HandelsakademiFind min Broker

Aktieanalyseforhold og -tal

Bedømt 5 ud af 5
5 ud af 5 stjerner (3 stemmer)

I dette indlæg vil vi dykke ned i aktieanalyseverdenen og udforske de forskellige værktøjer og teknikker, der bruges til at evaluere en virksomheds økonomiske sundhed og ydeevne. Vi vil diskutere de forskellige typer aktieanalyse, herunder fundamental analyse, teknisk analyse og kvantitativ analyse, og undersøge fordele og ulemper ved hver tilgang. Vi vil også fremhæve nogle af de tilgængelige ressourcer og værktøjer til at hjælpe investorer med at træffe informerede og tillidsfulde investeringsbeslutninger. Uanset om du er en erfaren investor eller ny på aktiemarkedet, vil denne blog give værdifuld indsigt og vejledning til at hjælpe dig med at navigere i aktieanalyseverdenen.

aktie-tal

Aktieforhold: de vigtigste tal til fundamental analyse

Nøglen i handel giver dig vigtige indikationer af, hvilke lagre har potentiale, og som ikke har. De bruges frem for alt i fundamental analyse. I denne metode ser man på virksomhedernes indre værdi og forsøger at finde ud af, om de laver stabile overskud og har en positiv prognose.

Så sammenligner du aktieforholdet med aktiemarkedet. Hvad er investorernes værdiansættelse, og er den rimelig eller berettiget i forhold til det faktiske potentiale? Du kan blandt andet sammenligne fortjenesten, den bogførte værdi og omsætningen med den aktuelle pris. På den måde kommer man frem til mulige under- eller overvurderinger. Det er især værdi- og vækstinvestorerne, der bruger denne form for aktieanalyser til sig selv.

De vigtigste nøgletal for aktier, som du bør kende er:

 • Selskabets resultat og indtjening pr
 • Bogført værdi pr. Aktie
 • Omsætning pr. aktie
 • Pengestrøm
 • Rentabilitet
 • Pris-indtjening (P/E-forhold)
 • Pris-til-bog-forhold (P/B-forhold)
 • Pris-til-salg-forhold
 • Pris-til-pengestrømsforhold
 • Pris-indtjening-vækst-forhold
 • Virksomhedsværdi
 • Udbytte/udbytte
 • Udbytte
 • Beta faktor

Den indre værdi: virksomhedens resultat, bogført værdi, omsætning og pengestrøm pr. aktie

Virksomhedernes iboende værdi er så at sige de økonomiske data, der stammer fra den økonomiske aktivitet inden for et år. Til traders, hovedfokus er på overskud. Denne udgives kvartalsvis og opsummeres i slutningen af ​​året. Dette resulterer så i den vigtige indtjening pr. aktie, som bruges til at beregne andre nøgletal. Virksomhedens overskud er dog ikke det eneste parameter, der er relevant for virksomhedens indre værdi. Så du bør også være opmærksom på den rene omsætning og pengestrømmen i din aktieanalyse. Sidstnævnte beskriver de likvide pengestrømme, dvs. ind- og udstrømme uden fiktive værdier.

Hvad der ikke er likvidt, er normalt fast støbt i materielle aktiver og fast ejendom. Disse har naturligvis også en værdi, der ikke skal ses bort fra. Den bogførte værdi registrerer alle disse variable bortset fra lånt kapital. Det giver dig en indikation af, hvor mange aktiver virksomheden stadig har i ærmet.

Fortjeneste/indtjening pr. aktie

For at beregne selskabets indtjening pr. aktie skal du tage det officielle resultat ved udgangen af ​​året fra balance og dividere det med antallet af aktier. På denne måde opdeler du det officielle årlige overskud til den enkelte aktie og ved præcis, hvor meget dette papir faktisk er værd. Senere kan du sammenligne aktiens iboende profit med dens pris og dermed konkludere dets uopdagede potentiale.

Omsætning/salg pr. aktie

Omsætning er virksomhedens rene indtægt. Da driftsudgifter ikke er medtaget her, er dette forhold væsentligt højere end overskuddet. Et kig på denne værdi er særligt interessant for virksomheder, der stadig er unge og meget villige til at investere.

På grund af de høje udgifter til nyanskaffelser og udvikling af innovative ideer er selve overskuddet ofte ret lavt. Pris-indtjening-forholdet kunne indikere en massiv overvurdering her. Omsætningen viser derimod, hvor succesfuldt virksomheden rent faktisk sælger på markedet. Det er muligt, at produkterne eller tjenesterne er ekstremt populære og har fremtidsudsigter, som endnu ikke afspejles i selve overskuddet.

Pengestrøm/pengestrøm pr. aktie

Ordet pengestrøm eller pengestrøm kan simpelthen oversættes til pengestrøm. Man vil bruge dette forhold til at finde ud af, hvor flydende gruppen er. Kan penge gøres likvide og bruges meget hurtigt eller skal reserver, materielle aktiver og fast ejendom først likvideres over en længere periode?

I modsætning til profit afspejler pengestrømmen bedre virkeligheden. Den kan ikke omfatte fiktive udgifter såsom hensættelser eller afskrivninger. Du ser derfor på virksomhedens faktiske indtjeningsevne. Dette kan enten være positivt og bruges til investeringer eller vise sig at være et underskud.

Ønsker du at trade med de bedste broker?

Boost dine handelsresultater med de bedste handelsbetingelser!

pil til højreTil den bedømte nr. 1 Broker

Bogført værdi/bogført værdi pr. aktie

Den bogførte værdi omfatter alt, hvad egenkapitalen giver. Det betyder, at det ikke kun omfatter overskuddet, men alle materielle aktiver og fast ejendom i virksomheden. Du kan genkende de komplette aktiver fra dette og bruge det til at estimere, hvilke værdier der reelt er i gruppen. Især når der er tale om vækstvirksomheder, er disse svære at genkende i overskuddet.

Den bogførte værdi fordelt på aktien er advantageikke mindst til vurdering af boommarkeder. Er en ekstrem høj aktiekurs trods lav profit en potentiel aktieboble eller vækstaktier? Under dotcom-boblen var det ofte tydeligt ud fra de lave bogførte værdier og snævre investeringer, hvor visse virksomheder var på vej hen.

Imidlertid blev mange investorer på det tidspunkt så lokket af de skyhøje aktievurderinger i markedet, at de mistede overblikket over de faktiske økonomiske forhold og faldt i aktieboblefælden. En holistisk værdiansættelse med alle vigtige nøgletal og data er derfor essensen af ​​en grundig analyse.

Hvordan skal virksomhedens værdi vurderes?

I økonomi arbejder man gerne med virksomhedsværdien for at kunne vurdere virksomhedernes sundhed og fremtidige muligheder korrekt. Der skelnes grundlæggende mellem virksomhedsværdi/virksomhedsværdi inklusive alle kapitalkilder og justeret egenkapitalværdi eksklusive fremmedkapital.

Hvad virksomheden er værd for markedet på grundlag af de interne nøgletal, er afledt af de aktiver, der kræves til driften, og de aktiver, der ikke kræves til driften. Disse elementer resulterer sammen i virksomhedens eller enhedsværdien.

Generelt beregnes virksomhedsværdien ved at lægge egenkapital og fremmedkapital sammen, hvorfra de ikke-driftsaktive aktiver så trækkes fra. Dette nøgletal bruges i sidste ende til at sammenligne driftsværdierne og resultaterne på aktiemarkederne for at identificere mulige under- og overvurderinger.

Sammenligning med børsvurdering: P/E-forhold, P/B-forhold

Først og fremmest giver virksomhedernes indre værdier dig vigtig information om selve økonomien. I aktiehandel vil du dog også gerne finde ud af, om disse oplysninger svarer til aktievurderingen på børsen. Ofte er der af forskellige årsager en iøjnefaldende uoverensstemmelse mellem priserne. Sådanne uoverensstemmelser giver kloge investorer de bedste muligheder for at komme ind på forskellige tendenser – selv før de bliver anerkendt af andre aktionærer.

Pris-indtjening forhold

For værdiaktionærer og fundamentale analytikere er pris-indtjening-forholdet (P/E-forhold) langt det vigtigste forhold. Ved hjælp af dette forhold sammenligner man kort fortalt den indre værdi i form af årsresultatet med værdiansættelsen af ​​aktien på markedet. For at gøre dette skal du først nedbryde virksomhedens overskud til en aktie ved at dividere den med antallet af udestående aktier.

Dernæst divideres den aktuelle aktiekurs med indtjeningen pr. aktie. Så formlen for udregningen er:

Øjeblikkelige gebyrfrie hævninger

Lad være med at vente på dine penge. Nyd øjeblikkelige udbetalinger uden gebyrer.

pil til højreSupercharge dine handelsresultater

P/E = aktiekurs / indtjening pr. aktie.

Du skal nu fortolke det resulterende forhold korrekt. Generelt kan man sige, at et lille P/E-forhold omkring 15 point og derunder indikerer en undervurdering. Men i nogle sektorer kan indtjeningen generelt være højere, fordi selve overskuddet måske endnu ikke er så stærkt i dette segment.

Derfor skal man altid se P/E-forholdet i sammenhæng med de andre virksomheder. Samlet set kan du bruge P/E-forholdet til blandt andet at identificere værdiaktier, altså værdipapirer, hvor værdiansættelsen på aktiemarkedet ligger langt under deres potentiale og indtjeningsevne. Derudover kan du tidligere erkende, om der er en mulig overvurdering med risiko af en aktieboble. I dette tilfælde bør du muligvis undlade at investere i aktieselskabet.

Pris-til-bog-forhold

Ved overskud ser man i første omgang kun på aktieselskabets indkomst modregnet i udgifterne. Dette viser ikke, hvor mange penge der er gået til eksempelvis inventar og fast ejendom. På grund af investeringer kan oplysningerne fra P/E-tallet derfor snyde dig, og virksomhedens økonomiske værdier er bedre, end man ved første øjekast skulle antage.

Derfor konsulterer smarte investorer altid pris-til-bog-forholdet (P/B-forhold), når de værdiansætter aktier. De ser på den bogførte værdi og dividerer prisen med dette forhold. På denne måde relaterer du den aktuelle kurs på værdipapirer på markedet til den samlede egenkapital.

P/B = Aktiekurs / Bogført værdi

Egenkapitalen eller bogført værdi er typisk højere end overskuddet. Det omfatter således blandt andet alle materielle aktiver og fast ejendom. Derfor er netto P/B ratio også lavere end P/E ratio. Dette gør værdiansættelsen og vurderingen til en vis grad lettere. Du er kun opmærksom på, om forholdet er over eller under 1.

Hvis forholdet mellem pris og bog (P/B) er under 1, tyder det på en undervurdering. Hvis det er højere, kan du antage en overvurdering. P/B-forholdet er særligt praktisk for virksomheder, der befinder sig i et boommarked, hvis værdiansættelser næppe er dækket af løbende overskud. Mange virksomheder i disse sektorer har således stort set ingen varelager og fast ejendom, men kun en groft forretningsidé. Den bogførte værdi er tilsvarende lav og P/B-forholdet meget højt.

Hvis andre nøgletal såsom P/E-forholdet og KCV viser lignende resultater, bør investorerne hellere undlade at købe og eventuelt gå ud af trade i god tid.

Beskyt dine ordrer

Udfyld dine ordrer til din ønskede pris i tilfælde af prisforskelle inklusive spredningsbeskyttelse.

pil til højreSupercharge dine handelsresultater

Pris-omsætningsforhold

En ret sjældent brugt værdi, som dog i et helhedssyn kan hjælpe, når man beslutter sig for eller imod et køb, er forholdet mellem pris og omsætning. I dette tilfælde ser du bort fra virksomhedens udgifter. Man ser kun på indkomsten, altså sidste års omsætning.

Dette viser dig, hvor godt virksomhedens produkter eller tjenester sælger. Dette kan være en glimrende indikation af mulig vækst. Måske er virksomheden i opstartsfasen, har skabt et populært tilbud, men skal samtidig investere for at komme videre. Disse investeringer reducerer automatisk overskuddet, og aktiekursen kan forekomme uberettiget overvurderet.

Omsætningen og pris/omsætningsforholdet (P/S-forhold) bringer således en vis afklaring og skaber et bedre indblik i virksomhedens faktiske udvikling. Du kan også se på tallene fra tidligere år for at se, om omsætningen vokser, hvor populær aktien er hos investorer, og hvilke investeringer der har været på det seneste.

I lighed med den bogførte værdi er omsætningen væsentligt højere end overskuddet. Således er nøgletallene for divisionen tilsvarende lavere end for P/E-forholdet og kan fortolkes noget klarere. Generelt kan man sige, at et P/E-tal under 1 indikerer en meget billig aktie. Der burde være et stort opsidepotentiale her. En værdi på omkring 1 til 1.5 er i den klassiske middelværdi, mens alt over det anses for dyrt.

Svagheden ved KUV er bestemt, at den fuldstændig ignorerer indtjeningen. Dette er muligvis ikke et problem i en virksomheds tidlige, investeringsrige år. På sigt skal den offentlige virksomhed dog vise sig rentabel. En god indikation af, om der faktisk er relativ vækst, giver en årlig gennemgang af resultattallene.

Pris-pengestrømsforhold

Pengestrømme kan generelt beskrives som virksomhedernes indtjeningskraft. Det engelske udtryk kan oversættes til cash flow, hvilket gør det klart, hvad dette forhold i sidste ende bunder i. Det handler mere eller mindre om ind- og udstrømning af likvide midler – altså de pengebeløb, der kan bruges direkte.

Fiktive hensættelser, afskrivninger og materielle aktiver indgår derfor ikke. På den måde bliver overskuddet først og fremmest reguleret for beløb, der ikke har reel relevans i den daglige forretning.

For at bestemme pengestrømmen tager man først hele indtjeningen i en bestemt periode (normalt forretningsåret). Mange af disse værdier er salgsindtægter, investeringsindtægter såsom renter, subsidier og desinvesteringer. Fra disse trækker du så de rene udgifter, der er nødvendige for at drive virksomheden – fx materialeomkostninger, løn, renteudgifter og skatter.

Før skat kommer du frem til brutto cash flowet. Minus skatter og privat indkomst samt modregning med reserver får du et justeret nettotal. Derudover kan investeringer fratrækkes og desinvesteringer tilføjes for at nå frem til det frie cash flow.

Vil du betale mindre spreads?

Få bedre end markedsvilkår på de mest populære aktier og aktier.

pil til højreSupercharge dine handelsresultater

For at nå frem til forholdet pris/pengestrøm divideres pengestrømmen med antallet af aktier i omløb. Dette beløb bruges kun til at dividere den aktuelle aktiekurs i virksomheden. Beregningen er derfor som følger:

KCV bruges frem for alt, fordi der er mere og mere råderum til at bestemme overskud, fx gennem fiktive beløb. KCV giver et bedre billede af de faktiske aktiver i omløb. Desuden kan det normalt bruges, selvom overskuddet i sig selv er negativt.

Som med P/E-forholdet, jo lavere pris i forhold til cash flow, jo billigere er aktien. Det er bedst at bruge kursen til pengestrøm som supplement til kurs-indtjening-forholdet og dermed se på værdipapirerne holistisk. Annoncenvantages og disadvantages af KCV sammenlignet med P/E-forholdet er:

Advantages Pris-til-pengestrøm VS. P/E-forhold

 • Kan også bruges i tilfælde af tab
 • Balancemanipulation er et mindre problem end med P/E-forholdet.
 • I tilfælde af forskellige regnskabsmetoder giver KCV bedre sammenlignelighed.

Disadvantages Pris-til-pengestrøm VS. P/E-forhold

 • KCV eller cash flow svinger mere end P/E ratio på grund af investeringscyklusser
 • På grund af investeringer/afskrivninger er KCV forvrænget for stærkt voksende og krympende virksomheder.
 • Der er forskellige måder at beregne cash flow på (brutto, netto, frit cash flow)
 • Fremtidige pengestrømme er næsten umulige at forudsige

Hvad gør jeg med forholdet?

Professionelle bruger de ovennævnte nøgletal primært til at bestemme over- og undervurdering af aktier. Dette gøres klassisk med P/E-forholdet. Men da indtjeningen let kan manipuleres af virksomhedsledelsen og på den anden side visse investeringer ikke indgår i beregningen som en positiv udvikling, bruger de fleste erfarne investorer andre nøgletal. Disse giver dig et mere dækkende billede af den faktiske udvikling af virksomheden.

Med P/E-forholdet og KCV, for eksempel, kan du i starten komme frem til relativt høje værdier. Du bør bestemt fortolke disse i sammenhæng med branchen. Vækstsegmenter som e-handel, e-mobilitet, brint og lignende har ofte stadig ret høje udgifter. Derfor er især pris-indtjening-forholdet meget højt. Ved første øjekast vil man antage en overvurdering.

Både P/E-forholdet og KCV indikerer overvurderinger ved høje værdier klart over 30. Teslas P/E-forhold har således ligget et godt stykke over 100 point i mange år. Denne værdi sættes dog i perspektiv sammenlignet med forholdet mellem pris og pengestrøm – KCV kommer tæt på halvdelen af ​​Teslas P/E-forhold.

Men hvis vi nu tilføjer PEG-ratioen, altså pris-indtjening-vækst-forholdet, får vi et grundigt undervurderet resultat for Tesla. Årsagen hertil er, at fremtidig vækst vurderes ud fra prognoser. Jeg vender tilbage til dette punkt senere.

For den aktuelle værdiansættelse uden fremtidige prognoser kommer mange andre nøgletal på tale. Specifikt drager du fordel af bogført værdi og salg for bedre at vurdere aktiekurserne i form af indre værdi.

Inden for rammerne af fundamental analyse viser KBV og KUV på baggrund af tal over eller under 1, om aktien er over- eller undervurderet i forhold til egenkapital og omsætning. Dette spiller især en vigtig rolle for unge virksomheder – her er udgifterne ofte høje og forvrænger dermed opgørelsen om det faktiske potentiale i overskud og cash flow.

Opdag den hurtigste ordreudførelse

Millisekund ordreudførelse, som er en af ​​de hurtigste i detailhandelsbranchen.

pil til højreSupercharge dine handelsresultater

Advantageous for Value and Growth Investment

Først og fremmest bruger man nøgletallene til at vurdere aktiekurserne som for høje eller for lave. For at forudse dette: Begge situationer giver potentiale til at investere rentabelt. Som regel vil investorerne dog skynde sig at værdiansætte aktier, som er karakteriseret ved en kraftig undervurdering. Alternativt kan vækstaktier med for høj markedsværdi være lovende kandidater til en langsigtet investering.

Hvad er værdiinvestering?

Værdiinvestering er en af ​​de mest populære strategier blandt investorer, der er afhængige af fundamental analyse via nøgletal. Den blev først og fremmest populær af Benjamin Grahams bog "The Intelligent Investor" og hans tilhænger Warren Buffett, som tjente en formue gennem sit investeringsselskab Berkshire Hathaway.
Det grundlæggende princip for værdiinvestering er at finde en meget lav aktievurdering for en virksomhed med højt potentiale. Så for dette ser du på P/E-forholdet og KCV. Disse giver de første fingerpeg om, hvorvidt det kan være en undervurdering.

Nu skal det tydeliggøres, om det ikke kun skyldes manglende investeringer. Det er derfor værd at konsultere de øvrige nøgletal, P/B-forholdet og P/E-forholdet. Men hvis virksomheden har så meget potentiale, hvorfor afspejles det så ikke i form af aktiekurser?

Det er spørgsmålet, som investorer i værdisektoren bør besvare først. Mulige årsager til undervurdering kan være:

 • Negative nyheder om virksomheden
 • Midlertidige skandaler og de negative nyheder, der følger med dem
 • Internationale kriser (inflation, krig, pandemi) og den deraf følgende panik blandt investorer
 • Investorer har endnu ikke selv opdaget potentialet i investeringer eller er stadig tøvende
 • På baggrund af ovennævnte årsager bør værdiinvestering under alle omstændigheder være umagen værd. Selv priserne på meget profitable virksomheder som Amazon, Apple & Co. kan gå ned i en krise i mellemtiden. Men hvis nøgletallene viser en
 • stabil forretningsmodel, er værdiansættelserne formentlig ikke berettigede. I dette øjeblik bør du placere dine penge på den respektive aktie.

Anderledes forholder det sig i tilfælde af uønskede udviklinger, der først for nylig er blevet synlige. Det er muligt, at en konkurrentvirksomhed netop har lanceret et revolutionerende produkt, som den tidligere markedsleder ikke vil kunne følge med i det lange løb. Investorer prissætter denne udvikling i deres aktievurdering i fremtiden.

Så selvom sidste års overskud var højt, og P/E-forholdet indikerer en undervurdering på grund af de faldende priser, kan det have været helt berettiget. Prisen kunne derfor endda falde langt ind i pennystock-intervallet, hvorfor en investering her ville være malplaceret. Et eksempel på en sådan udvikling er tilfældet med Nokia og Apple.

Hvad er vækstinvestering?

Vækstinvestering er en helt anden tilgang. Investorer antager, at virksomheden og hele branchen stadig er relativt ung. Derfor er investeringen høj og fortjenesten lav. Indtil videre har produkterne muligvis endnu ikke med succes etableret sig på markedet. Ideen er dog allerede så god og lovende, at mange aktionærer er villige til at investere spekulativt store summer i virksomheden.

Uanset om det er berettiget eller ej - aktiekursen stiger i første omgang. Vækst investorer ønsker at tage annoncevantage af denne vækst og helst drage fordel af den på længere sigt. På tidspunktet for dotcom-boblen ville man have været nødt til at satse på virksomheder som Amazon, Google og Apple for at kunne tage advantage af den ekstremt høje aktievurdering efter næsten 20 år. Brugt fornuftigt kunne sådanne lagre derfor være et godt grundlag for formueopbygning i alderdommen.

På den anden side har overvurderede aktier (P/E og KCV over 30 og mere; KBV og KUV over 1) en tendens til at udvide sig til aktiebobler. Her er de investeringer, som investorerne lægger i virksomheden, ikke nær dækket af det reelle potentiale. Så markedet bliver ved med at vokse op, indtil folk indser, at det ikke kan fortsætte sådan her.

Så snart investorerne indser, at selskabet ikke vil være i stand til at leve op til aktiemarkedets forventninger, kollapser markedet, og aktiekurserne styrtdykker.

Selv i denne situation er det selvfølgelig muligt at få smarte overskud. På den ene side kan afkastet tages til toppen. Men hvis du investerede tidligt, er det bedre at komme ud før end for sent – ​​ifølge mottoet: invester, når våbnene skyder, sælg, når violinerne spiller.

Byttefrit på aktier, guld og mere

Spar penge, hvis du holder positioner længere end markedet lukker.

pil til højreSupercharge dine handelsresultater

Short selling er også en interessant mulighed. I dette tilfælde låner du en aktie til en høj pris og sælger den videre med det samme. Senere køber du den tilbage til en lavere værdi og giver den til den respektive udbyder sammen med lånegebyret. Dermed har du fået et overskud med forskellen på grund af de faldende priser.

Short selling er i øvrigt ret nemt via CFD trade på din broker. Du går blot ind på den tilhørende hjemmeside, registrerer dig med dit navn og din e-mailadresse og kan trade omvendt via virtuelle kontrakter. Du kan finde det rigtige broker nemt med vores sammenligningsværktøj.

Problemer med aktieanalyse ved hjælp af prisforhold

Det største problem med at fortolke prisforhold i form af indtjening, bogført værdi, salg og cash flow er, at de kun nogensinde giver dig et indblik i fortiden. Aktievurderingen på aktiemarkedet reagerer dog altid på den aktuelle udvikling og forventninger til fremtiden. Dette skaber uoverensstemmelser, der kan være berettigede eller uberettigede.

Rigtige fagfolk har for nylig indset, at det ikke er nok for nogle brancher at se ind i fortiden. Man bør derfor også se på prognoserne for fremtiden blandt andet og inddrage disse i vurderingen.

Mulige løsninger: Vækst, prognoser, tilbagediskonteret pengestrøm og gearing

For at minimere problemerne med bagudrettet fundamental analyse hjælper kun én ting: du skal se ind i fremtiden. Der er faktisk nogle værktøjer i investorens værktøjskasse, som kan bruges til dette formål. Specifikt kan prognoser og vækstsammenligninger hjælpe med at give dig et klarere billede af markedet.

Pris-indtjening-vækst-forhold

Et meget effektivt værktøj i denne henseende er PEG-forholdet (pris/indtjening i forhold til vækst). Det beregnes ved at dividere KVG med den forventede procentvise vækst. Så formlen er:

PEG Ratio = P/E ratio / forventet procentuel indtjeningsvækst.

Som et resultat får du altid en værdi over eller under 1. Over 1 kan du groft antage en overvurdering, under 1 en undervurdering. Som et eksempel kunne en aktie have et P/E-tal på 15 og en prognose på 30 pct. PEG ville så være 0.5, så man kan forvente, at aktiekursen vil fordobles det næste år.

Men problemet med PEG er, at prognoserne naturligvis ikke bliver opfyldt 1 til 1. Eksperterne udleder dem blot ud fra de seneste års udvikling og den økonomiske situation i et bestemt segment. Kommer der en pludselig recession eller krise, kan tendensen uventet vende til det modsatte. Endvidere ses der bort fra markedsrenteniveauet, hvilket også har indflydelse på aktieudviklingen.

Fremadrettet P/E-forhold

Mange investorer fortsætter med at bruge det fremadrettede P/E-forhold som en del af deres analyse. Det omtales også almindeligvis som Forward PE Ratio. I modsætning til det normale PE-forhold er det ikke baseret på det årlige resultat fra tidligere, men på resultatforventningen. Især i sammenligning med de foregående måneder er det relativt nemt at drage konklusioner om en over- eller undervurdering.

Den bedste mobilhandelsapp

Du fortjener en problemfri mobil handelsoplevelse. Overalt. Når som helst.

pil til højreSupercharge dine handelsresultater

Forward PE-forhold = aktuel aktiekurs / forventet indtjening pr. aktie

Det er bedst at se på det fremadrettede PE-forhold sammen med resultaterne fra de sidste par år. Er det over det, falder indtjeningsforventningen. Ligesom med P/E-forholdet varierer virksomhedens forventninger fra aktiemarkedet afhængigt af branche. Over- og undervurdering bestemmes derfor altid i markedssammenhæng.

Du skal dog altid være opmærksom på, at det forventede overskud er en teoretisk værdi. Selvom mange analytikere antager vækst, behøver dette ikke at ske i sidste ende. Desuden er vurderingsbureauerne styret af de officielle balancer, som dog kan manipuleres af selskabets ledelse.

Endnu en disadvantage af fremad PE er den begrænsede prognoseperiode. Et sådant PE-forhold kunne faktisk kun være virkelig meningsfuldt, når man ser flere år ud i fremtiden. Men de, der er heldige og også ser dybt i andre nøgletal, har ofte gavn af en investering i det mindste på kort sigt.

Diskonteret pengestrøm

Diskonterede pengestrømme (DCF) kan oversættes til tilbagediskonterede pengestrømme. Her bestemmes virksomhedsværdien ved hjælp af en forholdsvis kompleks beregning og vurdering. I modsætning til det fremadrettede PE-forhold bruger denne model pengestrømmen som grundlag, men også prognoser fra fremtiden. Der er således kun anvendt teoretiske antagelser.

Disse er jo delvist baseret på de seneste års balancer eller resultatopgørelser. Pengestrømmene lægges dog ikke blot sammen, men tilbagediskonteres i forhold til det år, hvor de er opstået. Det betyder ikke andet end at renter og inflation lægges sammen.

Disse faktorer får pengene til at miste værdi over tid. Derfor bør du som investor ikke blot efterlade aktiver på bankkontoen uden grund, men hellere investere dem i andre segmenter for at beskytte inflationen.

Selskabets gæld i forhold til egenkapital

Det kunne også være interessant at tage et kig på forholdet mellem gæld og egenkapital (D/E-forhold). Her ser du som investor på passiverne eller den lånte kapital i forhold til egenkapitalen.

Lad os få en ting på det rene: Gæld er ikke en negativ ting for virksomheder. Tværtimod giver fremmedkapital et større skub til innovation og investeringer. Desuden, på grund af de lave renter, der har været gældende i årevis, nyder man mange advantages over at bruge egenkapital.

Ikke desto mindre er der selvfølgelig en vis risiko ved at låne penge. Den kunne tilbagesøges med kort varsel. I dette tilfælde bør man altid have de tilsvarende midler likvidt til rådighed.

Hvis du vil beregne D/E-forholdet, tager du alle kortfristede og langfristede forpligtelser sammen, dividerer dem med egenkapitalen og beregner procentdelen ved at gange med 100:

D/E-forhold = kortfristede og langfristede forpligtelser / egenkapital * 100.

Denne værdi fortæller dig, hvor stor en procentdel af egenkapitalen, der er investeret i gæld. Hvis tallet er 10 procent, vil dette være graden af ​​gældsætning.

Generelt kan man sige, at en gældsbelastning over 100 procent altid er forbundet med mere risiko – virksomheder med mere egenkapital kører til gengæld en langt mere sikker kurs.

For investorer kan det høje gældsniveau dog ses som en driver for afkast på kort sigt. Aktionærer indser, at mange långivere er villige til at låne deres aktiver ud til denne gruppe. Dette fører til flere investeringer og muligvis voksende overskud. Hvis der er en høj andel af egenkapitalen, bremses aktiekursudviklingen derimod, men til gengæld er udbyttet ofte mere stabilt.

Den anden indtægtskilde: udbytte og udbytte

Udover afkastet er udbyttet en variabel, der er relevant for aktier. Med denne betaling giver du virksomheder en andel i dit overskud. I USA udbetales der normalt udbytte kvartalsvis, hvorimod man i Tyskland modtager denne udbetaling én gang om året.

Grunden til dette er at gøre aktien mere attraktiv for investorerne. Især når der er tale om blue chips, altså virksomheder med en meget høj markedsværdi og lidt volatilitet, er udbyttestigningerne om året ret snævre. Udbyttet giver så en tilsvarende kompensation.

Der er endda mange investorer, som kun er interesserede i aktier med højt udbytte. De leder så frem for alt efter udbyttekongerne, altså virksomheder, der uden afbrydelse udbetaler voksende overskudsandele over mange årtier.

For at finde ud af en tilsvarende aktie via nøgletallene, se på udbytteafkastet. Dette er normalt angivet i profiloversigten på brokers som eToro, IG.com og Capital.com.

Udbytteafkastet viser forholdet mellem det sidste udbytte og den aktuelle kurs i procent. Det beregnes derfor ved hjælp af følgende formel:

Udbetalt udbytte pr. aktie / aktuel aktiekurs * 100.

Den nederste linje er, at dette fortæller dig, hvor højt afkastet på hver aktie er, og giver dig et estimat på, om investeringen kan vise sig at være rigtig rentabel. Jo lavere aktiekurs og jo højere udbytte, jo mere udbytte vil du tjene.

Det højere beløb er altid bedre med hensyn til udbytte. Rigtig gode muligheder for at købe rigtige aktier er frem for alt selskaber, der opnår en værdi på omkring 15 procent eller mere. Selv dette er ret sjældent. Eksempler på aktier med et højt udbytte fra og med 2022 omfatter Hapag-Lloyd (9.3 procent), publicity (12.93 procent), Digital Realty PDF G (18.18 procent) og Macy's (11.44 procent).

Forfatter til artiklen

Florian Fendt
logo linkedin
En ambitiøs investor og trader, Florian grundlagde BrokerCheck efter at have læst økonomi på universitetet. Siden 2017 deler han sin viden og passion for de finansielle markeder BrokerCheck.

Efterlad en kommentar

Top 3 Brokers

Sidst opdateret: 21. september 2023

Exness

Bedømt 4.6 ud af 5
4.6 ud af 5 stjerner (18 stemmer)
markets.com-logo-nyt

Markets.com

Bedømt 4.6 ud af 5
4.6 ud af 5 stjerner (9 stemmer)
81.3 % af detailhandlen CFD konti taber penge

Vantage

Bedømt 4.6 ud af 5
4.6 ud af 5 stjerner (10 stemmer)
80 % af detailhandlen CFD konti taber penge

⭐ Hvad synes du om denne artikel?

Fandt du dette indlæg nyttigt? Kommenter eller bedøm, hvis du har noget at sige om denne artikel.

filtre

Vi sorterer efter højeste vurdering som standard. Hvis du vil se andre brokers enten vælge dem i rullemenuen eller indsnævre din søgning med flere filtre.
- skyder
0100
Hvad leder du efter?
Brokers
Regulering
perron
Depositum / Tilbagetrækning
Kontotype
Kontorplacering
Broker Funktionalitet