AcademyFind min Broker

Bedste åbne interesseindikatorindstillinger og strategi

Bedømt 4.3 ud af 5
4.3 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

Åben interesse (OI) indikator er et afgørende værktøj til traders og investorer på de finansielle markeder, især i derivatsektoren. Denne vejledning har til formål at afmystificere åben interesse, udforske dens beregning, optimale værdier for forskellige handelstidsrammer, fortolkning, kombination med andre indikatorer og dens rolle i risikostyring. Uanset om du er nybegynder eller øvet trader, denne guide giver værdifuld indsigt til at forbedre din handelsstrategi ved hjælp af Open Interest.

Guide til den bedste åbne interesse

💡 Nøgle takeaways

 1. Open Interest Fundamentals: At forstå åben interesse er afgørende for at måle markedsstemning og styrke, især på futures- og optionsmarkeder.
 2. Beregning og tidsrammer: Nøjagtig beregning af OI og dets anvendelse i forskellige tidsrammer kan påvirke handelsstrategier markant.
 3. Fortolkningsnuancer: Fortolkning af OI i sammenhæng med pristendenser og volumen kan give et mere omfattende overblik over markedsdynamikken.
 4. Strategiske kombinationer: Kombination af OI med andre indikatorer som glidende gennemsnit og volumenindikatorer forbedrer markedsanalyse og beslutningstagning.
 5. Risikostyring: Inkorporering af OI i risikostyringspraksis, såsom positionsstørrelse og stop-loss-strategier, kan føre til mere informerede og sikrere handelsbeslutninger.

Magien ligger dog i detaljerne! Optrævl de vigtige nuancer i de følgende afsnit... Eller spring direkte til vores Ofte stillede spørgsmål med indsigt!

1. Oversigt over Open Interest Indicator

Open Interest (OI)-indikatoren er et grundlæggende værktøj, der bruges på de finansielle markeder, især værdifuldt på derivatmarkedet. Det repræsenterer det samlede antal udestående kontrakter, der ikke er afregnet for et aktiv. I modsætning til handelsvolumen, som tegner sig for det samlede antal aktier eller kontrakter traded på en dag giver Open Interest indsigt i strømmen af ​​penge til futures- og optionsmarkeder, hvilket giver en dybere forståelse af markedsstyrke og stemning.

Åben interesse stiger, når nye kontrakter oprettes af markedsdeltagere, hvilket indikerer, at nye penge kommer ind på markedet. Omvendt falder det, når kontrakter lukkes eller afvikles. Denne indikator er især nyttig til at identificere markedstendenser og potentielle tilbageførsler. En stigende OI tyder på en styrkende tendens, hvorimod faldende OI kan indikere en svækkelsestendens eller potentiel vending.

Traders og investorer bruger Open Interest til at måle markedsstemning og til at træffe mere informerede handelsbeslutninger. Det analyseres ofte sammen med andre indikatorer som prisbevægelser og handelsvolumen for at få et omfattende overblik over markedsdynamikken.

Åben interesseindikator

Attribut Beskrivelse
Type indikator Afledt markedsindikator
Primær brug Måling af markedsstyrke og stemning
Beregningskompleksitet Lav
Typisk datakilde Futures og Options Markedsdata
Fælles fortolkning Stigende OI indikerer styrkende tendens; Faldende OI indikerer potentiel vending eller svækkelsestendens

2. Beregningsproces af åben interesse

At forstå beregningen af ​​Open Interest (OI) er afgørende for at fortolke dens implikationer nøjagtigt. Selv om processen er ligetil, involverer den flere nøgleaspekter traders og analytikere skal være opmærksomme på.

2.1 Grundlæggende beregning af åben rente

Åben rente beregnes ved at tælle det samlede antal åbne kontrakter på et bestemt marked. En åben kontrakt er en, der har været traded, men endnu ikke likvideret ved modregning trade eller ved levering. Beregningen er som følger:

 1. Antal nye kontrakter: Hver ny trade der åbner en ny stilling, øger antallet af åbne renter.
 2. Antal lukkede kontrakter: Når en trade er lukket, trækkes den fra den åbne rente.

Det er vigtigt at bemærke, at OI er en kumulativ total. For eksempel, hvis fem nye futureskontrakter købes og sælges på en dag, stiger den åbne rente med fem, forudsat at disse kontrakter er nye positioner og ikke modregner eksisterende.

2.2 Overvejelser ved beregning

Der er et par kritiske overvejelser at huske på:

 • Tid på dagen: OI rapporteres typisk ved slutningen af ​​hver handelsdag.
 • Udløb og afregning: Når kontrakter nærmer sig deres udløbsdato, kan åbne renter svinge betydeligt på grund af lukning eller roll-over af positioner.
 • Volumen vs. åben interesse: Mens handelsvolumen tegner sig for de samlede kontrakter traded på en dag er OI kun beskæftiget med åbne eller uafklarede kontrakter.
Aspect Detaljer
Hvad det tæller Samlet antal åbne kontrakter
Øger Hvornår Nye kontrakter åbnes
Reducerer Hvornår Kontrakter lukkes eller afvikles
Rapporteringstid Afslutning af handelsdag
Nøgleovervejelser Tid på dagen, udløb og afvikling af kontrakter, skelnen fra handelsvolumen

3. Optimale værdier for opsætning i forskellige tidsrammer

Opsætning af Open Interest-indikatoren involverer effektivt at forstå dens optimale værdier i forskellige handelstidsrammer. Forskellige markedsmiljøer og handelsstile kræver forskellige tilgange til fortolkning af Open Interest-data. Her udforsker vi disse nuancer på tværs af forskellige tidsrammer.

3.1 Kortsigtet handel

I kortsigtet handel eller dagshandel, traders fokuserer ofte på umiddelbare markedsbevægelser. For disse traders:

 • Hurtige ændringer i OI: Væsentlige ændringer over en kort periode kan indikere stærk markedsinteresse eller potentielle vendepunkter.
 • Høje åbne interesseniveauer: Høje niveauer i forhold til gennemsnittet kan tyde på øget likviditet og strammere bid-ask-spænd, gavnligt på kort sigt traders.

3.2 Handel på mellemlang sigt

Til mellemlang sigt traders, som typisk har stillinger i dage til uger, er følgende overvejelser vigtige:

 • Konsekvent tendens i OI: En konstant stigning eller fald i OI over flere dage kan signalere en stærk tendens.
 • Relative OI-niveauer: Sammenligning af nuværende OI-niveauer med historiske gennemsnit hjælper med at måle markedsstyrke og stemning.

3.3 Langsigtet handel

I langsigtet handel eller investering, hvor positioner holdes i måneder til år, giver Open Interest indsigt i bredere markedstendenser:

 • Langsigtede tendenser i OI: Vedvarende vækst eller fald i OI over længere perioder kan indikere underliggende markedsstyrke eller svaghed.
 • Historisk sammenligning: Sammenligning af nuværende OI-niveauer med historiske data på tværs af år kan give et makrobillede af markedsstemningen.
Tidsramme Optimale værdier/overvejelser
Kortvarig handel Hurtige ændringer i OI, høje niveauer i forhold til gennemsnittet
Handel på mellemlang sigt Konsekvent tendens i OI, relative OI-niveauer til historiske gennemsnit
Langsigtet handel Langsigtede tendenser i OI, historisk sammenligning over år

4. Fortolkning af Open Interest Indicator

Fortolkning af Open Interest (OI)-indikatoren er afgørende for at forstå markedsdynamikken og trader følelse. Dette afsnit nedbryder forskellige scenarier og hvad de potentielt indikerer om markedet.

4.1 Åben rente- og pristendenskorrelation

Et af nøgleaspekterne ved fortolkning af OI er dets korrelation med pristendenser. Følgende scenarier observeres almindeligvis:

 • Stigende OI og stigende priser: Dette tyder på, at nye penge kommer på markedet, hvilket indikerer en stærk bullish stemning.
 • Stigende OI og faldende priser: Dette indikerer en bearish stemning, da nye positioner bliver åbnet i takt med, at kursen falder.
 • Faldende OI og stigende priser: Dette kan tyde på, at markedet mister interesse eller styrke, hvilket potentielt signalerer en vending eller konsolidering.
 • Faldende OI og faldende priser: Dette indikerer typisk et bearish marked, der løber tør for nye sælgere, hvilket kan føre til en trendvending eller stabilisering.

Åben renteindikatorfortolkning

4.2 Volumen- og åben interesseanalyse

Kombination af OI-analyse med handelsvolumen kan give et mere omfattende markedsbillede:

 • Høj volumen og stigende OI: Denne kombination antyder stærk markedsdeltagelse og trendfortsættelse.
 • Høj volumen og faldende OI: Dette kan indikere positionslikvidering, hvilket fører til potentiel trendvending eller afslutning af en trend.

Åben renteindikator kombineret med volumen

4.3 Markedsfaser og åben interesse

Åben interesse varierer også på tværs af forskellige markedsfaser:

 • Akkumuleringsfase: I denne fase kan gradvise stigninger i OI sammen med stabile priser indikere opbygning af positioner.
 • Distributionsfase: I en distributionsfase kunne faldende OI med stabile priser tyde på, at positionen afvikles.
Scenario Markedsindikation
Stigende OI og stigende priser Bullish stemning, stærk markedsinteresse
Stigende OI og faldende priser Bearish stemning, markedsstyrke faldende
Faldende OI og stigende priser Potentiel tilbageførsel eller konsolidering
Faldende OI og faldende priser Mulig trendvending, tab af bearish momentum
Høj volumen og stigende OI Stærk markedsdeltagelse, trendfortsættelse
Høj volumen og faldende OI Potentiel trendvending, positionslikvidation

5. Kombination med andre indikatorer

Kombinerer indikatoren for åben interesse (OI) med andre teknisk analyse værktøjer kan forbedre handelsstrategier og give mere omfattende markedsindsigt. Dette afsnit udforsker effektive kombinationer af OI med forskellige populære indikatorer.

5.1 Åben rente og glidende gennemsnit

Moving Averages (MA'er) bruges til at udjævne prishandlinger og identificere tendenser. Når det bruges sammen med OI:

 • Tilpasning af OI-tendenser med MA'er: Hvis OI er stigende, mens priserne er over en nøgle glidende gennemsnit, det forstærker en bullish tendens. Omvendt kan stigende OI med priser under et glidende gennemsnit tyde på en bearish sentiment.

5.2 Åbne rente- og volumenindikatorer

Volumenindikatorer som f.eks Volumenoscillator eller On-Balance Volume (OBV), kan parres med OI for at måle markedsstyrke:

 • Bekræftende tendenser: En stigning i både OI- og volumenindikatorer kan bekræfte styrken af ​​en trend. Afvigelser kan dog tyde på et svækket momentum eller potentielle vendinger.

5.3 Åbne rente- og momentumindikatorer

Momentum indikatorer ligesom Relative Strength Index (RSI) eller Stokastisk Oscillator kan supplere OI-analyse:

 • Sammenløb af signaler: For eksempel kunne en høj RSI-aflæsning kombineret med stigende OI indikere stærkt bullish momentum. Omvendt kan en lav RSI med stigende OI tyde på at opbygge et bearish pres.

Åben renteindikator kombineret med RSI

5.4 Åbne interesse- og stemningsindikatorer

Følelsesindikatorer, såsom Put/Call-forholdet, kan også give kontekst til OI-data:

 • Analyse af markedsstemning: En stigende Put/Call Ratio med stigende OI kan tyde på en voksende bearish stemning, især hvis OI stiger i put-optioner.
Indikatorkombination Anvendelse
OI og glidende gennemsnit Identifikation af trendtilpasning og styrke
OI og volumenindikatorer Bekræftelse af markedstendenser og momentum
OI og momentum indikatorer Vurdering af markedsmomentum og potentielle vendinger
OI og sentiment Indikatorer Analyserer den overordnede markedsstemning

6. Risikostyring med åben interesse

Effektiv risiko ledelse er essentiel i handel, og det kan være yderst fordelagtigt at forstå, hvordan man bruger Open Interest (OI)-indikatoren i denne sammenhæng. Dette afsnit udforsker strategier til at inkorporere OI i risikostyringspraksis.

6.1 Vurdering af markedsrisiko med åben interesse

Åben interesse kan give værdifuld indsigt i markedsrisikoniveauer:

 • Høj OI på stabile markeder: Høje niveauer af OI i et stabilt marked kan indikere lavere risiko, da det antyder et afbalanceret og likvidt marked.
 • Høj OI på volatile markeder: Omvendt kan høj OI i et volatilt marked signalere øget risiko på grund af potentielle hurtige og store prisbevægelser.

6.2 Positionsstørrelse baseret på åben interesse

Traders kan bruge OI-data til at informere om deres positionsstørrelse:

 • Justering af positionsstørrelser: På markeder med høj OI, traders kan være mere sikre på at tage større positioner på grund af øget likviditet. I modsætning hertil kan lavere OI nødvendiggøre mindre positioner på grund af højere likviditetsrisiko.

6.3 Brug af åben interesse som et diversificeringsværktøj

Open Interest-data kan også hjælpe diversificering strategier:

 • Analyse af markedssegmenter: At analysere OI på tværs af forskellige markedssegmenter kan hjælpe med at identificere mindre korrelerede aktiver, hvilket hjælper med at diversificere porteføljen.

6.4 Stop-Loss-strategier baseret på åben interesse

Åben interesse kan være en faktor i indstillingen stop tab niveauer:

 • Stop-Loss-placering: Områder med betydelige ændringer i OI kan indikere potentielle støtte- eller modstandsniveauer, som kan være nyttige til at placere stop-loss-ordrer.
Risikostyringsaspekt Ansøgning af åben interesse
Markedsrisikovurdering Forståelse af risikoniveauer baseret på OI under forskellige markedsforhold
Positionsstørrelse Justering trade størrelser baseret på OI og likviditet
Diversificeringsstrategi Brug af OI til at identificere mindre korrelerede markeder til diversificering
Stop-Loss-placering Identifikation af støtte/modstandsniveauer for stop-loss-ordrer

📚 Flere ressourcer

Bemærk venligst: De medfølgende ressourcer er muligvis ikke skræddersyet til begyndere og er muligvis ikke egnede til traders uden erhvervserfaring.

Hvis du vil vide mere om åben interesse, kan du besøge Investopedia for mere information.

❔ Ofte stillede spørgsmål

trekant sm højre
Hvad er åben interesse i handel?

Åben interesse refererer til det samlede antal udestående derivatkontrakter, såsom futures og optioner, der ikke er blevet afviklet.

trekant sm højre
Hvordan beregnes åben rente?

Åben rente beregnes ved at tælle det samlede antal åbne kontrakter på et marked. Det stiger med nye kontrakter og falder, når kontrakter lukkes.

trekant sm højre
Hvorfor er Åben Interesse vigtig for traders?

Open Interest giver indsigt i markedsstemning, styrke og potentielle prisbevægelser, som er afgørende for at træffe informerede handelsbeslutninger.

trekant sm højre
Kan Open Interest forudsige markedstendenser?

Selvom åben interesse kan indikere markedsstemning, bør den ikke bruges som en selvstændig forudsigelse af markedstendenser. Det er bedst at bruge sammen med andre indikatorer.

trekant sm højre
Hvordan påvirker Open Interest risikostyring?

Åben interesse kan påvirke risikostyringen ved at hjælpe traders vurderer markedsrisiko, justerer positionsstørrelser og informerer stop-loss-strategier.

Forfatter: Arsam Javed
Arsam, en handelsekspert med over fire års erfaring, er kendt for sine indsigtsfulde opdateringer på det finansielle marked. Han kombinerer sin handelsekspertise med programmeringsevner for at udvikle sine egne ekspertrådgivere, automatisere og forbedre sine strategier.
Læs mere af Arsam Javed
Arsam-Javed

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 19. april 2024

markets.com-logo-nyt

Markets.com

Bedømt 4.6 ud af 5
4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

Bedømt 4.6 ud af 5
4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Exness

Bedømt 4.6 ud af 5
4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)

Har måske også

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet