tendenser. I disse tilfælde ville det være mere fordelagtigt at se på daglige eller ugentlige diagrammer. Svinge traders kan fokusere på mere vedvarende skift i OBV, hvilket kunne indikere en stærkere tendens eller en mere signifikant vending sammenlignet med kortsigtede udsving.

3.3 Langsigtet (investering)

Langsigtede investorer kan bruge OBV på ugentlig eller månedlig basis for at forstå bredere markedstendenser. For disse tidsrammer handler OBV-bevægelser mindre om de daglige udsving og mere om den overordnede retning og styrke af trenden over længere perioder. I langsigtede scenarier kan divergens mellem OBV og pris være en væsentlig indikator for ændringer i markedsstemningen.

På Balance Volume Setup

Tidsramme Fokus
Kortsigtet (daghandel) Stejlhed af OBV-linjen, volumenspidser
Mellemlang sigt (Swing Trading) Vedvarende skift i OBV, daglige/ugentlige diagrammer
Langsigtet (investering) Overordnet retning og styrke, divergens

4. Fortolkning af On Balance Volume (OBV)-indikatoren

Fortolkningen af ​​On Balance Volume (OBV)-indikatoren er afgørende for traders at forstå markedsdynamikken og potentielle prisbevægelser. OBV hjælper primært med at identificere styrken af ​​en trend og potentielle prisvendinger. Det er vigtigt at bemærke, at OBV bør bruges sammen med andre indikatorer for en mere omfattende analyse.

4.1 Trendbekræftelse

En af de primære anvendelser af OBV er at bekræfte styrken af ​​en trend. En opadgående trend i prisen ledsaget af en stigende OBV tyder på et stærkt købspres, hvilket indikerer, at tendensen sandsynligvis vil fortsætte. Omvendt indikerer en nedadgående tendens i prisen med en faldende OBV et stærkt salgspres, hvilket indebærer en fortsættelse af en nedadgående tendens.

Fortolkning af saldovolumen

4.2 Afvigelser

Divergens opstår, når prisbevægelsen og OBV-tendensen ikke stemmer overens. En bullish divergens identificeres, når prisen laver lavere lavpunkter, men OBV laver højere lavpunkter, hvilket tyder på en potentiel vending opad. En bearish divergens ses, når prisen laver højere højder, men OBV laver lavere højder, hvilket indikerer en potentiel nedadgående vending.

På balance volumen divergens

4.3 Udbrud

Udbrud er et andet aspekt, hvor OBV kan være særligt nyttigt. En pludselig og betydelig stigning i OBV, især når den ikke ledsages af en væsentlig ændring i prisen, kan tyde på et kommende prisudbrud. På samme måde kan et kraftigt fald i OBV gå forud for et prissammenbrud.

Aspect Fortolkning
Trend bekræftelse Opadgående OBV med stigende priser indikerer bullish trend; nedadgående OBV med faldende priser indikerer en bearish tendens
Forskellene Bullish divergens (OBV op, pris ned) tyder på opadgående vending; bearish divergens (OBV ned, pris op) tyder på en nedadgående vending
Udbrud Betydelig stigning eller fald i OBV kan indikere kommende prisudbrud eller sammenbrud

5. Kombination med andre indikatorer

Mens On Balance Volume (OBV)-indikatoren er kraftfuld i sig selv, kan kombinationen med andre tekniske indikatorer øge dens effektivitet og give en mere afrundet analyse. Denne synergistiske tilgang tillader traders for at krydsverificere signaler og reducere sandsynligheden for falske signaler.

5.1 Glidende gennemsnit

OBV kan kombineres med glidende gennemsnit for at udjævne dens volatilitet og identificere langsigtede tendenser. En fælles strategi involverer at bruge en glidende gennemsnit (som et 20-dages eller 50-dages glidende gennemsnit) af OBV. Et købssignal genereres, når OBV krydser over sit glidende gennemsnit, og et salgssignal foreslås, når OBV falder under sit glidende gennemsnit.

5.2 Relativt styrkeindeks (RSI)

Parring af OBV med Relative Strength Index (RSI) kan hjælpe med at bekræfte trendstyrke og spotte divergenser. Mens OBV sporer volumen for at måle købs- og salgstryk, måler RSI prismomentum. Når både OBV og RSI bevæger sig i samme retning, forstærker det styrken af ​​tendensen.

5.3 Bollinger-bånd

Bollinger Bånd kan anvendes på OBV for at identificere perioder med høj og lav volatilitet. Når OBV rører eller bryder det øvre Bollinger-bånd, kan det indikere en overkøbt tilstand, hvilket tyder på en potentiel pristilbagetrækning. Omvendt, hvis OBV rører det nedre Bollinger-bånd, kan det signalere en oversolgt tilstand, hvilket indikerer en mulig opadgående prisbevægelse.

On Balance Volume kombineret med Bollinger Bands

Indikator Kombinationsfordel
Flytning Gennemsnit Udjævner OBV, identificerer langsigtede tendenser
Relative Strength Index (RSI) Bekræfter trendstyrke, spotter divergenser
Bollinger Bands Identificerer høj og lav volatilitetsperioder i OBV

6. Risikostyring med On Balance Volume (OBV)-indikatoren

Risiko ledelse er en kritisk komponent i vellykket handel, og indikatoren On Balance Volume (OBV) kan spille en væsentlig rolle i den. Ved at give indsigt i markedstendenser og momentum hjælper OBV traders træffer informerede beslutninger, der stemmer overens med deres risikotolerance og handelsstrategi.

6.1 Indstilling af stoptab

OBV kan hjælpe med at sætte mere informerede stop-loss ordrer. For eksempel, hvis en trader går ind i en lang position efter et bullish OBV-signal, kan de placere en stop loss under et nyligt lavpunkt i OBV-linjen. Denne tilgang hjælper med at begrænse potentielle tab, hvis markedet bevæger sig mod den forventede tendens.

6.2 Positionsstørrelse

At forstå styrken af ​​en trend via OBV kan påvirke positionsstørrelsen. I scenarier, hvor OBV indikerer en stærk tendens, traders kan være mere tilbøjelige til at øge størrelsen af ​​deres positioner. Omvendt, hvis OBV-signaler er svage eller uklare, kan reduktion af positionsstørrelse være en forsigtig risikostyringsstrategi.

6.3 Diversificering og afdækning

Traders kan bruge OBV til at identificere diversificering muligheder i deres portefølje. Ved at analysere forskellige aktiver eller sektorer med OBV, traders kan spotte varierende markedsdynamik og allokere deres investeringer i overensstemmelse hermed for at styre risikoen. Derudover kan OBV hjælpe med at identificere afdækningsmuligheder, især når divergenser tyder på potentielle tilbageførsler i korrelerede aktiver.

Risikostyringsteknik Ansøgning med OBV
Indstilling af stoptab Brug OBV-tendenser til at indstille informerede stop-loss-niveauer
Positionsstørrelse Juster positionsstørrelse baseret på styrken af ​​OBV-signaler
Diversificering og afdækning Analyser OBV på tværs af aktiver for diversificering og afdækningsmuligheder

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

For at finde yderligere oplysninger om On-Balance Volume, besøg venligst Fidelitys hjemmeside.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er On Balance Volume (OBV)-indikatoren?

OBV er et teknisk analyseværktøj, der kombinerer volumen og pris for at vurdere købs- og salgspres i markedet.

trekant sm højre
Hvordan beregnes OBV?

OBV tilføjer eller trækker hver dags volumen til en kumulativ total, afhængigt af om aktiekursen lukkede højere eller lavere end den foregående dag.

trekant sm højre
Kan OBV bruges til forskellige handelstidsrammer?

Ja, OBV kan tilpasses til forskellige handelstidsrammer, fra dagshandel til langsigtet investering.

trekant sm højre
Skal OBV bruges alene til handelsbeslutninger?

Mens OBV er informativ, er den mest effektiv, når den bruges sammen med andre indikatorer til en mere omfattende analyse.

trekant sm højre
Hvordan kan OBV hjælpe med risikostyring?

OBV hjælper med at sætte stop-loss-ordrer, bestemme positionsstørrelser og identificere diversificerings- og afdækningsmuligheder.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 11. juni 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

Få gratis handelssignaler
Gå aldrig glip af en mulighed igen

Få gratis handelssignaler

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet